Domineeshoef 4 a-4b 5374 NK Schaijk

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Executieveiling
Openbare veiling ('executoriale verkoping, ex art.3:268 BW juncto 3:254 BW') in opdracht van de hypotheekhouder van de Domineeshoef 4a en 4b, 5374 NK te Schaijk (Noord-Brabant). De openbare veiling vindt plaats op donderdag 18 maart 2021 's-middags vanaf 15:00 uur, online (bij inzet en afslag) via ten overstaan van mr. M.J.A. Laenen, verbonden aan notariskantoor DLA Piper Nederland N.V. Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internet bieden 2015 ("AVVI 2015") en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op de site van BOG-Auctions (bog-auctions . com).

Omschrijving
Het complex bestaat uit een vrijstaande bedrijfswoning met vrijstaande garage, tuin en erf. Daarbij een manege met verschillende paardenboxen en een inpandige rijhal. Een deels openfront-loods voor stro-/bulkopslag en deels paardenboxen. Verder is het terrein voorzien van een demo-vakantiewoning (hooiberg-model), houten tuinhuis, longeercirkel, verschillende paddocks en rijbakken.

Kadastrale percelen
Het bedrijf beslaat twee kadastrale percelen, welke tezamen globaal gezien in een L-vorm zijn gelegen.

Het betreft de percelen:
Schaijk, H, 773, met een grootte van 1 hectare 92 are 55 centiare en
Schaijk, H, 784, met een grootte van 3 hectare 28 are 19 centiare.

Bedrijfswoning
De woning is niet van binnen geïnspecteerd of ingemeten, waardoor uitsluitend van de buitenzijde een gebouw omschrijving gegeven kan worden. Gebouwd met funderingen op staal. Wanden opgetrokken in spouw; aan de kopgevels afgewerkt met hout. Zadeldak gedekt met betonpannen en voorzien van een dakkapel aan zowel de voor- als achterzijde (aan de achterzijde zijn ook dakramen). Ramen, deuren, kozijnen uitgevoerd in hout en voorzien van hoofdzakelijk enkele beglazingen. De bagviewer geeft een oppervlakte van 141 m².

De woning wordt bewoond door de bestuurder van de besloten vennootschap, welke eigenaar is van het bedrijf. De bewoner geeft aan dat hij deze woonruimte huurt van zijn eigen vennootschap. Zie voor nadere toelichting hieromtrent de bijzondere veilingvoorwaarden.

Bernheze Makelaars heeft de woning niet van binnen geinspecteerd. Er zijn geen gedetailleerde (bouw)tekeningen (meer) in het gemeentelijk archief.

Garage
De vrijstaande garage is gebouwd met funderingen op staal. Het zadeldak wordt gedragen door stalen spanten en houten gordingen en is gedekt met golfplaten. De wanden zijn opgetrokken in hout en aan de binnenzijde afgetimmerd. De vloeren zijn bestraat met betonklinkers. Ramen, deuren en kozijnen uitgevoerd in hout en voorzien van enkele beglazingen. Daarnaast aan de straatzijde dubbele handbediende stalen garagedeuren. De bouwtekeningen uit het gemeentelijk archief spreken van een oppervlakte van 77 m².

Manege
Conform bouwtekeningen circa 828 m² groot. Gebouwd met poerenfunderingen op staal. Binnenwanden opgetrokken in halfsteense kalkzandsteen; buitenmuren hoofdzakelijk hout op houten regelwerk. Het ongelijk zadeldak wordt gedragen door stalen staanders, stalen spanten, houten gordingen en gedekt met asbestvrije golfplaten (deels lichtdoorlatende platen). Vloeren uitgevoerd in beton en de rijbak met los zand. Ingedeeld als volgt: aan de woningzijde 4 paardenboxen, daarnaast een centrale gang met op links paardenboxen, was-/poetsplaats, sanitairvoorzieningen e.d. en op rechts van de centrale gang de rijhal.

Openfrontloods
Conform de bouwtekeningen circa 460 m² groot en volgens eigenaar circa 15 jaar oud. Opgedeeld in twee delen: rechts een openfront gedeelte ten behoeve van stro- en bulkopslag en links inpandige paardenstallen met daarboven op de houten verdiepingsvloer, opslag. Gebouwd met funderingen op staal. Wanden opgetrokken als deels steense kalkzandsteenmuren en vanaf de eerste verdieping halfsteens en deels (zijgevels) 1,5 m1 borstwering en vervolgens houten platen op houten regelwerk. Het ongelijk zadeldak wordt gedragen door stalen spanten, houten gordingen en is gedekt met deels staalplaat en deels golfplaten (asbestvrij conform opgave eigenaar). De staat van het dak is slecht. De vloeren van de bulkopslag zijn 1 m1 verlaagd en uitgevoerd in beton. De vloeren van de paardenstallen zijn bestraat met gebakken klinkers. De verdiepingsvloer is aanwezig boven de paardenboxen en is uitgevoerd in hout. Betreft een eenvoudige opslagzolder; toegankelijk met een vaste trap.

Staat van onderhoud
Gezien de huidige staat van onderhoud en inrichting en het voorzieningenniveau, voldoet het object niet geheel meer aan de moderne hedendaagse standaarden. Alle gebouwen lijken in de basis (dus constructief gezien) redelijk, maar de koper dient rekening te houden met kosten om m.n. de woning te updaten naar de eisen van deze tijd. Dit geldt ook voor de dakbedekking van de openfrontstal. Eigenaar heeft aangegeven dat het object verder geheel asbestvrij is. Er zijn geen onderzoeksrapporten beschikbaar gesteld. Er wordt door executant dan ook geen enkele garantie verstrekt dat het registergoed ook daadwerkelijk asbestvrij is.

(Ver)huursituatie
Voor de (ver)huursituatie - ook met betrekking tot de bedrijfsmatige delen- zie de bijzondere veilingvoorwaarden.

Disclaimer foto's
De op Funda opgenomen foto's dateren van medio januari 2020. U dient er rekening mee te houden dat het object per heden in een andere staat kan verkeren. Hetzelfde geldt ten aanzien van de gebouwomschrijvingen.

Bestemmingsplan
Het bedrijf is gelegen in het bestemmingsplan "Robuuste EVZ Mun" (NL.IMRO.1685.bpbgb2011 evzmun-OH01), welke vastgesteld is door de gemeenteraad van Landerd op 7 juli 2011 en thans volledig onherroepelijk van kracht is. Het bedrijf is bestemd voor 32.000 m² tot "recreatie" met een bouwvlak van 15.000 m² met daarop de functieaanduiding "paardenhouderij" . De achterliggende cultuurgrond is voor 15.000 m² bestemd tot "agrarisch met waarden - landschapswaarden en natuur" met de functieaanduiding "specifieke vorm van agrarisch met waarden - leefgebied dassen". Achteraan op het terrein is een gedeelte à 4.900 m² van de cultuurgrond (als zoom) bestemd tot "natuur". Het geheel heeft vervolgens de gebiedsaanduidingen "geluidszone - motorcrossterrein" en "reconstructiewetzone - extensiveringsgebied".

Naast voorgaande zijn tevens de navolgende (meer algemene) plannen vigerend: het bestemmingsplan "Parapluplan wonen en parkeren Landers" (NL.IMRO.1685.bpwonenparkeren-VG01) + het voorbereidingsbesluit "Herijking definitiebepalingen met betrekking tot wonen" (NL.IMRO.1685.vbb2018-VF01). Alle voorgenoemde plannen zijn kosteloos te raadplegen via de overheidswebsite:
In het jaar 2013 is door de gemeente Landerd een onherroepelijke omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning) verleend, welke vergunning voorziet in de toestemming voor de bouw van 30 recreatiewoningen, een rijhal en van 100 bij 30 meter en een restaurant met 60 zitplaatsen, dit alles naast de bestaande manege (uitgebreid tot een capaciteit van 99 paarden) en de bedrijfswoning met garage. Een kopie van bedoelde omgevingsvergunning is beschikbaar in de besloten digitale dataroom. De huidige eigenaar heeft na het verlenen van bedoelde omgevingsvergunning demo-vakantiewoning gebouwd. Bouw van de overige vergunde opstallen heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Verkoper staat er nadrukkelijk niet voor in dat de in 2013 verleende onherroepelijke omgevingsvergunning thans nog gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van de overige vergunde opstallen en/of dat bedoelde vergunning voor andere dan de huidige eigenaar rechtskracht heeft. Koper dient hiertoe - desgewenst - voor eigen rekening en risico navraag te doen bij de gemeente.

Milieuvergunning
Het bedrijf beschikt -conform het Bestand Veehouderij Bedrijven / WebBVB van de provincie Noord-Brabant - over een vergunning krachtens de Wet Milieubeheer d.d. 10 juli 2003 voor het houden van 15 volwassen paarden (3 jaar en ouder) en 5 paarden in opfok (jonger dan 3 jaar).

Aanvullende documenten / dataroom
Toegang tot de besloten digitale dataroom kan verkregen worden door middel van aanmelding bij Bernheze Makelaars Om toegang te verkrijgen, dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden: naam organisatie, adres organisatie, contactperso(o)n(en), desbetreffende e-mailadres(sen), desbetreffende telefoonnummers(s), kopie paspoort en een kopie uittreksel KvK.

Kijkdagen:
Deze worden nog gepland.
Aanmelden noodzakelijk via

Onderhandse biedingen:
Uiterlijk woensdag 3 maart 2021, voor 23:59 uur.

Veiling:
Donderdag 18 maart 2021, om 15.00 uur.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
5 januari 2021
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Manege
Soort bouw
Bestaande bouw
Paardenboxen
4
Rijhallen
510 m² (met kantine)
Loodsen
1 loods (1 m²)

Kadastrale gegevens

SCHAIJK H 773
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 92 a 55 ca (geheel perceel)
SCHAIJK H 784
Eigendomssituatie
3 ha 28 a 19 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Domineeshoef 4 a-4b

Verkoop bij inschrijving