Grosthuizen 1633 EM Avenhorn

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan circa 11,6 hectare cultuurgrond gelegen achter Grosthuizen 31a te Avenhorn.

CULTUURGROND

Oppervlakte: 11 ha. 64 a. 50 ca. (inclusief sloot(kanten))

Kadastraal bekend: gemeente Wester-Koggenland, sectie AE, nummer 8.

Grondsoort: tochteerdgronden; klei, kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland).

Afslibbaarheid: 52 % (bron: opdrachtgever).

Organische stof : 13,3 % (bron: opdrachtgever).

Teeltplan: 2019 uien, 2020 maïs, 2021 maïs (bron: website Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels recht van overpad via betonnen brug en erf naar openbare weg, te weten Grosthuizen.

Verkaveling: goed. Enkele betonplaten nabij betonnen brug aanwezig.

Ontwatering: drainage aanwezig om de 19 meter, aangelegd in 1983.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan:
- agrarisch, water, waarde-archeologie 2, waarde-archeologie 5. Bestemming water tevens met functieaanduiding specifieke vorm van recreatie-recreatie vaarroute. Bestemmingsplan Landelijk Gebied gemeente Koggenland, vastgesteld d.d. 27 juli 2013 door de raad van de gemeente Koggenland.
- waarde-archeologie 2, waarde-archeologie 5. Reparatieplan landelijk gebied 2017, vastgesteld d.d. 14 mei 2018.
Datum van raadpleging 14 oktober 2021. (bron: site Ruimtelijke plannen).

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering landelijk gebied, Noord-Holland Noord – landelijk gebied, terreinen binnen de vastgestelde kritische afstand van Natura2000 en peilbesluit. Datum van raadpleging 14 oktober 2021.

Erfdienstbaarheden: er is een erfdienstbaarheid van weg gevestigd ten laste van perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AE, nummer 65 en ten gunste van het te verkopen perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AE, nummer 8.

Zakelijke rechten: niet bekend.

Technische aansluitingen: niet bekend.

Bijzonderheden:
- kadastrale grens wijkt op klein gedeelte iets af van feitelijke grens (zie luchtfoto).
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 21 oktober 2021. bron: site RVO).
- verkoper heeft het perceel op 19 januari 2015 in eigendom verkregen. Hierbij is gebruik gemaakt van een voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting op basis van artikel 15.1.q. Koper neemt de verplichting op zich dat het perceel tot 19 januari 2025 bedrijfsmatig als cultuurgrond wordt gebruikt welke bepaling als een kettingbeding bij de koop wordt opgenomen.
- jachtrecht verhuurd aan derden.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

WESTER-KOGGENLAND AE 8
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
11 ha 64 a 50 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Grosthuizen

Prijs op aanvraag