Wieldrechtse Zeedijk 3328 LC Dordrecht

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Percelen grasland met een totale oppervlakte van 2.67.90 ha, gelegen aan de Zeedijk te Dordrecht.

Omschrijving
De percelen zijn gelegen in het buitengebied van Dordrecht aan de Zeedijk. De percelen zijn rechtstreeks ontsloten naar de Zeedijk.

Gebruik
De percelen zijn in gebruik als weiland.

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
De aangeboden percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente.
De jaarlijkse waterschapslasten in 2019 bedragen € 116,00 per ha.

Zakelijke rechten
Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

Kwaliteit
De gronden zijn van een landbouwkundig goede kwaliteit en aan te merken als kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5.

De aangeboden percelen zijn redelijk ontwaterd door middel van drainage en daardoor geschikt als weiland.

Bestemming
Voor de aangeboden percelen vigeert het bestemmingsplan 'Nieuwe Dordtse Biesbosch', vastgesteld door de raad op 23 september 2014. In dit bestemmingsplan hebben de percelen de enkelbestemmingen 'Agrarisch met waarden – 2', 'Recreatie – 1' en 'Natuur – 2' en de dubbelbestemmingen 'Waarde – Archeologie – 1' en 'Waarde – Archeologie – 2'.

Toekomstige ontwikkelingen
Naar opgave van de gemeente Dordrecht zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op de aangeboden percelen.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
Het is verkoper onbekend of de jacht verhuurd is.

Betalingsrechten en productierechten
Op de aangeboden percelen rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Algemeen
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter de Bruin, mobiel: 06-20410659.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond
Mogelijke functie(s)
Overig

Oppervlakten

Type land
Grasland

Kadastrale gegevens

DORDRECHT Y 557
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 9 a 0 ca (geheel perceel)
DORDRECHT Y 558
Eigendomssituatie
0 ha 5 a 60 ca (geheel perceel)
DORDRECHT Y 559
Eigendomssituatie
0 ha 82 a 10 ca (geheel perceel)
DORDRECHT Y 622
Eigendomssituatie
0 ha 71 a 20 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Wieldrechtse Zeedijk

Prijs op aanvraag