• Verkocht

Halve Raak 65 2771 AC Boskoop

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
13 mei 2020

Omschrijving

Omschrijving / ligging
De percelen tuinland zijn gelegen aan de Halve Raak 65, 67 en 69 te Boskoop met een grondoppervlakte van totaal 3.24.45 ha.

Het object is gelegen in het oostelijk buitengebied van Boskoop en is bereikbaar vanaf de openbare weg (Halve Raak) middels meerdere vaste verbindingen. Het perceel K 1436 heeft geen zelfstandige ontsluiting en is bereikbaar via perceel Oost.
De omgeving bestaat voornamelijk uit boomkwekerijbedrijven en (bedrijfs-)woningen. De bereikbaarheid is goed.

De percelen zijn gelegen aan de oostelijke rondweg (Halve Raak) in Boskoop, binnen de sierteeltcontour.

Object omschrijving
Kavel tuinland : groot 3.24.45 hectare
Gemeten grond : circa 26.630 m²
Kavelvorm : rechthoekig, inspringend
Grondsoort : laagveenstructuur
Begrenzingen : noordzijde: vast verbonden met de openbare weg,
overige zijden: sloten
Drainage : onderbemaling; de werking is niet gecontroleerd
Beschoeiing : voornamelijk gecreosoteerde palen met golfplaten, gedeeltelijk hardhouten palen met golfplaten.

De percelen zijn gelegen ten zuiden van de Halve Raak. De percelen zijn zelfstandig ontsloten op de openbare weg middels twee verbindingen. De gronden zijn opgebouwd uit deelpercelen. Perceel Midden en Oost zijn met elkaar verbonden. De oppervlakte gemeten land van het geheel bedraagt circa 26.630 m².

Perceel West
Dit perceel beslaat K 569 en is groot aan gemeten land circa 9.645 m²; de gemiddelde lengte bedraagt circa 330 meter en de breedte varieert tussen de circa 30 meter en 26,5 meter. Deze tuin is ingericht met (voormalige) containervelden. De kwekerij is over de gehele lengte ontsloten middels een pad van betonplaten variërend in breedte van circa 3 tot 3,5 meter. Aan de noordzijde is de tuin middels een oprit van 27 meter ontsloten op de openbare weg (Halve Raak). De oprit heeft een breedte van circa 4,5 meter en is verhard met betonplaten.

Perceel Midden
Dit perceel beslaat K 1436 en is groot aan gemeten land circa 6.345 m²; de gemiddelde lengte bedraagt circa 249 meter en de breedte varieert tussen de circa 24,5 meter en 27 meter; de gemiddelde breedte bedraagt circa 25,5 meter. Deze tuin is grotendeels ingezaaid met gras en is voorzien van een autopad met gedeeltelijk betonplaten en gestort beton en gedeeltelijk open verharding. Deze tuin is aan de noordoostzijde vast verbonden met Perceel Oost door middel van een dam.

Perceel Oost
Dit perceel beslaat K 93 en is groot aan gemeten land circa 10.640 m²; de gemiddelde lengte bedraagt circa 325 meter en de breedte varieert tussen de circa 31,5 meter en 34 meter; de gemiddelde breedte bedraagt circa 33 meter. Deze tuin is deels ingericht met containervelden aan de oostzijde en ingezaaid met gras aan de westzijde. De kwekerij is over de gehele lengte ontsloten middels een beton gestort pad met een breedte van circa 2 meter.

Deze tuin is aan de noordzijde op 2 plaatsen zelfstandig ontsloten op de openbare weg (Halve Raak). Aan de oostzijde is een oprit met een breedte van circa 5 meter, deels verhard met betonplaten en aan de westzijde is een oprit met een breedte van circa 2 meter, verhard met een beton gestort pad. Perceel Oost is op circa 77 meter van de openbare weg, aan de oostzijde vast verbonden met tuin midden door middel van een dam.

Bedrijfsgebouwen / opstanden
Bedrijfsgebouw gelegen op tuin west, groot circa 384 m², kasconstructie type ‘Venlo’,
bouwjaren 1997 en 2003, afmetingen circa 30 x 12,8 meter, opgebouwd uit 4 kappen,
bestaande uit een gegalvaniseerde onderbouw, betonnen randbalk, gefundeerd op palen,
goothoogte circa 4 meter, traliespanten van 9,6 en 12,8 meter, gevels met
damwandprofielplaten en lichtstrook, gedekt met golfplaten.

Het bedrijfsgebouw is onder andere voorzien van:
- onderheide betonvloer
- Tl-verlichting
- toilet
- diverse schuifdeuren
- elektra

Aan de west- en noordzijde is een inbouw, opgetrokken in steen, met diverse ruimten.

Warenhuis, gelegen op tuin west, groot circa 410 m², type ‘Venlo’, afmetingen circa 32 x 12,8
meter, opgebouwd uit 4 kappen, bouwjaar circa 1994, bestaande uit een
gegalvaniseerde onderbouw, betonnen randbalk, gefundeerd op palen, goothoogte circa 3
meter, traliespanten van 6,4 meter, gedekt met glas in aluminium roeden en gevels met enkel glas in stalen roeden. De glazen kas is verdeeld in 3 ruimten en voorzien van tweezijdig 3-halveruitsluchting.

Foliekas, gelegen op tuin west, groot circa 2.100 m², type ‘VDH’, afmetingen circa 70 x 30
meter, opgebouwd uit 7 kappen, bouwjaar circa 2003, bestaande uit een gegalvaniseerde
onderbouw, gefundeerd op palen, goothoogte circa 5 meter. Voorzien van 2 kappen luchting
en zijluchting, overgewasberegening, floramat en gasheaters.

Overige voorzieningen, onder andere:
- verhardingen, totaal groot circa 2.550 m², gesitueerd als pleinen en autopaden in diverse
uitvoeringen, bestaande uit gestort beton, betonplaten en open verharding.

Nutsvoorzieningen
gas, water, elektra, krachtstroom en riolering.

Milieuvergunning
Activiteitenbesluit van toepassing.

Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Boskoop d.d. 3 oktober 2012. De bestemming is:
- enkelbestemming Agrarisch
Op de locatie is tevens van toepassing het bestemmingsplan ‘Parapluplan Archeologie’ van de gemeente Boskoop d.d. 28 maart 2019. De bestemming is:
- dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4
Zie verder de aan deze brochure gehechte verbeelding en regels en overigens verwijzen wij u voor het gehele bestemmingsplan naar ruimtelijkeplannen.nl.

Omzetbelasting
Indien omzetbelasting is verschuldigd over de koopsom, ofwel vanwege de overdracht van de onderneming ofwel in het kader van de herziening in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968 van verkoper, komt deze omzetbelasting voor rekening van koper en is niet in de koopprijs begrepen.

Exploitatie
Het bedrijf is thans ingericht voor de teelt van sierteeltgewassen.

Overdrachtbelasting
Koper kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtbelasting voor de aan te kopen grond (zogenaamde cultuurgrondvrijstelling) op basis van artikel 15, lid 1, letter q van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer. Voor zover verkoper of zijn rechtopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s) en zijn rechtopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren.

Oplevering
In overleg.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
13 mei 2020
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Overig
Soort bouw
Bestaande bouw

Kadastrale gegevens

BOSKOOP K 93
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 26 a 0 ca (geheel perceel)
BOSKOOP K 569
Eigendomssituatie
1 ha 11 a 60 ca (geheel perceel)
BOSKOOP K 1436
Eigendomssituatie
0 ha 86 a 85 ca (geheel perceel)
Betrokken makelaar

NVM makelaar

WLTM

Bel 088 4111888

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.