Zandstraat 5056 RD Berkel-Enschot

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Per inschrijving te koop aangeboden:
Percelen Berkel D 2440 + 2914 + 2915, gelegen aan de de Zandstraat en Oisterwijksebaan te Berkel-Enschot tezamen ter grootte van 02.68.97 hectare.

U kunt geheel vrijblijvend de inschrijfbrochure met inschrijfformulier bij ons opvragen.

Ligging en bereikbaarheid:
De percelen zijn gelegen nabij de Zandstraat en Oisterwijksebaan te Berkel-Enschot.
Het perceel is ontsloten via een kort onverharde zandpad welke binnen 100 meter overgaat in de verharde straat ‘Zandstraat en Oisterwijksebaan’. De bereikbaarheid is voldoende tot goed te noemen.

Grondsoort en bouwvoor:
Het betreft zandgrond gelegen op een vlakte van ten dele verspoeld dekzand gebied, op fijn zand, leem arme ondergrond. Het betreft ‘Hoge zwarte enkeerdgrond’ (zEZ23)
De dikke bouwvoor is humusrijk. De waterhuishouding / capillaire werking en de verkaveling zijn goed te noemen.

Huidig teeltplan:
Op het huidige moment is het perceel in gebruik als bouwland, het perceel is voor nagenoeg alle teelten geschikt.

Omheining:
Op dit moment zijn de percelen niet voorzien van een omheining.

Beregening / beregeningsvergunning:
Er is geen beregeningsvergunning aanwezig op het verkochte of bij de koop inbegrepen.

Herinrichtingsrente:
Op de percelen is geen herinrichtingsrente van toepassing.

Betalings- en productierechten:
Er zijn geen betalingsrechten aanwezig op het verkochte of bij de koop inbegrepen.

Oplevering:
Per overdrachtsdatum van 05 november 2021 zal het perceel vrij van pacht en als bouwland worden opgeleverd.

Bodem:
Het is verkoper niet bekend dat het registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het hiervoor door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel tot het nemen van ingrijpende maatregelen. Wel is het verkoper bekend dat het perceel Oisterwijk H 42 naast een door de provincie NB gecontroleerde stortplaats is gelegen.

Jachtrecht:
Het genot van het jachtrecht is op het moment verpacht.

Erfdienstbaarheden / zakelijke rechten:
Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

Inschrijving is mogelijk tot vrijdag 15 oktober 2021, 12:00 uur.
Het inschrijfformulier dient alsdan op het notariskantoor aanwezig te zijn.
Notariskantoor: DKT Notarissen Udenhout, Schoorstraat 5, 5071 RA Udenhout
Tel: 013 549 49 39 | Mail:
Bieder dient het volgende tezamen met het inschrijfformulier in te leveren:
- Kopie geldig paspoort / ID-kaart en/of Rijbewijs
- Bewijs (bankverklaring) dat hij in staat is de koopprijs + kosten te betalen

Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door verkoper en derden aan ons ter hand gestelde gegevens, tekeningen en plattegronden. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

Tevens per inschrijving te koop aangeboden:
Perceel Oisterwijk H 42, gelegen aan de Hoevenseweg te Oisterwijk ter grootte van 01.50.00 hectare.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
2 ha 68 a 97 ca
Type land
Bouwland
Veldkavels
2 ha 68 a 97 ca
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

BERKEL D 2440
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 83 a 0 ca (geheel perceel)
BERKEL D 2914
Eigendomssituatie
1 ha 63 a 61 ca (geheel perceel)
BERKEL D 2915
Eigendomssituatie
0 ha 22 a 36 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Zandstraat

Verkoop bij inschrijving