• Verkocht

Jaerlawei 1 9122 CT Wetsens

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
20 februari 2023

Omschrijving

Een courant melkveebedrijf, bestaande uit een goed onderhouden stelpboerderij met woongedeelte en schuurgedeelte, bijschuur, recente ligboxenstal (2015) met melkstal en tanklokaal, jongveestal, werktuigenberging (2016) en (ruw)voeropslagen met afdeksysteem, totaal 65.52.21 ha eigendom bestaande uit uitstekende kleigrond (deels akkerbouwwaardig).

Aantal veeplaatsen:
Totaal ca. 142 GVE ligboxen. Totaal ca. 80 JVE ligboxen en 2 ruime strohokken voor jongste kalveren.

Vergunde plaatsen conform NB-vergunning (datum 7 maart 2016):
Totaal A1.14: 142 stuks melkkoeien. Totaal A3.100: 65 stuks jongvee tot 2 jaar.
Totale emissie 1.762 kg NH3/jr.

Stelpboerderij - Woongedeelte:
De woning is oorspronkelijk gebouwd in 1927. De laatste 3 jaar is de woning grondig gerenoveerd zoals de woonkeuken, woonkamer, badkamer, nieuwe elektriciteit etc. De woning is opgetrokken uit spouwmuren, pannendak, grotendeels betonnen vloeren en houten verdiepingsvloeren. De kunststof kozijnen (in de gehele woning) zijn voorzien van thermopane beglazing (2021). De woning heeft muurisolatie op de begane grond. Verwarming is middels vloerverwarming en op de verdieping elektrische verwarming. De woning is aangesloten op gas, water, elektra en glasvezel.

Indeling woning:
Begane grond: Entree, bijkeuken, woonkeuken, woonkamer, opkamer, hobbykamer, slaapkamer, zeer ruime en moderne badkamer (ca. 35 m2 ; 2020) met grote sauna, jacuzzi, ruime douche en toilet; tevens nog een 2e toilet op de begane grond. Tevens is er een kelder aanwezig.
Verdieping: Overloop, 3 slaapkamers, klein kamertje, berging.
Zolder: Ruime zolder welke wordt gebruikt als bergruimte.

Stelpboerderij- Schuurgedeelte:
De traditionele schuur heeft afmetingen van ca. 20 x 18 meter.
De schuur heeft houten gebinten, steensmuren, rieten dak en is toegankelijk middels een sectionaal roldeur. De schuur doet dienst als garage, opslag en berging.

Bijschuur:
Het voormalige lytshûs is van 1912 en heeft steensmuren. Twee dakdelen zijn met asbest golfplaten gedekt. De rest van het dak heeft asbestvrije golfplaten. Deze schuur wordt gebruikt voor opslag.

Ligboxenstal (2015):
De 2+2 rijïge ligboxenstal is in 2015 gebouwd (gebouwd volgens de MDV richtlijnen). De stal heeft afmetingen van ca. 60 x 30 meter, o.a. ingericht met 142 ligboxen voor GVE. De mestkelders, voorzien van een emissie-armevloer (code A1.14), hebben een inhoud van ca. 3.000 m³. Het dak is met sandwichpanelen gedekt voorzien van 150 stuks zonnepanelen (2020). Samen met de jongveestal en de werktuigenberging zijn er nog eens ca. 1.000 zonnepanelen, waarvoor een vergoeding geldt voor de verhuur van het dak. De huuropbrengst hiervan is ca. € 4.000,- per jaar; in 2036 gaan de zonnepanelen over in eigendom.

Tevens is er een selectiepoort voor het selecteren van koeien naar de afkalfruimte / selectieruimte.

Kenmerken:
- Ca. 142 ligboxen GVE;
- Zwevende boxen met 5-sterren koematrassen;
- Zelfsluitend voerhek;
- Ruime afkalbox / selectieruimte;
- 4 krachtvoerboxen met afsluithek;
- Mestkelders ca. 3.000 m³;
- Opdrijfhek;
- Mestrobot (JOZ);
- Aanschuifrobot (JOZ);
- Elektrische mestmixer;
- Weerstation voor aansturing zijwandventilatie.

Melkstal en tanklokaal:
De inpandige 2x12 zij-aan-zij melkstal (GEA) heeft koeherkenning, elektronische melkmeting, automatische afname, individuele voerverstrekking, ventilator voor verkoeling in de zomer en een in hoogte verstelbare vloer. Onder de melkstal is een Subway waar de melkapparatuur aanwezig is, alsook watertanks. In het tanklokaal bevindt zich de eigen melkkoeltank van 15.000 liter (Mueller).

Jongveestal:
De 2+2 rijïge jongveestal is in 1980 gebouwd. De stal heeft afmetingen van ca. 40 x 25 meter. De dak is met sandwichpanelen (21014) gedekt en het spantwerk is van staal. De mestkelder(s) met roostervloer heeft een opslagruimte van ca. 600 m³.

Kenmerken:
- Ca. 80 ligboxen voor jongvee;
- Strohokken voor jongste kalveren;
- Ruimte voor eenlingboxen;
- Zelfsluitend voerhek;
- Sandwichpanelen dak (2014);
- Zonnepanelen (verhuurd dak).

Werktuigenberging:
De werktuigenberging is in 2016 gebouwd. De berging heeft afmetingen van ca. 30 x 15 meter en is gebouwd van stalen spanten, damwand gevels op stenen voet, dak van stalen damwandplaten en deels betonnen vloer. De werktuigenberging is toegankelijk zowel aan de voor- als aan de achterkant.

Sleufsilo’s:
1) ca. 50 x 9,65 x 2 meter (2010);
2) ca. 58,5 x 9,65 x 2 meter (2013);
De sleufsilo’s hebben een Kornet afdeksysteem met waterslurven.

Overig:
- Vaste mestopslagplaats van ca. 18 x 6 met opstaande rand;
- Diverse (polyester) silo’s voor krachtvoer- en kunstmestopslag;
- Functionele verhardingen rondom de opstallen.

Landerijen:
De huiskavel is ca. 52.66.56 ha groot. Op een kleine kilometer afstand ligt een veldkavel bestaande uit 3 percelen met een oppervlakte van ca. 8.26.65 ha. Bij Metslawier / Reidswal op ca. 4 km afstand ligt een perceel van 2.99.00 ha.
Dit zijn kadastrale oppervlakten, waarbij is gerekend met 1.60.00 ha erf/ondergrond gebouwen. De grondsoort varieert in de huiskavel van lichte zavelklei tot achterin de kavel lichte klei. In de huiskavel ligt o.a. een perceel van ca. 11 ha welke van zeer goede kwaliteit is (lichte zavelklei). De veldkavels zijn eveneens van een goede kwaliteit met als grondsoort zavelklei (akkerbouwwaardig). Alle percelen zijn gedraineerd, waarbij de meeste drainage van 2010 tot 2012 is aangelegd; de drainage van het perceel bij Metslawier is van oudere datum.

Bestemmingsplan(nen):
Volgens de vigerende bestemmingsplannen is de bestemming Agrarisch.
Een deel van het erfperceel heeft de dubbelbestemming Waarde – Archeologie monument, de dubbelbestemming Waarde – Archeologie waardevol terrein en de dubbelbestemming Waarde – Rijksmonument. Dit betreft de terp bij de gebouwen, waarbij de gebouwen zelf geen monument zijn.
Functieaanduiding:
Specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf.
specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel niet-grondgebonden agrarisch bedrijf.
Gebiedsaanduiding:
Vrijwaringszone - straalpad.

Voor de volledige omschrijvingen van de bestemmingsplannen kunt u kijken op adviseren u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Noard-East Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519 – 29 88 88, en
Voor de locatie is een NB-vergunning verleend (datum 7 maart 2016 ) voor 142 stuks melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (categorie A1.14), ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL2010.35.V4) en 65 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (categorie A3.100). Totale emissie 1.762 kg NH3/jr.

Voorraden: De ruwvoervoorraad, mestvoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich hebben meegebracht.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.

Bovengrondse tank(s): Dieselolietank ca. 1.200 liter.

Betalingsrechten: N.v.t.

Fosfaatrechten: De fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen en kunnen eventueel worden overgenomen tegen een nader overeen te komen prijs.

Jachtrecht: Is verhuurd.

Energielabel: Nog geen definitief energielabel aanwezig.

Ruilverkavelingslasten: N.v.t.

Kettingbeding: Zie omschrijving bij “Kwalitatieve verplichting met kettingbeding” hierna in de brochure gemeld.

Natuur(pakketten): N.v.t.

Opstalrecht: Perceelsnummer 513 (met de kadastrale omschrijving Openbaar vervoer) kent de aantekening opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Kabelexploitatiemaatschappij West-Holland B.V. Het betreft een eeuwig durend recht van opstal.

Opstalrecht met kwalitatieve verplichting: Voor de volledige omschrijving omtrent dit punt kunt u de brochure bij ons opvragen.

Zakelijk recht: De perceelnummers 318 en 324 kent de aantekening zakelijk recht t.b.v. de Gemeente Noardeast-Fryslan.
Perceelnummer 693 kent de aantekening zakelijk recht op een gedeelte van het perceel t.b.v. Vitens N.V.

Erfgoedwet/Rijksmonument: De perceelnummers 887, 540 en 551 kennen de aantekening Erfgoedwet. Het betreft hier een terp daterende van de 5e – 7e eeuw.

Kwalitatieve verplichting met kettingbeding: Ten aanzien van perceelnummer 513 (met de kadastrale omschrijving Openbaar vervoer) geldt een kwalitatieve verbintenis dan wel een kettingbeding ten behoeve van de rechtsvoorganger(s) zijnde de NS Vastgoed B.V. / Railinfratrust B.V.
Erfdienstbaarheid: Er is een openbaar wandelpad, waarvan de route deels over het erf van het melkveebedrijf ligt.

Veenweidevisie: N.v.t.

Ganzenfourageergebied: De afstandskavel, de perceelnummers 998 en 998 liggen in een ganzenfourageergebied.

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging : uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer E. (Eelke) Turkstra (06-51260942) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.:

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Melkveehouderij
Soort bouw
Bestaande bouw
Ligboxen
142
Plaatsen voor jongvee
80
Melksysteem
Zij-aan-zijstal

Kadastrale gegevens

EE G
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
65 ha 52 a 21 ca (geheel perceel)

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.