Insteek 59 -63 2771 AA Boskoop

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Omschrijving / ligging
De percelen tuinland zijn gelegen achter Insteek 59 en 63 te Boskoop. De Insteek maakt onderdeel uit van een kerngebied van boomkwekerijen. De percelen zijn ingesloten tussen andere boomkwekerijen. Aan de achterzijde van deze percelen ligt een grote waterpartij welke dient als extra waterberging.

Object omschrijving
Kavel : totaal groot circa 3.56.28 hectare
Gemeten land : totaal groot circa 31.041 m²
Kavelvorm : rechthoekig, verspringend
Grondsoort : laagveenstructuur
Hoogteligging : redelijk
Begrenzingen : noordzijde: vast verbonden met de belendende kwekerij en de
openbare weg, overige zijden: sloten
Drainage : onderbemaling; voorzien van diverse putten en pompen
Beschoeiing : gedeeltelijk hardhouten palen en gedeeltelijk gecreosoteerde
palen met asbestvrije en gedeeltelijk asbesthoudende
golfplaten, stootrand en dekplank; in redelijke kwaliteit
Bijzonderheden : bovengrondse persleidingen

Het object is gelegen ten zuiden van de Insteek. De kwekerijgrond is opgebouwd uit deelpercelen. De kwekerij is via Perceel Oost zelfstandig ontsloten op de openbare weg aan de Insteek 63. Perceel West is niet zelfstandig ontsloten. Perceel Oost en perceel West zullen met elkaar worden verbonden middels een nieuw te realiseren dam. De oppervlakte gemeten land van het geheel bedraagt circa 31.310 m².

Perceel Oost, Insteek 63 te Boskoop
Deze boomkwekerij bestaat uit de kadastrale percelen K 753, 756 en 1440. De lengte van deze kwekerij bedraagt circa 532 meter. Over een lengte van circa 126 meter is de sloot aan de oostzijde gedempt; de gemiddelde breedte van dit gedeelte bedraagt circa 27 meter. Over de resterende lengte bedraagt de gemiddelde breedte van het object circa 23 meter. De oppervlakte gemeten land van het object bedraagt circa 12.737 m². De opstallen bestaan uit een bedrijfsgebouw, een tunnelkas en een afdak en bevinden zich aan de noordzijde van het object. Op het perceel bevindt zich rondom een windscherm, bestaande uit perkoenpalen en windgaas, hoogte circa 1,5 meter. De kwekerij is ontsloten middels gedeeltelijk een éénzijdig autopad en gedeeltelijk een tweezijdig autopad met een breedte van circa 3 meter.

Perceel Oost is voornamelijk ingericht als vollegrondskwekerij.

Perceel West, Insteek achter nummer 59 te Boskoop
Deze boomkwekerij bestaat uit de kadastrale percelen K 653 gedeeltelijk en 992 en betreft een boomkwekerijperceel met een achterliggend weilandperceel.

Boomkwekerijperceel
Het boomkwekerijperceel heeft vanaf de nieuwe grens een lengte van circa 181 meter. De gemiddelde breedte van dit gedeelte bedraagt circa 58 meter. De oppervlakte gemeten land van het boomkwekerijperceel bedraagt circa 10.440 m².

Onder het containerveld ligt van voor naar achter een sloot die afgedekt is met stalen damwandplaten waarop het containerveld is aangelegd.

De kwekerij is ontsloten middels betonplaten met een breedte van circa 3 meter. Zowel aan de oost- als westzijde bevindt zich een windkering met een hoogte van circa 1,7 meter en een bovengrondse persleiding met elektrische kranen.

De kwekerij is ingericht voor potcultuur.

Weilandperceel
Het weilandperceel is gelegen aan de zuidzijde van het boomkwekerijperceel. De lengte van dit perceel bedraagt circa 145 meter. De breedte bedraagt over een lengte van circa 124 meter gemiddeld circa 58 meter en over een lengte van de resterende 21 meter gemiddeld circa 32 meter. De oppervlakte gemeten land van het weilandperceel bedraagt circa 7.864 m².
Aan de noordoostzijde van het weilandperceel is een watersilo gesitueerd. Conform het bestemmingsplan is het toegestaan om het weilandperceel in te richten voor sierteeltdoeleinden.

Bedrijfsgebouw, gelegen op perceel Oost, groot circa 370 m², bouwjaar 2010, afmetingen circa 20,5 x 18 meter, bestaande uit een gegalvaniseerde constructie in vrije overspanning, onderheid op palen, zadeldak gedekt met sandwichpanelen en lichtstraten, nokhoogte circa 7,5 meter, goothoogte circa 4,5 meter, gevels bestaande uit een gemetselde borstwering met daarboven sandwichpanelen.

Voorzieningen:
- onderheide betonvloer
- overheaddeur, elektrisch bediend
- loopdeuren
- kunststof kozijnen in dubbelglas
- vloerverwarming
- (kracht-)stroom

Aan de westzijde van het bedrijfsgebouw is een inbouw gesitueerd, groot circa 25 m², opgetrokken in vellingblokken, met verdieping. De indeling van de inbouw is als volgt:
- werkruimte, met vaste werktafels en verwarming
- sanitaire ruimte, met toilet en douche
- pompruimte met beregeningspomp
- CV-ruimte (Remeha 2010)
- kantoorruimte

Aan de oostzijde van het bedrijfsgebouw is een bezoldering gesitueerd, groot circa 140 m², bereikbaar via een gegalvaniseerde trap, in gebruik voor opslag.

Containervelden, totaal groot circa 9.180 m², opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- perceel West, totaal groot circa 5.050 m², bestaande uit mypex op lava, gerecirculeerd, voorzien van overgewasberegening en vaste lopende band.
- perceel West, totaal groot circa 3.230 m², bestaande uit folie op maaiveld, niet gerecirculeerd, voorzien van overgewasberegening.
- perceel Oost, totaal groot circa 900 m², eenvoudig, opgebouwd uit mypex op floramatten, niet recirculerend, voorzien van overgewasberegening.

Verharding, totaal groot circa 3.140 m², gesitueerd als oprit, autopaden en diverse pleinen, bestaande uit betonplaten.

Overige voorzieningen, onder andere:
- toegangshek, gegalvaniseerde constructie;
- cabrioletkas, gelegen op perceel Oost, groot circa 340 m², opgebouwd uit 4 kappen van 4 meter breed en circa 21 meter lang, bouwjaar circa 2000, bestaande uit een gegalvaniseerde onderbouw, gefundeerd op kleefpalen, traliespanten van 8 meter, poothoogte circa 3 meter, zuidgevel in golfplaten, het dek ontbreekt, overige zijden in folie;
- afdak, gelegen op perceel Oost, groot circa 79 m², zelfbouw, bestaande uit een houten constructie, dak en gevels van damwandprofielplaten, de oostzijde is open, verhard met betonplaten;
- schermhallen, gelegen op perceel Oost, totaal circa 4.000 m², eenvoudig, bestaande uit gegalvaniseerde buisconstructie;
- 2 tunnelkassen, gelegen op perceel West, groot ieder circa 230 m², bestaande uit een gegalvaniseerde buisconstructie met folie en zijluchting. De tunnels zijn verhard met betonplaten en voorzien van overgewasberegening.;
- watersilo, gelegen op Perceel West, inhoud circa 1.200 m³, niet onderheid;

nutsvoorzieningen, gelegen op perceel Oost, bestaande uit:
- elektra
- leidingwater
- propaangas
- riolering

Door en voor rekening van verkoper zullen nog investeringen plaatsvinden in verband met ontsluiting van perceel West en ten behoeve van gezamenlijke exploitatie, onder andere:
- aanleg van een dam met duiker
- graven van vervangend water
- aansluiting beregeningssysteem
- aansluiting nutsvoorzieningen

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Overig
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten

Totale oppervlakte
3 ha 56 a 28 ca
Bouwkavels
5 bouwkavels (0 ha 34 a 45 ca, 1 ha 14 a 55 ca, 0 ha 1 a 58 ca, 0 ha 99 a 70 ca en 1 ha 6 a
Grondsoort
Veen

Kadastrale gegevens

BOSKOOP K 753
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 34 a 45 ca (geheel perceel)
BOSKOOP K 756
Eigendomssituatie
1 ha 14 a 55 ca (geheel perceel)
BOSKOOP K 1440
Eigendomssituatie
0 ha 1 a 58 ca (geheel perceel)
BOSKOOP K 992
Eigendomssituatie
0 ha 99 a 70 ca (geheel perceel)
BOSKOOP K 653
Eigendomssituatie
1 ha 6 a 0 ca (deelperceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Insteek 59 -63

Prijs op aanvraag