De Vennekens 5571 Bergeijk

€ 42.500

Omschrijving

Perceel landbouwgrond / perceel bosgrond met opstand, ter grootte van 00.78.30 hA

Omschrijving
Perceel landbouwgrond / bosgrond met opstand, ter grootte van circa 00.56.00 hectare respectievelijk circa 00.22.30 hectare, derhalve een totale perceeloppervlakte van 00.78.30 hectare, gelegen aan De Vennekens te Bergeijk op de Hooge Berkt.

KADASTRALE GEGEVENS:
gemeente BERGEIJK, sectie I, nummer 490, ter groote van 00.78.30 ha.
Aantekening kadaster: Voor zover geen bijzonderheden bekend.
(Bron: kadaster Eindhoven)

BESTEMMING:
Krachtens het bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017” van de gemeente Bergeijk, deels onherroepelijk in werking vastgesteld d.d. 22 januari 2020, is het perceel bestemd als:
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied vervallen.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – ecologische hoofdstructuur.
(Bron: Ruimtelijke Plannen)

OMSCHRIJVING:
Het perceel is gelegen te Bergeijk aan De Vennekens op de Hooge Berkt.
Het perceel is gelegen aan een openbare onverharde zandweg.
Het perceel bestaat uit twee delen: perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 00.56.00 hectare en een perceel bosgrond met opstand van voornamelijk grove den en gemengd loofhout, ter grootte van circa 00.22.30 hectare.
Het perceel is thans in gebruik als grasland en bos.
Het jachtrecht op het perceel is verhuurd.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.

GEWASROTATIE:
Jaar 2011 : mais
Jaar 2012 : mais
Jaar 2013 : mais
Jaar 2014 : mais
Jaar 2015 : mais
Jaar 2016 : mais
Jaar 2017 : mais
Jaar 2018 : grasland
Jaar 2019 : grasland
Jaar 2020 : grasland

BODEMTYPE
Volgens de bodemkaart (GIS) bestaat de bodem van het object uit:
Hd21 Haarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.

BEZICHTIGING:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

INFORMATIEPLICHT:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
Aanvaarding: in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs : € 42.500,= kosten koper
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 8% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 42.500
Aangeboden sinds
5 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

BERGEIJK I 490
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 78 a 30 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

De Vennekens

€ 42.500