Boksheidsedijk 5521 PR Eersel

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: EEN PERCEEL LANDBOUWGROND MET SCHUURTJE

Het perceel landbouwgrond is gelegen aan Boksheidsedijk te Eersel. Het heeft een grootte van ca. 1.00.00 ha. Het perceel is niet voorzien van drainage of een beregeningsput. Op het perceel is een schuurtje gelegen met een oppervlakte van ca. 2,50 x 6,00 = 15 m². Het schuurtje is van steen gebouwd en afgewerkt met een betonvloer en een damwandplaten dak voorzien van ca. 4 cm isolatie.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen ca. 5 jaar is snijmaïs.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen zandgrond. Teeltaarde variërend tussen ca. 30 en 35 centimeter.

Ontwatering
De ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Boksheidsedijk.
De belendingen betreffen landbouwgronden, een pluimveebedrijf en een agrarische bedrijfswoning.

Bijzonderheden
- perceelgrens oosten is perceelgrens buurperceel
- perceelgrens zuiden, tot aan waterloop waterschap
- perceelgrens westen en noorden, tot aan sloten in eigendom met buurperceel

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg.

Kadastraal bekend
Gemeente Eersel M 1947 (gedeeltelijk) oppervlakte ca. 1.00.00 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V.

Jachtrecht
De jacht is tot 2028 verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied 2017" van de gemeente Eersel en heeft daarin gedeeltelijk de enkelbestemming "Agrarisch" en gedeeltelijk de enkelbestemming "Agrarisch met waarden - Landschappelijke waarden". Tevens heeft het daarin gedeeltelijk de dubbelbestemmingen "Waarde - Archeologie 4.1", "Waarde - Archeologie 6" en "Leiding - Water".
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juli 2018 en nadien in werking getreden.
De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 2 december 2021 tot 12:00 uur.

Het inschrijfformulier (in de daartoe bestemde bijgevoegde antwoordenvelop) vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs,
Eindhovenseweg 30b
5683 KH Best
telefoonnummer: 06 - 53 14 64 10, e-mail:

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
1 ha 0 a 0 ca
Type land
Bouwland
Veldkavels
1 ha 0 a 0 ca

Kadastrale gegevens

EERSEL M 1947
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 0 a 0 ca (deelperceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Boksheidsedijk

Verkoop bij inschrijving