Oude Heijningsedijk 4794 RG Heijningen

€ 595.000

Omschrijving

Overwater Rentmeesterskantoor biedt namens de eigenaren vrijblijvend te koop aan de hierna omschreven percelen grond ter grootte van totaal 06.25.60 ha, gelegen aan de Oude Heijningsedijk te Heijningen.

OMSCHRIJVING
De aangeboden percelen zijn gelegen in het buitengebied van Fijnaart en Heijningen.
Aan de oostzijde grenst het aangebodene aan een glastuinbouwlocatie en aan de noordzijde is een fruitboomgaard gelegen. Het perceel is met één oprit/dam ontsloten van en naar de openbare weg, de Oude Heijningsedijk.

GEBRUIK
Het huidige gebruik van de percelen is akkerbouwland.

HERINRICHTINGSRENTE/WATERSCHAPSLASTEN
De aangeboden percelen zijn niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschapslasten in 2021 bedragen
€ 64,81 per ha.

ZAKELIJKE RECHTEN
De percelen zijn niet belast met zakelijke rechten. Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

KWALITEIT
De gronden zijn van een landbouwkundig goede kwaliteit en aan te merken als kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel met profielverloop 5. De aangeboden percelen zijn goed ontwaterd door middel van drainage en mede daardoor uitermate geschikt voor diverse akkerbouwmatige teelten.

Voor de aangeboden percelen vigeert het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk, vastgesteld door de raad op 1 maart 2018.

In dit bestemmingsplan hebben de percelen de enkelbestemmingen 'Agrarisch' en 'Verkeer' en de dubbelbestemmingen 'Waarde- Archeologie 4' en 'Waarde- Archeologie 5'. De kadastrale percelen M 382 en 383 hebben de functieaanduiding 'Specifieke vorm van verkeer- dijk'.

BODEMONDERZOEK
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op de aangeboden percelen.
De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

JACHT
De jacht is verhuurd. De gegevens zijn bij de eigenaar bekend.

BETALINGSRECHTEN EN PRODUCTIERECHTEN
Op de aangeboden percelen rusten circa 6 betalingsrechten die separaat aangekocht kunnen worden.

Aanvaarding: per rovenoogst 2021
Bezichtiging: in overleg en vanaf openbare weg mogelijk
Vraagprijs € 9,50 per m² kosten koper

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Julian Bartels, mobiel: 06-53260173

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 595.000
Aangeboden sinds
23 april 2021
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland

Kadastrale gegevens

FIJNAART M 370
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 55 a 60 ca (geheel perceel)
FIJNAART M 371
Eigendomssituatie
1 ha 40 a 0 ca (geheel perceel)
FIJNAART M 372
Eigendomssituatie
2 ha 23 a 20 ca (geheel perceel)
FIJNAART M 383
Eigendomssituatie
0 ha 6 a 80 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing
Verkocht (o.v.) In onderhandeling Beschikbaar

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Oude Heijningsedijk

€ 595.000