Stoofdijk 4655 SC De Heen

€ 315.585 k.k.

Omschrijving

Perceel landbouwgrond ter grootte van circa 03.50.65 ha, gelegen aan de Stoofdijk in De Heen.

OMSCHRIJVING
Het perceel is gelegen in het buitengebied van De Heen en Steenbergen in de Aanwas- of Sint Omcommerspolder. De polder is gelegen tussen de dorps- en stadskern van respectievelijk De Heen en Steenbergen. Het perceel is zelfstandig ontsloten aan de noordzijde van het perceel van en naar de Stoofdijk. De Stoofdijk is een zijweg van de provinciale weg Zeelandweg-Oost.

GEBRUIK
Het huidige gebruik van het perceel is akkerbouwland.

HERINRICHTINGSRENTE/WATERSCHAPSLASTEN
Het aangeboden perceel is niet belast met een herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten in 2021 bedragen € 64,81 per ha.

ZAKELIJKE RECHTEN
Het perceel is belast met de navolgende zakelijke rechten:
• een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Waterschap Brabantse Delta.

Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op het perceel.

KWALITEIT
De grond is van een landbouwkundig goede kwaliteit en aan te merken als kalkrijke poldervaaggrond; lichte zavel, profielverloop 5. Het aangeboden perceel is goed ontwaterd door middel van drainage en daardoor zeer geschikt voor diverse akkerbouwmatige teelten.

BESTEMMING
Voor het aangeboden perceel vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen-1e herziening', vastgesteld door de raad op 28 juni 2018.

In dit bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming: 'Agrarisch met waarden- Landschapswaarden'. Het perceel heeft twee dubbelbestemmingen. Dat zijn: 'Verkeer' en 'Leiding-Water'. Aan de noordwestzijde van het perceel ziet de verkeersbestemming toe op een gedeelte van de dijk aan de bovenzijde van het perceel. Als functie heeft dit gedeelte: 'Specifieke vorm van verkeer-dijklichaam'. In de noordoostpunt van het perceel ziet de leiding-waterbestemming toe op een waterleiding van het Waterschap Brabantse Delta.
Op het perceel zijn diverse gebiedsaanduidingen van toepassing. Concreet gaat het om de gebiedsaanduidingen:
- 'Veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen' (zuidelijke punt perceel);
- 'Vrijwaringszone-weg 75 meter' (noordoostelijke punt perceel).

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Naar opgave van de gemeente Steenbergen zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

BODEMONDERZOEK
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel. De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

JACHT
De jacht tot het aangebodene is niet verhuurd.

BETALINGSRECHTEN EN PRODUCTIERECHTEN
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

KEUR WATERSCHAP
De Verenigde Vergadering van Waterschap Brabantse Delta heeft op 1 januari 2019 de Keur van het Waterschap Brabantse Delta vastgesteld. In de keur is het aangeboden perceel opgenomen.

ALGEMEEN
Aanvaarding in overleg, rovenoogst 2021.
Bezichtiging mogelijk vanaf de openbare weg.
Vraagprijs € 9,00 per vierkante meter (m²) k.k.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Julian Bartels, mobiel: 06-53260173.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 315.585 k.k.
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

STEENBERGEN Y 1787
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
3 ha 50 a 65 ca (deelperceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Stoofdijk

€ 315.585 k.k.