• Verkocht

Sintelweg 1 5971 PC Grubbenvorst

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
23 februari 2023

Omschrijving

GLASTUINBOUWBEDRIJF MET MOGELIJKHEDEN

Dit glastuinbouwbedrijf is gelegen in het buitengebied van Grubbenvorst. Het object is gelegen in Klaver 11. Klaver 11 is onderdeel van het Klavertje 4-gebied, onderdeel uitmakend van Greenport Venlo gelegen in de gemeente Horst. In dit gebied treft u een aantal middelgrote agrarische- en aan de agrarische sector gerelateerde bedrijven en glastuinbouwbedrijven. In de Structuurvisie Klavertje 4-gebied (vastgesteld september 2012) is aangegeven dat het gebied Klaver 11 als onderdeel van het Greenport Venlo-gebied verder ontwikkeld zal worden tot een agribusinessterrein. Het huidige agrarische gebruik zal daarbij grotendeels plaats maken voor nieuwe bedrijvigheid.

Het glastuinbouwbedrijf (komkommerbedrijf) is gelegen op een zichtlocatie nabij de A73 en bestaat uit een bedrijfswoning, twee tuinbouwkassen, bedrijfsruimte, ketelhuis, WKK-ruimte, substraat-ruimte en corridor. Het bedrijf is goed onderhouden en biedt vanwege de unieke ligging mogelijkheden voor aanverwante activiteiten.

Bedrijf
Het glastuinbouwbedrijf (komkommerbedrijf) is gelegen op een zichtlocatie nabij de A73 en bestaat uit een bedrijfswoning, twee tuinbouwkassen, bedrijfsruimte, ketelhuis, WKK-ruimte, substraat-ruimte en corridor. Het bedrijf is goed onderhouden en biedt vanwege de unieke ligging mogelijkheden voor aanverwante activiteiten.

Bedrijfswoning
Gebouwd in 1969 en opgetrokken uit baksteen (spouw). Het dak is met pannen gedekt (vervangen in 2008). De begane grond en eerste verdiepingsvloer zijn uitgevoerd in beton, de tweede verdiepingsvloer is uitgevoerd in hout. De woning is voorzien van kunststof kozijnen (met rolluiken) met dubbele beglazing. Verwarming geschiedt door middel van een cv-combiketel (Atag, 2017). Het dak is voorzien van dakisolatie.

De woning heeft een inhoud van 900 m³.

Voor de indeling van de woning verwijzen wij u naar de verkoopbrochure.

Tuinbouwkas I
- Oppervlakte: ca. 2.30.74 ha
- Bouwjaar: 1994 (ca. 14.000 m²) en 1997 (ca. 8.000 m²)
- Type: tralieligger, type Venlokas
- Onderbouw: gegalvaniseerd staal (wit gecoat)
- Poothoogte: 4,00 m¹
- Traliebreedte: 8,00 m¹
- Kapmaat: 4,00 m¹
- Vakmaat: 4,50 m¹
- Gevels: voorzien van enkel glas in aluminium roeden
- Dek: voorzien van 1,12 m¹ (getrokken) glas in aluminium roeden
- Goten: staal met aluminium condensgoot
- Beluchting: voorzien van tweezijdig dubbele halveruits luchtramen, voor- en tegenlucht,
spantrailmechaniek
- Pad: betonpad, breedte 3,50 m¹

Voorzieningen in tuinbouwkas I:
- Verwarming per 8,00 m¹-tralie:
- 5 groepen buisrail, 2 groepen matverwarming en 2 groepen bovennet
- 5 x 2 x 51 mm¹ Ø buisrail slangverwarming, 5 slangen onder de teeltmatten
- 5 x 28 mm¹ Ø groeibuis
- Watervoorziening per 8,00 m¹-tralie:
- 4 kraanvakken
- 5 druppelleidingen met capillaire (Tichelmansysteem)
- bevochtiging door middel van pulsators
- drainwateropvang via PVC-gootjes
-Scherminstallatie:
- energiescherm, draadsysteem
-Belichting:
- assimilatiebelichting (2007), 1 streng, ca. 30 lampen
- CO2-voorziening:
- 5 darmen per 8,00 m¹-tralie
- Diversen:
- vaste LVM-installatie.

Tuinbouwkas II
- Oppervlakte: ca. 1.95.22 ha
- Bouwjaar: 2006
- Type: tralieligger, type Venlokas
- Onderbouw: gegalvaniseerd staal (wit gecoat)
- Poothoogte: 5,50 m¹
- Traliebreedte: 8,00 m¹
- Kapmaat: 4,00 m¹
- Vakmaat: 5,00 m¹
- Gevels: voorzien van enkel glas in aluminium roeden
- Dek: voorzien van 1,67 m¹ glas in aluminium roeden (Dalsem)
- Goten: staal met geïntegreerde condenswaterafvoer
- Beluchting: voorzien van tweezijdig dubbele halveruits luchtramen, voor- en tegenlucht,
spantrailmechaniek
- Pad: betonpad, breedte 3,50 m¹

Voorzieningen in tuinbouwkas II:
- Verwarming per 8,00 m¹-tralie:
- 3 groepen buisrail en 2 groepen bovennet
- 5 x 2 x 51 mm¹ Ø buisrail
- 5 x 28 mm¹ Ø groeibuis (Forcas)
- Watervoorziening per 8,00 m¹-tralie:
- 2 kraanvakken
- 5 druppelleidingen met capillaire
- drainwateropvang via PVC-gootjes
- Scherminstallatie:
- energiescherm, draadsysteem
- CO2-voorziening:
- 5 darmen per 8,00 m¹-tralie
- Diversen: vaste LVM-installatie

Bedrijfsruimte
- Bouwjaar: 1994
- L x b = oppervlakte: 18,50 x 37,00 = 685 m²
- Fundering: op staal
- Gevels: steen (spouw) en sandwichpanelen
- Dakbedekking: sandwichpanelen
- Dragende constructie: stalen spanten
- Vloer: beton
- Verwarming: heater
- Deuren: overheaddeur

Indeling:
- verwerkingsruimte (600 m²);
- kantoorruimte (72 m²) ;
- computerruimte (10 m²);
- kantine (30 m²) ;
- toilet-/sanitairruimte (32 m²). '

Ketelhuis
- Bouwjaar: 1969
- L x b = oppervlakte: 21,00 x 9,00 = 199 m²
- Fundering: op staal
- Gevels: steen (spouw) 2,50 m¹ hoog en daarboven sandwichpanelen, achtergevel
volledig sandwichpanelen
- Dakbedekking: sandwichpanelen
- Poothoogte: 4,00 m¹
- Dragende constructie: stalen spanten
- Vloer: beton

Indeling:
- werkplaats;
- opstelling noodstroomaggregaat;
- ketelruimte met:
- cv-ketel I, 3 miljoen Kcal (Hocon TW 300, 1979) met
brander (Vitotherm, 1995);
- cv-ketel II, 2 miljoen Kcal (Bruna, 1987) met brander (Vitotherm, 1995);
- rookgascondensor, CO2-unit (Van Dijk);
- warmteverdeelstuk.

WKK-ruimte
- Oppervlakte: 18,00 x 8,00 = 144 m²
- Bouwjaar: 1994
- Type: tralieligger, type Venlokas
- Onderbouw: gegalvaniseerd staal
- Poothoogte: 6,00 m¹
- Traliebreedte: 8,00 m¹
- Kapmaat: 4,00 m¹
- Vakmaat: 4,50 m¹
- Gevels: voorzien van enkel glas in aluminium roeden
- Dek: voorzien van gecoat glas in aluminium roeden
- Goten: staal
- Vloer: beton

Indeling:
- WKK-opstelling, wkk-installatie 2 megawatt (Cummins, 2006), ca. 59.000 draai-uren;
- rookgasreiniger (2006).

Substraat-ruimte
- Oppervlakte: 8,00 x 31,50 = 252 m²
- Bouwjaar: 1994
- Type: tralieligger, type Venlokas
- Onderbouw: gegalvaniseerd staal
- Poothoogte:4,00 m¹
- Traliebreedte:8,00 m¹
- Kapmaat: 4,00 m¹
- Vakmaat: 4,50 m¹
- Gevels: voorzien van enkel glas in aluminium goten
- Dek: voorzien van glas in aluminium roeden
- Goten: staal
- Vloer: beton

Indeling:
- opstelling watertechnische installaties:
- substraatunit (mengbak Munckhof, 1994 en 2006);
- 2 zandfilters, capaciteit van 30 m³;
- lage druk drainwaterontsmetter (Munckhof, 2012);
- ontijzeringsinstallatie, 25 m³/hr;
- substraatcomputer (Munckhof).

Corridor
- Oppervlakte: 8,00 x 67,50 = 540 m²
- Bouwjaar: 1994
- Type: tralieligger, type Venlokas
- Onderbouw: gegalvaniseerd staal
- Poothoogte: 4,00 m¹
- Traliebreedte:8,00 m¹
- Kapmaat: 4,00 m¹
- Vakmaat: 4,50. m¹
- Gevels: voorzien van enkel glas in aluminium roeden
- Dek: voorzien van glas in aluminium roeden
- Goten: staal
- Beluchting: voorzien van tweezijdig dubbele halveruits luchtramen, voor- en tegenlucht,
spantrailmechaniek
- Vloer: beton

Indeling:
- opslagruimte.

Diversen
- erfverharding met klinkers, oppervlakte ca. 2.860 m²;
- erfverharding met stelconplaten, oppervlakte ca. 810 m²;
- staande warmtebuffertank, inhoud ca. 750 m³;
- 7 watersilo’s:
- 2 x 75 m³ dagvoorraad wateropslag;
- 1 x 20 m³ schoonwateropslag;
- 4 x 10 m³ drainwateropslag;
- waterbassin, hemelwateropslag, grondwal antiworteldoek folie, geen afdekfolie (2006), inhoud
ca. 4.000 m³;
- dubbelwandige olietank;
- klimaatcomputer (Hoogendoorn, 2006, laatste update 2019);
- trafohuis, 10 KV buitenopstelling.

Nutsvoorzieningen
Het object is aangesloten op de voorzieningen water, elektra (3 x 80 amp), aardgas, riolering en glasvezel. Het bedrijf beschikt over een aardgasaansluiting van 1.000 m³/uur (gereduceerd naar 650 m³/uur) en een 10 kV trafo (eigendom) 3 x 80 ampère aansluiting.

Omgevingsvergunning (milieu)
Het bedrijf valt onder de regelgeving vastgesteld in het Activiteitenbesluit.

Bodem
Er zijn geen verontreinigingen van betekening aanwezig.

Onderhoudstoestand
Het object verkeert, daarbij het bouwjaar in ogenschouw nemende, in een goede staat van onderhoud.

Overdrachtsdatum
Het object is in overleg beschikbaar.

Bestemmingsplan
Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Klaver 11" van de gemeente Horst aan de Maas en heeft hierin de enkelbestemming "Agrarisch" met de functieaanduiding "Glastuinbouw" met maatvoering maximum aantal wooneenheden: 3.
Het bouwvlak heeft een oppervlakte van ca. 5,8 hectare.

Omzettingsmogelijkheden
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

"Duurzaam agrarisch grondgebruik en agrarische bedrijfsuitoefening, waaronder ook worden verstaan: agrarische functies, gericht op plantaardige productie, boomkwekerijen, tuinderijen, boomgaarden en wijngaarden".

In het moederplan (bestemmingsplan) zijn geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Er zal dus een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden. Redelijkerwijs is te verwachten dat wijziging naar "Bedrijventerrein - Agribusiness 1 of 2" mogelijk is.

Begrippen:
Agribusiness 1
bedrijven die goederen en diensten leveren aan land- en tuinbouwbedrijven of zorgen voor verwerking, afzet en transport van agrarische producten van de primaire land- en tuinbouwbedrijven.

Agribusiness 2
bedrijfsmatige activiteiten die een ondersteunende, toeleverende, verwerkende of dienstverlenende functie hebben voor agrarische bedrijvigheid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bedrijven die zich bezighouden met vervaardiging en verwerking van agrarische grondstoffen, halffabricaten en reststromen, industriële bedrijven in de machinebouw en metaalconstructie.

Kadaster
Grubbenvorst L 334, 335, 336, 337, 668, 691 en 692 en Horst T 1246, oppervlakte 6.14.77 ha.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Tuinbouwbedrijf (glastuinbouwbedrijf)
Soort bouw
Bestaande bouw
Opstanden
685 m² (bouwjaar 1994)
199 m² (bouwjaar 1969)
144 m² (bouwjaar 1994)
252 m² (bouwjaar 1994)
540 m² (bouwjaar 1994)
Glasopstanden
23.074 m² (bouwjaar 1994)
19.522 m² (bouwjaar 2006)

Oppervlakten

Totale oppervlakte
6 ha 14 a 77 ca
Huiskavels
6 ha 14 a 77 ca
Type teelt
Groente
Grond lengte
335 meter
Grond breedte
240 meter
Drainage
Ja
Grondsoort
Zand

Woonruimte

Bedrijfswoningen
1
Hoofdwoning
Inhoud
900 m³
Bouwjaar
1969

Kadastrale gegevens

GRUBBENVORST L 334
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 1 a 46 ca (geheel perceel)
GRUBBENVORST L 335
Eigendomssituatie
0 ha 0 a 11 ca (geheel perceel)
GRUBBENVORST L 336
Eigendomssituatie
0 ha 0 a 70 ca (geheel perceel)
GRUBBENVORST L 337
Eigendomssituatie
0 ha 0 a 8 ca (geheel perceel)
GRUBBENVORST L 668
Eigendomssituatie
1 ha 0 a 27 ca (geheel perceel)
GRUBBENVORST L 691
Eigendomssituatie
0 ha 14 a 90 ca (geheel perceel)
GRUBBENVORST L 692
Eigendomssituatie
3 ha 71 a 22 ca (geheel perceel)
HORST T 1246
Eigendomssituatie
1 ha 26 a 3 ca (geheel perceel)

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.