Onderweg 13 A 2641 NZ Pijnacker

€ 1.700.000

Omschrijving

Paardenhouderij of herontwikkelingslocatie, gelegen aan de Onderweg 13a in Pijnacker ter grootte van 1.82.37 ha.

Agrarische bedrijfslocatie waarop een paardenhouderij wordt geëxploiteerd. Het bedrijf is gelegen aan de Onderweg 13a te Pijnacker. Het bijbehorende woonhuis is gevestigd aan de Oude Leedeweg 63a, gesitueerd op de noordzijde van het aangebodene. Het object is totaal groot 1.82.37 ha.

OMGEVING
Het aangeboden object is gelegen in buurtschap Oude Leede dat onderdeel uitmaakt van het dorp Pijnacker en gelegen is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland). Oude Leede is wat ze noemen een lintdorp, doordat de bebouwing langgerekt, in een 'lint' parallel aan het water is gesitueerd.

Een schitterend buitenobject middenin de Randstad, op een steenworp afstand van alle voorzieningen, maar waar u wel kunt genieten van de ruimte, vrijheid, rust en een wijds uitzicht over de landerijen die gelegen zijn nabij dit unieke object.

Het paardengedeelte biedt alles wat voor de fanatieke paardensporter essentieel is. Zo zijn er ruim voldoende paardenboxen, een eb en vloed rijbaan(1250 m²), een overdekte trainingsmolen, een vrijspring/longeerpiste met eb en vloed bodem, verschillende paddocks en weilanden, en een kleine maar gezellige kantine.

De omliggende landbouwgronden zijn als grasland in gebruik, wat de directe omgeving 'groen' maakt en u een echt natuurlijk gevoel geeft.

Van oudsher bestond de lintbebouwing onder andere uit glastuinbouwbedrijven, tegenwoordig neemt het aantal glastuinbouwbedrijven af doordat overbodige kassen en schuren gesloopt en vervangen worden door woningen in het kader van de "Ruimte voor Ruimteregeling" van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Daarom vindt er de komende jaren een transformatie plaats in het lint waarbij ingezet wordt op een vrijwillige omzetting van aanwezige bedrijfsbebouwing (glastuinbouw, loodsen en niet-agrarische bedrijfsgebouwen) in woningen. Bij het transformatieproces wordt gebruik gemaakt van de provinciale regeling "Ruimte voor Ruimte", die beoogt de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet-agrarische bedrijfsgebouwen of verspreid glas buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw (zoals hier het geval is) te bevorderen. In ruil voor het slopen van de bedrijfsgebouwen mogen vervolgens op passende locaties één of meer compensatiewoningen worden gebouwd .

Ook deze locatie leent zich bij uitstek voor herontwikkeling met toepassing van de "Ruimte voor Ruimteregeling". Afhankelijk van het aantal gewenste compensatiewoningen dient hiervoor wel voldoende bedrijfsbebouwing op locatie of binnen de gemeentegrenzen gesloopt te worden.

Voor een nadere omschrijving van de woning, de paardenstal, de bedrijfsgebouwen I en II, de carport en terreinvoorzieningen verwijzen we u graag naar onze verkoopbrochure.

NUTSVOORZIENINGEN
Het object is aangesloten op gas, water, elektriciteit (220/380), telefoon, CAI, glasvezel, riolering en centrale verwarming (woonhuis).

ENERGIELABEL
Het woonobject heeft geen recent energielabel. De vernieuwde energie index is aangevraagd.

LIGGING EN GEBRUIK
Het aangeboden object is gesitueerd tussen de Oude Leedeweg aan de noordzijde en de Onderweg aan de zuidzijde. Het object wordt gebruikt ten behoeve van het houden van paarden.

HERINRICHTINGSRENTE/WATERSCHAPSLASTEN
De aangeboden percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten van het Hoogheemraadschap van Delfland bedragen € 91,50 per ha en 0,0198 % van de WOZ-waarde van het pand in 2021.

ZAKELIJKE RECHTEN
Op het perceel C 9007 is een kwalitatieve verbintenis van toepassing. Voor de inhoud ervan wordt verwezen naar aktes Hyp4 14426/35 Zoetermeer en Hyp4 14964/8 Zoetermeer.
De percelen C 9007 en 7958 zijn belast met de navolgende zakelijke rechten:
- Een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel ten behoeve van: Gemeente Pijnacker- Nootdorp, kantoorhoudende te 2641 EZ Pijnacker, Oranjeplein 1
en tweemaal ten behoeve van: Stedin Netten B.V., kantoorhoudende te 3011 GA Rotterdam, Blaak 5.
De percelen C 11408 en 11409 zijn belast met de navolgende zakelijke rechten:
- een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel ten behoeve van: Stedin Netten B.V., kantoorhoudende te 3011 GA Rotterdam, Blaak 5.

Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

KWALITEIT
De percelen grasland zijn prima geschikt voor het houden van paarden. De ondergrond bestaat uit ongerijpte warmoezerijgronden. De onbebouwde percelen, die in gebruik zijn als grasland c.q. paardenrijbak zijn goed ontwaterd en daardoor uitermate geschikt voor het beoogde doel, het beoefenen van de ruitersport ter plaatse.

BESTEMMING
Voor de aangeboden percelen vigeert het Bestemmingsplan Lint Oude Leede 2, vastgesteld door de raad op 17 maart 2016. In dit bestemmingsplan heeft de woning de bestemming 'Wonen'. De overige vigerende hoofdbestemmingen zijn 'Agrarisch- Agrarisch Bedrijf' en 'Agrarisch met waarden- Landschaps- en Natuurwaarden'. De dubbelbestemming die van toepassing is op een gedeelte van het aangebodene is 'Waterstaat- Waterkering'. Een gedeelte van het aangeboden object is gelegen in de beschermingszone waterkering.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Naar opgave van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten. Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid de locatie in te zetten in het kader van de provinciale regeling "Ruimte voor Ruimte".

BODEMONDERZOEK
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten uitvoeren op de aangeboden percelen.

De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

BETALINGSRECHTEN EN PRODUCTIERECHTEN
Op de aangeboden percelen rusten betalingsrechten en/of productierechten.

VERGUNNING
Er is een geldige vergunning aanwezig voor het houden van 32 volwassen paarden (van 3 jaar en ouder) en 25 paarden in opfok (van jonger dan 3 jaar).

Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Laurens Gräper, mobiel 06-22020651.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.700.000
Aangeboden sinds
7 juni 2021
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Paardenhouderij
Mogelijke functie(s)
Wonen
Soort bouw
Bestaande bouw
Paardenboxen
15
Loodsen
2 loodsen (95 m² en 100 m²)
Loopstal
80 m²

Oppervlakten

Totale oppervlakte
1 ha 82 a 35 ca
Huiskavels
1 ha 82 a 35 ca

Woonruimte

Bedrijfswoningen
1
Hoofdwoning
Inhoud
623 m³
Bouwjaar
1935

Kadastrale gegevens

PIJNACKER C 11409
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 0 a 45 ca (geheel perceel)
PIJNACKER C 11408
Eigendomssituatie
0 ha 0 a 37 ca (geheel perceel)
PIJNACKER C 7958
Eigendomssituatie
0 ha 8 a 60 ca (geheel perceel)
PIJNACKER C 9007
Eigendomssituatie
0 ha 65 a 20 ca (geheel perceel)
PIJNACKER C 9220
Eigendomssituatie
1 ha 7 a 75 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Onderweg 13 A

€ 1.700.000