Sonseweg 5681 Best

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: EEN PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Sonseweg te Best. Het geheel is heeft een grootte van 1.38.40 ha. Het betreft een gunstige, rechthoekige kavelvorm op normale hoogte gelegen zandgrond. Het perceel is niet voorzien van drainage en er is geen beregeningsput aanwezig. De belendingen betreffen landbouwgrond en een agrarisch bedrijf.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is maïs.

Kwaliteit
Kwalitatief goede zandgrond

Ontwatering
De ontwatering geschiedt via omgeven sloten. Samen met eigenaren van naastliggende percelen worden de sloten om de beurt geveegd.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via een openbare verharde weg, Sonseweg.

Bijzonderheden
Het jachtrecht is verhuurd.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Best sectie L nummer 246, oppervlakte 1.38.40 ha

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Best 2006” van de gemeente Best en heeft daarin de bestemming “Agrarisch gebied” .
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2008 en nadien in werking getreden.

Voorontwerp bestemmingsplan
Tevens is het perceel gelegen in het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Best 2019” van de gemeente Best en heeft daarin de bestemming “Agrarisch”.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 29 januari 2021 tot 12.00 uur.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
20 november 2020
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
1 ha 38 a 40 ca
Huiskavels
1 ha 38 a 40 ca
Type land
Bouwland
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

BEST L 246
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 38 a 40 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Sonseweg

Verkoop bij inschrijving