Nergena 6 A 5282 JE Boxtel

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Melkvee- en varkenshouderij met woning, ondergrond, erf, tuin, voorzieningen en overige cultuurgrond.

KENMERKEN
Inhoud woonhuis Ca. 750 m³
Oppervlakte perceel 18,55.45 ha.
Bouwblok Ca. 2,28.70 ha.
Aanvaarding In overleg

PERSPECTIEVEN
- Door verkoper wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd.
- Alle hierbij vermelde gegevens zijn naar beste kennis en wetenschap en te goeder trouw door ons weergegeven. Mocht nadien blijken dat er afwijkingen zijn dan kan men zich hierop niet beroepen. Aan de inhoud van deze documentatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

OMSCHRIJVING GEBOUWEN
WONING
Bouwjaar 1887, gedeeltes door de jaren heen gerenoveerd
Inhoud ca. 750 m³

VARKENSSTAL
Bouwjaar 1999, 2005, 2008 en 2011
Oppervlakte: ca. 4.010 m²
Capaciteit: 1.720 zeugen

VARKENSSTAL
Bouwjaar 1999, 2005, 2008 en 2011
Oppervlakte: ca. 4.453 m²
Capaciteit: 760 kraamzeugen

BIGGENSTAL (vergund als kraamstal)
Bouwjaar 2005, 2010 en 2011
Oppervlakte: ca. 4.625 m²
Capaciteit: 12.656 biggen

OUDE STALLEN
Bouwjaar ca. 1980
Oppervlakte: ca. 1.855 m²
Capaciteit: 1.200 biggen en jongvee

LIGBOXENSTAL
Bouwjaar 2010
Oppervlakte: ca. 1.665 m²
Capaciteit: 210 ligboxen

LIGBOXENSTAL (in gebruik als ziekenboeg en afkalfstal)
Bouwjaar 1980
Oppervlakte: ca. 446 m²
Capaciteit: ziekenboeg en afkalfstal

VOORZIENINGEN
2 mestsilo's à 2.500 m² / silo

OMGEVINGSVERGUNNING
De locatie Nergena 6a is voorzien van een omgevingsvergunning d.d. 9 januari 2014.

NB-WETVERGUNNING
De locatie is voorzien van een NB-wetvergunning d.d. 2 april 2015.

KADASTER
De locatie is kadastraal bekend Gemeente Boxtel met de volgende sectie(s) en nummer(s):
sectie L nummer 450 groot 1,49.00 ha.
sectie I nummer 562 groot 0,43.90 ha.
sectie I nummer 645 groot 0,89.10 ha.
sectie I nummer 731 groot 0,24.70 ha.
sectie I nummer 920 groot 0,16.70 ha.
sectie I nummer 921 groot 0,20.60 ha.
sectie I nummer 922 groot 0,22.60 ha.
sectie I nummer 925 groot 0,23.40 ha.
sectie I nummer 926 groot 0,23.30 ha.
sectie I nummer 927 groot 0,39.20 ha.
sectie I nummer 928 groot 0,20.20 ha.
sectie I nummer 929 groot 0,10.60 ha.
sectie I nummer 930 groot 0,27.60 ha.
sectie I nummer 931 groot 0,26.30 ha.
sectie I nummer 932 groot 0,27.00 ha.
sectie I nummer 933 groot 0,20.40 ha.
sectie I nummer 934 groot 0,18.80 ha.
sectie I nummer 935 groot 0,19.10 ha.
sectie I nummer 936 groot 0,19.20 ha.
sectie I nummer 937 groot 0,17.70 ha.
sectie I nummer 938 groot 0,17.60 ha.
sectie I nummer 939 groot 0,64.20 ha.
sectie I nummer 940 groot 0,17.70 ha.
sectie I nummer 941 groot 0,17.70 ha.
sectie I nummer 942 groot 0,17.70 ha.
sectie I nummer 945 groot 0,06.60 ha.
sectie I nummer 1273 groot 0,61.10 ha.
sectie I nummer 1274 groot 0,34.10 ha.
sectie I nummer 1275 groot 0,32.60 ha.
sectie I nummer 1508 groot 0,26.25 ha.
sectie I nummer 1509 groot 0,00.82 ha.
sectie I nummer 1518 groot 0,18.83 ha.
sectie I nummer 1530 groot 1,13.20 ha.
sectie I nummer 2458 groot 0,64.00 ha.
sectie I nummer 2572 groot 2,70.65 ha.
sectie I nummer 2848 groot 1,86.00 ha.
sectie I nummer 3060 groot 0,51.01 ha. (gedeeltelijk perceel)
sectie I nummer 3309 groot 1,67.74 ha.
sectie I nummer 3310 groot 0,28.25 ha.

BESTEMMINGSPLAN
De locatie is gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' onherroepelijk vastgesteld door de gemeente Boxtel op 10 juli 2014 en heeft hierin de bestemming: Agrarisch-agrarisch bedrijf.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Varkenshouderij (zeugenbedrijf)
Soort bouw
Bestaande bouw
Aantal fokvarkens
0
Fokvarkensstallen
0

Kadastrale gegevens

BOXTEL L 450
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 49 a 0 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 562
Eigendomssituatie
0 ha 43 a 90 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 645
Eigendomssituatie
0 ha 89 a 10 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 731
Eigendomssituatie
0 ha 24 a 70 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 920
Eigendomssituatie
0 ha 16 a 70 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 921
Eigendomssituatie
0 ha 20 a 60 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 922
Eigendomssituatie
0 ha 22 a 60 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 925
Eigendomssituatie
0 ha 23 a 40 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 926
Eigendomssituatie
0 ha 23 a 30 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 927
Eigendomssituatie
0 ha 39 a 20 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 928
Eigendomssituatie
0 ha 20 a 20 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 929
Eigendomssituatie
0 ha 10 a 60 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 930
Eigendomssituatie
0 ha 27 a 60 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 931
Eigendomssituatie
0 ha 26 a 30 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 932
Eigendomssituatie
0 ha 27 a 0 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 933
Eigendomssituatie
0 ha 20 a 40 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 934
Eigendomssituatie
0 ha 18 a 80 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 935
Eigendomssituatie
0 ha 19 a 10 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 936
Eigendomssituatie
0 ha 19 a 20 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 937
Eigendomssituatie
0 ha 17 a 70 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 938
Eigendomssituatie
0 ha 17 a 60 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 939
Eigendomssituatie
0 ha 64 a 20 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 940
Eigendomssituatie
0 ha 17 a 70 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 941
Eigendomssituatie
0 ha 17 a 70 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 942
Eigendomssituatie
0 ha 17 a 70 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 945
Eigendomssituatie
0 ha 6 a 60 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 1273
Eigendomssituatie
0 ha 61 a 10 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 1274
Eigendomssituatie
0 ha 34 a 10 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 1275
Eigendomssituatie
0 ha 32 a 60 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 1508
Eigendomssituatie
0 ha 26 a 25 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 1509
Eigendomssituatie
0 ha 0 a 82 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 1518
Eigendomssituatie
0 ha 18 a 83 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 1530
Eigendomssituatie
1 ha 13 a 20 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 2458
Eigendomssituatie
0 ha 64 a 0 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 2572
Eigendomssituatie
2 ha 70 a 65 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 2848
Eigendomssituatie
1 ha 86 a 0 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 3060
Eigendomssituatie
0 ha 51 a 1 ca (deelperceel)
BOXTEL I 3309
Eigendomssituatie
1 ha 67 a 74 ca (geheel perceel)
BOXTEL I 3310
Eigendomssituatie
0 ha 28 a 25 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Nergena 6 A

Prijs op aanvraag