Heideweg, Heisewal en Liniedijk 5473 Heeswijk-Dinther

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: VIER PERCELEN LANDBOUWGROND

Enkele percelen landbouwgrond, bestaande uit drie kavels, gelegen Heideweg, Heisewal, Liniedijk te Heeswijk-Dinther. Het geheel heeft een grootte van 7.78.40 ha, maar zijn ook afzonderlijk te koop. Perceel I heeft een oppervlakte van 0.57.20 ha, perceel II heeft een oppervlakte van 2.37.00 ha en de percelen III en IV worden samengenomen in één koop met een grootte van. 4.84.20 ha. De percelen zijn niet voorzien van drainage en beregeningsput. Het betreffen gunstige kavelvormen met op wisselende hoogte gelegen zandgrond.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is als volgt:
- perceel I: maïs
- perceel II: aardappelen en klaver
- perceel III en IV: gras, aardappelen en maïs

Kwaliteit
Op wisselende hoogte gelegen, kwalitatief redelijk goede zandgrond.

Ontwatering
De ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
De percelen zijn ontsloten via de openbare wegen, Heideweg, Heisewal en Liniedijk te Heeswijk-Dinther.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Heeswijk-Dinther F 125 oppervlakte 0.57.20 ha
Gemeente Heeswijk-Dinther F 53 oppervlakte 2.37.00 ha
Gemeente Heeswijk-Dinther F 375 oppervlakte 1.10.80 ha
Gemeente Heeswijk-Dinther F 376 oppervlakte 3.73.40 ha
Totaal 7.78.40 ha

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
De percelen zijn I en II zijn gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Bernheze van de gemeente Bernheze en hebben daarin de enkelbestemming Agrarisch met waarden - Leefgebied struweelvogels. Daarnaast heeft perceel I de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 en perceel II gedeeltelijk de dubbelbestemming Waterstaat - Beschermingszone watergang.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 8 oktober 2014 en nadien in werking getreden.

De percelen III en IV zijn gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Bernheze 2012-1 van de gemeente Bernheze en hebben daarin de enkelbestemming Agrarisch - Landbouwontwikkelingsgebied en gedeeltelijk de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 10 maart 2016 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 17 december 2021 tot 12:00 uur.

Het inschrijfformulier (in de daartoe bestemde bijgevoegde antwoordenvelop) vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs, Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best, telefoonnummer: 0499 - 37 55 65, e-mail:
of
Notariskantoor Wedemeijer en Dielissen, gevestigd Balledonk 33, 5473 BD Heeswijk-Dinther, telefoonnummer: 073 - 503 22 55,
e-mail:

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
5 oktober 2021
Status
Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
7 ha 78 a 40 ca
Type land
Bouwland
Veldkavels
7 ha 78 a 40 ca

Kadastrale gegevens

HEESWIJK-DINTHER F 53
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 37 a 0 ca (geheel perceel)
HEESWIJK-DINTHER F 125
Eigendomssituatie
0 ha 57 a 20 ca (geheel perceel)
HEESWIJK-DINTHER F 375
Eigendomssituatie
1 ha 10 a 80 ca (geheel perceel)
HEESWIJK-DINTHER F 376
Eigendomssituatie
3 ha 73 a 40 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Heideweg, Heisewal en Liniedijk

Verkoop bij inschrijving