Hollaereweg 10 4698 PH Oud-Vossemeer

€ 700.000

Omschrijving

Overwater Rentmeesterskantoor biedt namens de eigenaar vrijblijvend te koop aan het hierna omschreven akkerbouwbedrijf, bestaande uit het vrijstaande woonhuis, bedrijfsloods, tuin, erf, ondergrond en percelen akkerbouwgrond ter grootte van 61.85.40 ha, waarvan circa 50 ha huiskavel. Het bedrijfsadres is Hollaereweg 10 te Oud-Vossemeer.

Te koop worden aangeboden het eigendom van 1 ha erf met de woning en de bedrijfsloods en het recht van erfpacht van de landerijen. Indien een koper meer grond in eigendom wil en minder in erfpacht dan is dit bespreekbaar.

OMGEVING
Dit akkerbouwbedrijf is gelegen in Oud-Vossemeer, gemeente Tholen. Het bedrijf is gelegen nabij Oud-Vossemeer en Sint-Annaland. Ten noorden van deze locatie is de Oosterschelde gelegen, een Natura 2000-gebied. De omgeving is agrarisch, het dorp Sint-Annaland ligt op ongeveer 4 km afstand en Oud-Vossemeer op ongeveer 6 km.

WONING EN LANDBOUWSCHUUR
De woning is uit het bouwjaar 1998. Indeling: begane grond: entree, hal met trapopgang, toilet, badkamer, slaapkamer, woonkamer, keuken, bijkeuken met achterentree en toegang tot garage circa 30 m² met overheaddeur. De woning is deels voorzien van vloerverwarming. Eerste verdieping: overloop met vide, 3 slaapkamers, toilet, berging met cv-opstelling (Remeha 2015), diverse dakramen. Tweede verdieping: bergzolder.

De landbouwschuur is in gebruik als werktuigenberging en aardappelbewaarplaats. Er zijn twee ruimten gemaakt voor de opslag van in totaal circa 1.000 ton aardappelen met bovengrondse luchtkanalen. De loods is geïsoleerd met dupanelplaten. Verder zijn onder meer aanwezig een kantoorruimte, toilet en een pantry.

NUTSVOORZIENINGEN
Het woonhuis en het bedrijfsgebouw zijn aangesloten op gas, water, elektriciteit (220/380), telefoon en centrale verwarming. De gasaansluiting van de woning is afgetakt van de aansluiting van de loods. Als riolering is een helofytenfilter met septic tank aanwezig. Het helofytenfilter moet worden voorzien van nieuwe schelpen en rietplanten.

LIGGING EN GEBRUIK
De percelen zijn gelegen in het buitengebied van Oud-Vossemeer en Sint-Annaland.
Het huidige gebruik van de percelen is akkerbouwland. Circa 0,6 ha is natuur.

HERINRICHTINGSRENTE/WATERSCHAPSLASTEN
De aangeboden percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten bedragen voor de landbouwgrond in 2020 € 85,35 per ha.

ZAKELIJKE RECHTEN
De percelen zijn niet belast met zakelijke rechten.
Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.
In de verkrijgingsakte van het erf is een kwalitatieve verplichting opgenomen in vervolg op het uitgevoerde, verkennende bodemonderzoek in het verleden.

KWALITEIT
De gronden zijn van een landbouwkundig goede kwaliteit en aan te merken als lichte klei. Bestaande uit kalkrijke poldervaaggrond, voornamelijk lichte klei (Mn15A, 25A, 35A), profielverloop 5. De aangeboden percelen zijn goed ontwaterd door middel van drainage en daardoor
geschikt voor diverse akkerbouwmatige teelten.

BESTEMMING
Voor de aangeboden percelen vigeert het bestemmingsplan Buitengebied Tholen, vastgesteld door de raad op 19 december 2013. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'Agrarisch' en het deel natuur de bestemming 'Natuur'.

BODEMONDERZOEK
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op de aangeboden percelen.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt. Een verkennend bodemonderzoek uit 1997 is als digitale kopie op aanvraag beschikbaar.

JACHT
De jacht is verhuurd aan de heren Polderman en Hage tot 31 maart 2025. Van de veldkavel is de jacht verhuurd aan de heer M.J. Kooijman tot 31 december 2022.

BETALINGSRECHTEN EN PRODUCTIERECHTEN
Op de aangeboden percelen rusten 60,60 betalingsrechten. Koper kan indien gewenst 568 LLB's Cosun overnemen voor € 19.915,- exclusief btw.

ERFPACHTVOORWAARDEN
Van de percelen landbouwgrond wordt het recht van erfpacht te koop aangeboden onder de navolgende hoofdvoorwaarden:
• Erfpachtduur is 26 jaar, ingaande 1 januari 2021.
•De koopsom van het erfpachtrecht bedraagt € 10.000,- tot € 30.000,- per ha, kosten koper. Deze koopsom is in onderling overleg tussen koper en verkoper te bepalen.
• De aanvangserfpachtcanon per ha bedraagt 2,25% te berekenen over het verschil tussen € 100.000,- minus de overeen te komen koopsom van het erfpachtrecht. Bijvoorbeeld bij een koopsom voor het erfpachtrecht van € 20.000,- per ha, bedraagt de aanvangscanon 2,25% over € 80.000,- is € 1.800,- per ha.
• De canon wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de CPI-index, waarbij de canon nooit lager kan worden dan de aanvangscanon.
• De canon wordt betaald in mei en november van ieder kalenderjaar.
• De zakelijke lasten zijn voor de erfpachter.
• Na ommekomst van de erfpachtovereenkomst, heeft de grondeigenaar de keuze om de gronden te koop aan te bieden aan de erfpachter tegen de dan geldende marktwaarde, of een nieuwe erfpachtovereenkomst aan te bieden voor de duur van 26 jaar tegen dan geldende marktconforme voorwaarden.
• Als de erfpachter de canon niet marktconform vindt en het naar zijn mening niet verantwoord is de erfpacht voort te zetten, omdat elk jaar meer kost dan het opbrengt, kan de erfpachtovereenkomst tussentijds door de erfpachter tenminste een jaar voor de beoogde datum van beëindiging opgezegd worden. Indien de erfpachter gebruik maakt van dit beding, zal er op dezelfde wijze gehandeld worden als bij het einde van de erfpachtovereenkomst. Deze clausule wordt opgenomen in het belang van de erfpachter om te voorkomen dat door onvoorzienbare omstandigheden het erfpachtrecht op termijn een negatieve waarde krijgt.
• 15 jaar na aanvang van de erfpacht vindt een herijking van de canon plaats waarbij, net als bij het aangaan van deze overeenkomst, de uitgangspunten van partijen, zoals hier in het begin genoemd, van toepassing zijn en er een marktconforme canon berekend wordt over hetzelfde deel van de vrije grondwaarde als bij aanvang van de erfpacht. Bijvoorbeeld: als de vrije waarde € 100.000,- per ha bedraagt en de koopsom voor het erfpachtrecht bij aanvang van de erfpacht, € 20.000,- per ha is, wordt de canon berekend over 80% van de grondwaarde. Bij een herziening zal de canon niet dalen onder de aanvangscanon. Een herijking kan tot gevolg hebben dat de canon daalt of stijgt met in acht name van de hiervoor bedoelde uitgangspunten voor erfpacht. Door niet voorzienbare ontwikkelingen zal de canon uit de pas kunnen gaan lopen. Bijvoorbeeld door een hoge inflatie, maar niet voor de agrarische producten of juist het omgekeerde, waardoor de indexatie van de canon uit de pas loopt met het verdienmodel van partijen.

VRAAGPRIJS
€ 100.000,- per ha als uitgangspunt voor de berekening van de erfpacht en/of de prijs bij aankoop, kosten koper voor de landbouwgrond en € 700.000,- de massa kosten koper voor 1 ha erf met opstallen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cor van Zadelhoff, mobiel 06-53318226 of Pieter Kerkstra, mobiel: 06-53859127.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 700.000
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Akkerbouwbedrijf
Soort bouw
Bestaande bouw
Opslagschuren
1 opslagschuur (1,000 m²)

Oppervlakten

Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

OUD-VOSSEMEER G 585
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 60 a 50 ca (geheel perceel)
OUD-VOSSEMEER G 586
Eigendomssituatie
49 ha 54 a 85 ca (geheel perceel)
POORTVLIET K 251
Eigendomssituatie
3 ha 92 a 85 ca (geheel perceel)
POORTVLIET K 252
Eigendomssituatie
7 ha 77 a 20 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Hollaereweg 10

€ 700.000