Privacybeleid

Algemeen

Funda vindt het belangrijk dat u weet hoe Funda omgaat met uw persoonsgegevens die u invoert als u via Funda op zoek bent naar een huis of bedrijfsruimte. Het gaat hier naast uw NAW-gegevens om gegevens omtrent uw zoekopdrachten en het door u zelf aangemaakte zoekprofiel. Daarnaast gaat het om automatisch gegenereerde informatie (zie daarover uitgebreider hierna). Wij leggen hieronder graag ons Privacybeleid uit. Met andere woorden: wat doet Funda met uw persoonsgegevens?

Het korte antwoord is: Funda wenst uw persoonsgegevens te gebruiken om de kans te vergroten dat u vindt wat u via Funda zoekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u dat goed vindt. Funda B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

U bepaalt zelf welke persoonsgegevens u aan Funda ter beschikking stelt. Er zijn drie mogelijkheden:

 1. u bezoekt Funda zonder ‘cookies’ te accepteren en zonder een Funda-account aan te maken. U laat dan in het geheel geen persoonsgegevens achter, maar u kunt niet optimaal van Funda gebruik maken;
 2. u bezoekt Funda zonder een Funda-account aan te maken, maar wel onder acceptatie van ‘cookies’. In dat geval stelt u in beperkte mate persoonsgegevens aan Funda ter beschikking (zie hierna uitgebreider);
 3. u bezoekt Funda en u accepteert ‘cookies’ en u maakt ook een Funda-account aan. Bij deze optie stelt u meer gegevens over uw zoekopdrachten ter beschikking (waarover ook uitgebreider hierna).

Door gebruik te maken van Funda gaat u akkoord met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens, zoals in dit Privacybeleid beschreven. Klik hier om dit Privacybeleid op te slaan.

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de Funda websites en niet op andere websites waarvoor op de websites links worden getoond. Als u via een hyperlink op één van de Funda websites terecht komt op de website van een ander, zoals een makelaar, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website.

Wie is Funda?

Funda B.V. (hierna: Funda) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van woon- en bedrijfsruimte, koop en huur, op internet presenteert op verschillende websites zoals funda.nl, fundainbusiness.nl, fundalandelijk.nl (hierna: de Funda websites). Het hoofdkantoor van Funda bevindt zich in Amsterdam op de Amsteldijk 166 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30061041.

Funda vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Funda houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1266672.

Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de pagina van uw ‘Mijn funda’ account. Daarnaast kunt u contact opnemen met helpdesk@funda.nl om uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op Funda kosteloos in te zien. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, dan wel onvolledig zijn, of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor Funda uw gegevens verwerkt, dan kunt u Funda verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Funda bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming zal Funda uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Funda kan persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

Op welke wijze beschermt Funda uw persoonsgegevens?

Funda neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Funda doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Funda. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

Indien u als bezoeker van een website van Funda besluit uw gegevens via Funda aan een derde te verstrekken, dan is Funda niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.

Welke informatie verzamelt en verwerkt Funda?

Funda verzamelt en verwerkt vier soorten informatie:

 • informatie die u zelf invult;
 • informatie die wij, alleen met uw nadrukkelijke toestemming, van een derde partij, zoals Facebook, ontvangen;
 • automatisch gegenereerde informatie;
 • informatie omtrent te koop/te huur aangeboden objecten.

Funda account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die Funda aanbiedt, kunt u een persoonlijke Funda account aanmaken. Hierin kunt u bepaalde informatie over uzelf invullen, zoals uw e-mail adres, naam, adres, woonplaats, pasfoto, telefoonnummers en zoekprofiel.

U hoeft niet alle gegevens te verstrekken. Alleen uw emailadres is noodzakelijk voor het aanmaken van een Funda account. Wel kan het zo zijn dat u van sommige functies die Funda biedt, zoals het instellen van een Zoekopdracht of de dienst Samen Zoeken, geen gebruik kunt maken zonder meer informatie over uzelf te verstrekken.

U kunt ook gebruik maken van derde partijen, zoals Facebook, om in te loggen of een account aan te maken. Hierbij kunnen uw accountgegevens automatisch aangevuld worden met gegevens van de betreffende derde partij. Wij zullen u hiervoor altijd nadrukkelijk om toestemming vragen en u uitleggen welke persoonsgegevens precies worden gevraagd en opgeslagen.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Funda maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein software bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Meer informatie over de cookies die Funda gebruikt kunt u vinden in het Cookiebeleid.

Voor welke doeleinden zal Funda informatie over u gebruiken?

De verzamelde persoonsgegevens kunnen door Funda worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het beschikbaar stellen van een online platform voor het Nederlandse aanbod van onroerend goed;
 • het meten van de belangstelling voor Funda diensten en het bevorderen van het gebruiksgemak van de Funda websites;
 • statistisch en wetenschappelijk onderzoek naar de woningmarkt door derden;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het afdwingen van naleving van de Gebruiksvoorwaarden van Funda;
 • het verstrekken van (persoons)gegevens aan derden zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties indien Funda daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid;
 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten met makelaars over de Funda (promotie)producten en diensten;

Door gebruik te maken van Funda, geeft u Funda toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het verzorgen van uw communicatie met een makelaar; zo kunt u bijvoorbeeld via Funda een brochure aanvragen of een afspraak maken voor een bezichtiging;
 • informatie aan u verstrekken over diensten en updates van Funda;
 • het aan u toesturen van (Funda)statistieken, zoals statistieken die informatie bevatten over hoe vaak uw woning wordt bekeken op Funda;
 • om u gerichte advertenties en/of onroerend goed objecten te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie/object worden getoond waarvan Funda op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarin interesse heeft;
 • het toesturen van de Funda nieuwsbrief: indien u deze dienst aanzet, gebruikt Funda uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen;

Indien u optimaal gebruik wilt maken van alle diensten die Funda u te bieden heeft, kunt u in uw Funda account kiezen om toestemming te geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor de volgende diensten:

 • het delen van uw persoonsgegevens en zoekprofiel met uw makelaar. Indien u deze dienst aanzet, geeft u uw makelaar meer inzicht in uw zoekgedrag en daardoor in uw wensen;
 • het vergelijken van uw zoekprofiel en woningaanbod met dat van andere Funda gebruikers en het tonen van uw woning aan andere Funda gebruiker(s) en diens makelaar(s), indien u op Funda deelneemt aan woningruil. Om woningen die voldoen aan uw zoekprofiel te kunnen aanbevelen, vergelijkt Funda uw zoekprofiel en woningaanbod met dat van andere Funda gebruikers. Op het moment dat er een woning voldoet aan uw zoekprofiel, toont funda deze woning aan u en uw makelaar. Op een zelfde manier wordt uw woning getoond aan een andere Funda gebruiker en diens makelaar in geval uw woning voldoet aan diens zoekprofiel;
 • het publiceren van uw beoordelingen van personen en kantoren, zoals makelaars en makelaarskantoren op Funda. Alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt uw naam en pasfoto (indien u die heeft geüpload in uw Funda account) getoond bij uw beoordeling op Funda;

Wijzigingen

Funda behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen. Aanpassingen zullen per direct in werking treden, tenzij anders vermeld.

Dit betekent overigens niet dat Funda uw persoonsgegevens zal gebruiken voor doeleinden waarvoor u nog geen toestemming hebt gegeven.

De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Funda websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Funda account houders. Funda adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Funda op te nemen.

Funda B.V.
Amsteldijk 166
1079 LH Amsterdam

Postadres:
Postbus 94591
1090 GN Amsterdam

info@funda.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 1 november 2014.