• Verkocht onder voorbehoud

Nieuwkamerseweg 3 4451 NE Heinkenszand

€ 250.000 k.k.

Omschrijving

Welkom op een van de mooiste plekjes in de Zak van Zuid Beveland: de Schaapskooi te Heinkenszand.

Het betreft een agrarische locatie, groot 1.45.60 hectare met het zich daarop bevindende ruimte bezoekerscentrum met horecavoorziening, een schapenstal, een wagenhuis, een stallen, speeltuin, ondergrond, terrassen, speeltuin, parkeerplaatsen, erf, tuin, weiland en verdere aanhorigheden.

Deze locatie is echt iets voor ondernemers. De zaal op de eerste verdieping heeft een formidabel panoramisch uitzicht over de polders rondom.

Het betreft (onder)erfpacht. De grond tezamen met de zich daarop bevindende gebouwen zijn in onderpacht uitgegeven door Natuurmonumenten in overleg met de blooteigenaar Staatsbosbeheer, eindigende op een en dertig december tweeduizend negentig. De canon is momenteel € 1,00 per jaar, waarbij alle vaste lasten van het object, zoals gemeentelijke belastingen, waterschap etc. tevens voor de ondererfpachter zijn.

Ligging
Het object is landelijk gelegen op circa 2 kilometer van het dorp Heinkenszand. De stand en ligging van het object is gelet op de aard van de gebouwen goed. Het object is goed bereikbaar per eigen vervoer (auto, fiets). De dichtstbijzijnde bushalte ligt op 2,4 kilometer (29 minuten lopen). Station Goes op in totaal circa 38 minuten lopen en een busrit van circa 15 minuten. Heinkenszand beschikt over alle noodzakelijke basisvoorzieningen. Voor een ziekenhuis, theater, middelbare scholen en een completer winkelbestand is men aangewezen op Goes.

Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en op een net buiten de toegangsweg gelegen klein parkeerterrein.

Bouwaard en installaties
Bezoekerscentrum / horeca:
- Bouwjaar 1980, renovatie en uitbreiding horeca 2006.
- Bruto vloeroppervlaktes: horeca begane grond 92 m², horeca eerste verdieping 94 m², speelruimte 77 m², keuken magazijn, toiletten, gangen: 37 m²
- Stalen spantconstructie
- Gevels van hout en glas in kunststof kozijnen
- Tentdak gedekt met vezelcementplaten
- Plat dak gedekt met epdm, grint en beplanting (ecodak)
- Begane grondvloer van beton, verdiepingsvloer van hout
- Verdieping v.v. houten kozijnen.
- Dubbel glas
- Verwarming via cv met vloerverwarming (begane grond) en radiatoren (verdieping).

Stal:
- Bouwjaar 1980,
- bruto vloeroppervlakte: 546 m²
- Houten spantconstructie met houten liggers
- Wanden van gepotdekselde houten delen
- Kap, niet beschoten en met pannen gedekt
- Betonvloer

Wagenhuis (open voorzijde):
- Bouwjaar 1980
- Bruto vloeroppervlakte 122 m²
- Houten spantconstructie met houten liggers
- Open zijde v.v. stalen stempels ter ondersteuning
- Wanden van houten delen
- Zadeldak met ongelijke hellingen en gedekt met asbestcement golfplaten.
- Betonvloer.

Overkapping:
- Houten spantconstructie met houten liggers
- Open zijde v.v. stalen stempels ter ondersteuning
- Wanden van gepotdekselde houten delen
- Lessenaarsdak v.v. dakpanprofielplaten
- Onverharde vloer

Huidig gebruik
Het object is in gebruik als schaapskooi met bezoekerscentrum annex horecavoorziening.

Duurzaamheid gebouw
Het bezoekerscentrum annex horecavoorzieningen is v.v. wand-, dak- en vloerisolatie alsmede een HR cv-ketel en HR++ glas.

Energielabel
Voor het bezoekerscentrum annex horecavoorziening is op 14 december 2016 energielabel A afgegeven. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig het object is.

Beschrijving erfpacht
Recht van (onder)erfpacht:
Looptijd: 77 jaar, 5 maanden en 20 dagen
Ingangsdatum: 12 juli 2012
Expiratiedatum 31 december 2090
Canon: € 1,00 per jaar
Indexeringsdatum: 12 juli 2027
Herzieningsdatum canon 12 juli 2027
De nieuw in redelijkheid vast te stellen canon dient gebaseerd te zijn op de wijze van exploitatie en van het gemiddelde opbrengend vermogen van de gepachte zaak over de afgelopen vijftien (15) jaar. De canon dient alsdan te worden vastgesteld op grond van de dan voor de bepaling van de hoogte van de canon van belang zijnde omstandigheden.
Blooteigenaar: Staatsbosbeheer
Erfpachter: Natuurmonumenten, welke na overleg met Staatsbosbeheer de locatie in ondererfpacht heeft uitgegeven.

Er is een voorkeursrecht van de erfpachter (in de hoedanigheid van ondererfverpachter) m.b.t. overname van het ondererfpachtrecht.
Bij het einde van het ondererfpachtrecht heeft de ondererfpachter geen aanspraak op vergoeding.

Bijzondere bepalingen (niet limitatief)
De Ondererfpachter dient het in ondererfpacht uitgegeven goed uitsluitend als natuurterrein in stand te houden danwel verder te ontwikkelen.

De locatie betreft in de ondergrond een voormalige vuilstortplaats, welke door de Provincie is afgedekt. Vandaar dat er sprake is van een erfpachtrecht. Hiertoe is in het bestaande ondererfpachtrecht het volgende tekstueel opgenomen:
De Erfpachter verklaart dat het Registergoed verontreinigd is en wijst de Ondererfpachter uitdrukkelijk op de volgende ten aanzien van het Registergoed blijkens een kadastraal uittreksel per heden in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie ingeschreven publiekrechtelijke beperkingen:
a. Publiekrechtelijke beperkingen: kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (deel 52867 nummer 184): betreffende de indiening van een BUS-melding stortplaats Nieuwe Kamersedijk te Heinkenszand bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland; en
b. Publiekrechtelijke beperkingen: kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (deel 55777 nummer 160): betreffende een brief van de Gedeputeerde Staten van Zeeland de dato negentien februari tweeduizend negen, met kenmerk 09010816, waarmee de Ondererfpachter verklaart bekend te zijn.

Verkaveling en ontsluiting
Rechtstreeks naar de openbare weg.

Aantekeningen kadastraal recht
Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster: Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming. Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening: Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

Overzicht erfpacht / opstal
Perceel Borsele, sectie V nummer 371; startdatum 12-07-2012, expiratiedatum 31-12-2090, eerste index 12-07-2027, indexperiode hierna 5 jaarlijks, erfpachtcanon per jaar € 1,00.

Fiscale aspecten kosten koper
Overdrachtsbelasting:
Voor wat betreft het niet bebouwde gedeelte van het object is, voor de overdrachtsbelasting, uitgegaan van vrijstelling op basis van artikel 15 lid s (natuurgrond) van de Wet op belastingen rechtsverkeer 1970.
Het bebouwde deel heeft overdrachtsbelasting.

Bestemming
Van toepassing is het Chw bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018", vastgesteld op 1 maart 2018. De enkelbestemming luidt "kleinschalige polders met als functieaanduiding "grondgebonden" De dubbelbestemming luidt "waarde". Taxateur merkt op dat bij de taxatie in 2020 er via plannen een ander plan was gepubliceerd dan in 2021. Door de taxateur is geen uitgebreid planologisch onderzoek verricht, zodat de bovenstaande gegevens als indicatief beschouwd moeten worden.

Voor meer informatie: WLTM makelaar Jan Pollemans tel: 0113-750070

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 250.000 k.k.
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Overig
Soort bouw
Bestaande bouw

Kadastrale gegevens

BORSELE V 371
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 45 a 60 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Nieuwkamerseweg 3

€ 250.000 k.k.