• Verhuurd

Bosstraat 5963 NZ Hegelsom

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
13 december 2017

Omschrijving

VLEESVARKENSBEDRIJF

Dit vleesvarkensbedrijf biedt diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Zo ziet de Natuurbeschermingswetvergunning al op een forse uitbreiding in de richting van een zeugenhouderij. De stallen voldoen aan zowel de milieu- als dierenwelzijnseisen.

1. Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten

Kadastrale gegevens
Gemeente Horst sectie L nummer 1311 oppervlakte 0.29.15 ha;
Gemeente Horst sectie L nummer 1313 oppervlakte 0.47.70 ha;
Gemeente Horst sectie L nummer 1090 oppervlakte 0.51.85 ha
Totale oppervlakte 1.28.70 ha.

2. Vergunningen en productierechten

Omgevingsvergunning
Het bedrijf valt in de huidige situatie vanaf 1 januari 2013 van rechtswege onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit met OBM.

- 880 vleesvarkens (D.3.100);
- 880 vleesvarkens (D 3.2.14) BWL 2010.26.V2).

Deze aanvraag is op 26 juli 2018 verleend.

Omgevingsvergunning (bouw)
Op de locatie is een omgevingsvergunning d.d. 22 juli 2019 verleend voor het oprichten van een loods, luchtwasser, luchtkanaal, silo’s en een zuurtank.

Natuurbeschermings-wetvergunning
Op 25 juni 2015 is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een vergunning verleend op grond van artikel 19d Natuurbeschermingswet voor:
- 1.520 vleesvarkens, D 3.100.1;
- 744 guste en dragende zeugen, D 1.3.12.4;
- 2 dekberen, D 2.100;
- 5.712 gespeende biggen, D 1.1.15.4.2.

De vergunning heeft betrekking op een emissie van 4.908,00 kg NH3 per jaar.

Op 24 mei 2018 is door Gedeputeerde Staten van Limburg een verklaring van geen bedenkingen verleend op grond van artikel 19d Natuurbeschermingswet voor:

- 880 vleesvarkens (D.3.100);
- 880 vleesvarkens (D 3.2.14) BWL 2010.26.V2).

Deze vergunning heeft betrekking op een emissie van 2.772 kg NH3 per jaar.

Varkensrechten
Er zijn geen varkensrechten in de verkoop betrokken.

3. Publiekrechtelijke bepalingen

Bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Horst aan de Maas en hebben daarin de bestemming “Agrarisch met waarden” gedeeltelijk met bouwvlak (oppervlakte ca. 0.50.00 ha) en de functieaanduiding “intensieve veehouderij’. Daarnaast beschikken de percelen over de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4”.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op
19 december 2017 en is nadien in werking getreden.

4. Omschrijving object

Vleesvarkensstal I
Gebouwd omstreeks 1980, gerenoveerd in 1995. Opgetrokken uit baksteen buitenmuur, binnenmuren van kalkzandsteen (spouw), dragende tussenmuren, damwandprofielplatendak, dupanel dakisolatie. Vrijwel volledig onderkelderd, putopslagcapaciteit ca. 1.000 m³. Traditionele huisvesting. Muurplaathoogte ca. 2,20 m¹.

Klimaatbeheersing:
luchtinlaat via centrale zijgang, via pvc ventilatieplafond naar afdelingen, afvoer met ventilatoren. Fancom regelapparatuur.

Voedering:
droogvoerinstallatie met Groba bakken met drinknippel.

Huisvestingssysteem:
ijzerwerk/asbest/kunststof hokafscheiding, bolle vloer met betonrooster.

Indeling:
- centrale zijgang;
- hygiënesluis;
- 10 afdelingen met 8 hokken à 10 vleesvarkens.

Stalcapaciteit: 800 vleesvarkens
Oppervlakte 60,00 x 17,00 = 1.020 m²

Vleesvarkensstal II
Gebouwd omstreeks 1980, gerenoveerd in 1995. Opgetrokken uit baksteen buitenmuur, binnenmuren van kalkzandsteen (spouw), dragende tussenmuren, damwandprofielplatendak, dupanel isolatie. Vrijwel volledig onderkelderd, putopslagcapaciteit ca. 1.000 m³. Traditionele huisvesting. Muurplaathoogte ca. 2,20 m¹. Groen Label, chemische luchtwasser.

Klimaatbeheersing:
luchtinlaat via centrale zijgang, via pvc ventilatieplafond naar afdelingen, centrale afzuiging, buizenverwarming in afdelingen. Fancom regelapparatuur.

Voedering:
droogvoerinstallatie met Groba bakken met drink-nippel.

Huisvestingssysteem:
ijzerwerk/asbest/kunststof hokafscheiding, bolle vloer met betonrooster.

Indeling:
- centrale zijgang;
- berging;
- 10 afdelingen met 8 hokken à 10 vleesvarkens;
- 1 afdeling met 6 hokken à 12 vleesvarkens.

Stalcapaciteit: 800 vleesvarkens
Oppervlakte 60,00 x 17,00 = 1.020 m²

Diversen
- 4 polyester droogvoersilo's van 2 x 18 ton en 2 x 10 ton;
- erfverharding met klinkers tussen de stallen, oppervlakte ca. 300 m2;
- de oprit is semi-verhard (met puin).

5. Overige bijzonderheden

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op voorzieningen water, elektra en aardgas. De leidingen komen bij het bedrijf binnen via de grond die behoort tot de achter het bedrijf gelegen woning, welke in het verleden van het bedrijf is afgesplitst. Hiertoe zijn diverse burenrechtelijke erfdienstbaarheden gevestigd.

Ligging en belendingen
Het object is gelegen in het buitengebied aan een openbare verharde weg. De belendingen betreffen agrarische objecten en een plattelandswoning.

Onderhoudstoestand
Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw nemende, in een redelijke staat van onderhoud.

6. Beschikbaarheid

Beschikbaarheid
In overleg met eigenaar kunnen afspraken over het moment van oplevering worden gemaakt.

Kenmerken

Overdracht

Aangeboden sinds
13 december 2017
Status
Verhuurd

Bouw

Hoofdfunctie
Varkenshouderij (vleesvarkensbedrijf)
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1980
Aantal vleesvarkens
1.833
Aantal biggen
167
Vleesvarkensstallen
2

Oppervlakten

Totale oppervlakte
1 ha 28 a 70 ca
Huiskavels
1 ha 28 a 70 ca

Kadastrale gegevens

HORST L 1311
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 29 a 15 ca (geheel perceel)
HORST L 1313
Eigendomssituatie
0 ha 47 a 70 ca (geheel perceel)
HORST L 1090
Eigendomssituatie
0 ha 51 a 85 ca (geheel perceel)

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.