Lindtsedijk 2995 XL Heerjansdam

€ 290.000

Omschrijving

Percelen weiland ter grootte van 16.560 m², gelegen aan de Lindtsedijk in Heerjansdam (gemeente Zwijndrecht).

OMSCHRIJVING
De percelen zijn gelegen in het buitengebied nabij het buurtschap de Kleine Lindt, ten zuiden van Heerjansdam en ten westen van Zwijndrecht. Het kadastrale perceel sectie B, nummer1638 is ontsloten aan de oostzijde van het perceel via een verhard pad (hellende weg richting de Lindtsedijk) van en naar de openbare weg. De kadastrale percelen sectie B, nummers 1633 en 1638 liggen aaneengesloten. Het kadastrale perceel sectie B, nummer 1638 is, op dit
moment, niet zelfstandig naar de openbare weg ontsloten.

De percelen weiland zijn uitermate geschikt voor het (hobbymatig) houden van dieren. De laatste jaren is het aangebodene telkens in gebruik geweest als grasland, waarop paarden gehouden werden. Het huidige bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de huidige agrarische bestemmingom te vormen naar de bestemming recreatie (dagrecreatie).

HERINRICHTINGSRENTE/WATERSCHAPSLASTEN
Het aangeboden perceel is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten in 2021 bedragen
€ 39,06 per ha (buitendijks).

ZAKELIJKE RECHTEN
Het kadastrale perceel gemeente Heerjansdam sectie B, nummer 1633 is belast met een Opstalrecht Nuts-voorzieningen ten behoeve van het Waterschap Hollandse Delta, kantoorhoudende aan de Handelsweg 100 in 2988 DC Ridderkerk.

Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enige andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op het perceel.

KWALITEIT
De grond is van een landbouwkundig goede kwaliteit en aan te merken als lichte klei. De aangeboden percelen zijn redelijk ontwaterd en de waterafvoer vindt plaats door middel van de omliggende sloot.

Voor de aangeboden percelen vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied Zwijndrecht', vastgesteld door de raad op 18 november 2014.2

In dit bestemmingsplan hebben de percelen de enkelbestemmingen 'Agrarisch' en 'Water'. Voor het aangebodene vigeren eveneens de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie - 6' en 'Waterstaat - Waterkering' (noord- en oostzijde). De percelen hebben een specifieke vorm van agrarisch - hobbymatig houden van dieren. Tevens zijn de percelen gelegen binnen twee geluidzones, namelijk die van industrie Kijfhoek en industrie Puttershoek. Het aangebodene is gelegen in een Wro-zone, concreet in het wijzigingsgebied 2.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Naar opgave van de gemeente Zwijndrecht zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.

BODEMONDERZOEK
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor eigen rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op de aangeboden percelen. De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen, waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit
van verkoper overneemt.

JACHT
Het is verkoper onbekend of de jacht verhuurd is.

BETALINGSRECHTEN EN PRODUCTIERECHTEN
Op het aangebodene rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

ALGEMEEN
Aanvaarding in overleg.
Bezichtiging is mogelijk vanaf de openbare weg.
Vraagprijs € 17,50 per m² kosten koper.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Julian Bartels, mobiel: 06-53260173 of e-mail:

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 290.000
Aangeboden sinds
31 mei 2021
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

HEERJANSDAM B 1633
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 11 a 70 ca (geheel perceel)
HEERJANSDAM B 1638
Eigendomssituatie
0 ha 53 a 90 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Lindtsedijk

€ 290.000