Molenvaart 1761 AM Anna Paulowna

€ 1.156.504 k.k.

Omschrijving

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan circa 8,5 hectare bloembollengrond gelegen achter/nabij Molenvaart 138 te Anna Paulowna.

BLOEMBOLLENGROND

Oppervlakte: circa 8ha. 56a. 67ca. (inclusief ontsluitingspad)

Kadastraal bekend: gemeente Anna Paulowna, sectie K, nummer 7536 gedeeltelijk en gemeente Anna Paulowna, sectie L, nummers 205 en 206.

Grondsoort: lichte zavel, zand. Het perceel is in 2000 omgezand. (bron: eigenaar).

Afslibbaarheid: 7 - 8 %
Organische stof: 1,1 - 1,4 %
(bron: bemestingswijzer BLGG, datum monstername 26 januari 2015).

Teeltplan:
2019 Dahlia/bladrammenas
2020 Dahlia/Narcis/bladrammenas
2021 Gerst/Narcis/Dahlia
(bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels verharde dam met ontsluitingspad (voorzien van betonplaten) naar openbare weg, te weten Molenvaart.

Verkaveling: 2 blokken met diverse verbindingsdammen en 1 centrale dam.

Drainage: aanwezig om de 6 meter, aangelegd in 2000. Schelpen op de drainage tot de zandlaag. Afvoer sloot op de lage bemaling. Aanvoer sloot mogelijk d.m.v. op hoge bemaling.

Bijzonderheden: aaltjes onderzoek BLGG 2015 op verzoek beschikbaar.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarische doeleinden II. Bestemmingsplan buitengebied Anna Paulowna 2006, vastgesteld d.d. 19 januari 2009 door de raad van de voormalige gemeente Anna Paulowna en goedgekeurd door de provincie d.d. 11 augustus 2009. Datum raadpleging 10 september 2021 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord – Landelijk gebied, peilbesluit, permanente bollenteelt. Datum raadpleging 10 september 2021.

Erfdienstbaarheden: er is een erfdienstbaarheid gevestigd ten laste van de percelen gemeente Anna Paulowna, sectie K, nummer 7536 en sectie L nummer 205, en ten gunste van achterliggend perceel gemeente Anna Paulowna, sectie K, nummer 7537.

Zakelijke rechten: niet bekend. KLIC kaart is inzichtelijk.

Technische aansluitingen: niet bekend.

Bijzonderheden:
- perceel Anna Paulowna, sectie K, nummer 7536 dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening koper. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- na bepaling erfgrens van perceel gemeente Anna Paulowna, sectie K, nummer 7536 wordt voor rekening van koper de sloot doorgetrokken, waarbij hart sloot de erfgrens wordt.
- jachtrecht verhuurd aan derden contractduur tot 1 december 2027.
- als nabetaling wordt een regeling opgelegd aan koper waarbij bij onvoorwaardelijke bestemmingswijziging gedurende de eerste 20 jaar na juridische levering de verkoper recht heeft op 50 % van de (meer)waarde boven de op dat moment geldende agrarische marktwaarde. Na deze periode van 20 jaar wordt het recht op nabetaling voor verkoper jaarlijks met 10 % afgebouwd. Na 25 jaar vervalt aldus het recht op een eventuele nabetaling. Dit recht wordt in een kettingbeding vastgelegd.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: € 135.000,00 per hectare kosten koper.

Aanvaarding: in overleg.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.156.504 k.k.
Aangeboden sinds
7 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Zand en zavel

Kadastrale gegevens

ANNA PAULOWNA L 205
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 28 a 80 ca (geheel perceel)
ANNA PAULOWNA L 206
Eigendomssituatie
0 ha 88 a 50 ca (geheel perceel)
ANNA PAULOWNA K 7536
Eigendomssituatie
7 ha 39 a 37 ca (deelperceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Molenvaart

€ 1.156.504 k.k.