Sint-Oedenrodeseweg/Oude Baan 5681 Best

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: TWEE PERCELEN LANDBOUWGROND

Twee percelen landbouwgrond gelegen op de hoek aan de
Sint-Oedenrodeseweg / Oude Baan te Best. Het betreft een rechthoekige kavel met een grootte van 0.84.95 ha. Op het perceel bevindt zich een uitstekend onderhouden bijgebouw. Verder is het perceel prachtig omheind met hekwerk. Het perceel is ideaal voor de dierenliefhebber!
De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is grasland.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief redelijk goede zandgrond.

Bijzonderheden
De afrastering (zwart hekwerk) met het buurperceel is in eigendom van beide partijen.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via sloten

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
De percelen zijn ontsloten via de openbare verharde weg,
Sint-Oedenrodeseweg. De belendingen betreffen landbouwgrond, agrarische bedrijven en enkele burgerwoningen.

Bijzonderheden
Op het perceel bevindt zich een uitstekend onderhouden bijgebouw.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Best sectie L nummer 399, oppervlakte 0.69.20 ha
Gemeente Best sectie L nummer 957, oppervlakte 0.15.75 ha
Totaal 0.84.95 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
De percelen zijn belast met een Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel ten behoeve van Brabant Water N.V.

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Best 2006” van de gemeente Best en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch gebied”.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2008 en nadien in werking getreden.

Tevens is het perceel gelegen in het bestemmingsplan “Parkeernormen en archeologie” van de gemeente Best en heeft daarin de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 3 (gebied met een hoge archeologische verwachting, historische kern)” en “Waarde – Archeologie 4 (gebied met een hoge archeologische verwachting)”.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 6 februari 2017 en nadien in werking getreden.

Voorontwerp
Daarnaast geldt er een voorontwerp gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Best 2019” van de gemeente Best en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden” en dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie 3 (gebied met een hoge archeologische verwachting, historische kern)” en “Waarde – Archeologie 4 (gebied met een hoge archeologische verwachting)”.
Het voorontwerp is vastgesteld door de gemeenteraad op 6 februari 2019.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 22 januari 2021 tot 12.00 uur.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
0 ha 84 a 95 ca
Huiskavels
0 ha 84 a 95 ca
Type land
Grasland
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

BEST L 957
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 15 a 75 ca (geheel perceel)
BEST L 399
Eigendomssituatie
0 ha 69 a 20 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Sint-Oedenrodeseweg/Oude Baan

Verkoop bij inschrijving