Groothees 5469 ST Erp

€ 160.000

Omschrijving

PERCEEL LANDBOUWGROND, TER GROOTTE VAN 00.70.20 HECTARE
(Poeren met stalen opbouw voor de voormalige druiventeelt aanwezig).

Omschrijving
ALGEMEEN:
In het buitengebied tegen de bebouwde kom van de plaats ERP aan de Groothees, gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 00.70.20 hectare.
Op dit moment zijn er poeren met stalen opbouw voor de voormalige druiventeelt aanwezig.

KADASTRALE GEGEVENS:
gemeente Sectie Nummer Omschrijving Oppervlakte
ERP M 2414 Terrein (akkerbouw) 00.24.00 ha
ERP R 419 Terrein (akkerbouw) 00.46.20 ha
Totaal: 00.70.20 ha

Aantekening kadaster:
Voor zover geen bijzonderheden bekend.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar de verkoopbrochure.
(Bron: kadaster Eindhoven).

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Perceel landbouwgrond te ERP aan de Groothees:
- Perceel landbouwgrond heeft een totale perceeloppervlakte van 00.70.20 hectare;
- Het perceel is gelegen aan de openbare verharde weg “Groothees”.
- Het perceel heeft 2 inritten aan de openbare verharde weg.
- Het perceel is gelegen tegen de bebouwde kom van Erp in het zoekgebied verstedelijking en in de bebouwingsconcentratie.
- Op de grens van de twee perceelnummers loopt een hemelwaterafvoer (ligt circa 1,25 - 1,50 m diep) van het glastuinbouwbedrijf Groothees nummer 7.
- Op dit moment zijn er poeren met stalen opbouw aanwezig voor de voormalige druiventeelt.
- Vooraan in het perceel aan de openbare verharde weg is een filter van 6,00 m diep aanwezig.
- Zuidkant van perceelnummer 2414 is een kleine grenscorrectie geweest met perceelnummer 2029.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten en feitelijk gebruik door derden.
- Er rusten geen productierechten en geen toeslagrechten op het perceel.

BESTEMMING:
Perceel landbouwgrond, gelegen te ERP aan de Groothees:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Veghel, vastgesteld d.d. 22 oktober 2015, is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 2.
Gebiedsaanduiding : Dorpslandschap.
Gebiedsaanduiding : Oude akkers.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied 2.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – radar.
(Bron: ruimtelijke plannen, d.d. 28 januari 2020).

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 –53 39 76 30 of 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar

INFORMATIE:
Informatieplicht / onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
De aanvaarding: in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt € 160.000,= kosten koper.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 160.000
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

ERP M 2414
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 70 a 20 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Groothees

€ 160.000