Lagewaard 2396 AV Koudekerk aan den Rijn

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt aan het ERFPACHTRECHT van ruim 30 hectare grasland achter Lagewaard 22 te Koudekerk aan den Rijn.

Download de brochure voor meer informatie.

GRASLAND BLOK VOOR DE WETERING LINKS (Kavel 1, Rood)

Oppervlakte: circa 13ha. 47a. 44ca. (incl. ontsluiting pad).

Kadastraal bekend: Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummers 1861, 1858, 1856 gedeeltelijk, 3850, 618 en Koudekerk aan den Rijn, sectie B, nummers 7, 6, 5, 4, 3 en 2.

Grondsoort: zware zavel, zware klei en lichte klei (bron: Boer&Bunder).

Teeltplan: 2018 t/ 2020 grasland (bron: Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels pad v.v. puinkorrel en dam naar Lagewaard. Aan achterzijde perceel bevindt zich een dam naar een fietspad.

Kavelpad: strook van betonnen tegels, circa 800m lang.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: natuurlijke afwatering.

Grondwaterregulatie: 0,60 – 1,00m – maaiveld.

Lasten: reguliere lasten.

Erfdienstbaarheden: bij gesplitste verkoop:
- dient er een erfdienstbaarheid gevestigd te worden ten laste van kavel 1 ten gunste van kavel 2.
- dient er een erfdienstbaarheid gevestigd te worden ten laste van kavel 1 ten gunste van kavel 3, nabij de Wetering.

Zakelijke rechten:
- zakelijk recht gevestigd op perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummers 1856, 1858 en 1861, elektriciteitskabel en rioolleiding, gerechtigde Gemeente Alphen aan den Rijn (bron: akte hyp4 64044/58).
- zakelijk recht niet gevestigd wel aanwezig op perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie B, nummer 4, waterleiding, gerechtigde Oasen N.V. (bron: Klic-melding).
- zakelijk recht wel gevestigd niet zichtbaar op Klic-melding, m.b.t. perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummers 1858 en 1861, gerechtigde Liander N.V. (bron: akte hyp4 69849/97).

Bijzonderheden:
- percelen Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummers 1856 en 1858 hebben een voorlopige grens, welke naar verwachting na passeerdatum definitief zullen worden.
- bij gesplitste verkoop dient perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummer 1856 kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening beide kopers (50% / 50%). Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- op kavel 1 bevinden zich betonplaten welke dienen voor de ontsluiting van kavel 2.
- op perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie B, nummer 7 bevindt zich een peilscheiding van het waterschap.
- de duiker in de dam op perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie B, nummer 6 is eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland, en zij hebben krachtens zakelijk recht het recht om gebruik te mogen maken van de dam, ivm deze duiker (zie hyp4 8120/50 ’s Gravenhage).

GRASLAND BLOK VOOR DE WETERING RECHTS (Kavel 2, Blauw)

Oppervlakte: circa 7ha. 08a. 65ca.

Kadastraal bekend: Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummer 1856 (gedeeltelijk) en Koudekerk aan den Rijn, sectie B, nummers 3854, 589 en 4669.

Grondsoort: zware zavel en zware klei (bron: website Boer&Bunder).

Teeltplan: 2018 t/ 2020 grasland (bron: Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels grasstrook en dam naar Lagewaard.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: natuurlijke afwatering.

Grondwaterregulatie: 0,60 – 1,00 – maaiveld.

Lasten: reguliere lasten.

Erfdienstbaarheden: bij gesplitste verkoop: dient een erfdienstbaarheid gevestigd te worden ten gunste van kavel 2 ten laste van kavel 1 naar de openbare weg.

Zakelijke rechten: niet van toepassing.

Bijzonderheden:
- Perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummer 1856 heeft een voorlopige grens, welke na verwachting na passeerdatum definitief zal worden.
- bij gesplitste verkoop dient perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummer 1856 kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening beide kopers (50% / 50%). Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.

GRASLAND BLOK ACHTER WETERING RECHTS (Kavel 3, Geel)

Oppervlakte: 9ha. 98a. 70ca.

Kadastraal bekend: Koudekerk aan den Rijn, sectie B, nummers 3491, 3492, 10, 13 en 11.

Grondsoort: zware zavel, zware klei en lichte klei (bron: website Boer&Bunder).

Teeltplan: 2018 t/ 2020 grasland (bron: Boer&Bunder).

Ontsluiting: overpad middels kavel 1, via grasstrook en dam naar Lagewaard. Achterzijde perceel bevindt zich een dam naar een fietspad.

Verkaveling: goed.

Ontwatering: natuurlijke afwatering.

Lasten: reguliere lasten.

Erfdienstbaarheden:
- bij gesplitste verkoop dient er een erfdienstbaarheid gevestigd te worden ten laste van kavel 1 ten gunste kavel 3.
- uit eigendomsakten blijken diverse erfdienstbaarheden, welke mogelijk door vermenging teniet zijn gegaan, doch in ieder geval thans geen gebruik meer van wordt gemaakt, welke mogelijk wel weer in de leveringsakte dienen te worden vermeld.
- er is een erfdienstbaarheid gevestigd ten laste van de percelen Koudekerk aan den Rijn, sectie A, nummers 1856, 1858 en 1861 als dienende erven en ten gunste van de percelen Koudekerk aan den Rijn, sectie A nummers 1857, 1859 en 1860 als heersende erven.

Zakelijke rechten: zakelijk recht niet gevestigd wel aanwezig op perceel Koudekerk aan den Rijn, sectie B, nummers 10 en 13, waterleiding, gerechtigde Oasen N.V. (bron: Klic-melding).

ALGEMENE INFORMATIE

Totale oppervlakte: 30ha. 50a. 74ca.

Erfpachtvoorwaarden: hoofdlijnen erfpachtcontract: erfpacht voor 26 jaar, ingaande op 20 april 2021 tot 20 april 2047. Aanvangscanon € 1.183,- (2,6%) p/ha CPI-geïndexeerd. Terugkooprecht in 2036 en aan het einde van het contract op basis van CPI-geïndexeerde insteek van € 45.500,-/ha. zie verder de akte vastlegging erfpachtvoorwaarden, ingeschreven in hyp4 81093/178.

Voorkeursrecht tot koop: indien erfpachter het erfpachtrecht wenst te vervreemden, bloot eigenaar dient erfpachter het erfpachtrecht eerst aan te bieden aan de (bloot) eigenaar (zie verder art 13 Algemene Erfpachtvoorwaarden).

Bijzonderheden:
* uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 30 april 2021 (bron: website Boer&Bunder).
* jachtrecht verhuurd aan derden.
* bij terugkoop van het bloot eigendom, maakt ASR Dutch Farmland Custodian B.V. het voorbehoud dat het eventueel resterende deel direct ontsloten blijft naar openbare weg.
* de verkoop van erfpachtrecht is onder voorbehoud van:
- goedkeuring ASR Dutch Farmland Custodian BV;
- de verkoop van alle kavels.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: € 25.000,-/ha k.k..

Aanvaarding: in overleg.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
4 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland
Grondsoort
Klei en zavel

Kadastrale gegevens

KOUDEKERK AAN DEN RIJN A 1856
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 22 a 61 ca (geheel perceel)
KOUDEKERK AAN DEN RIJN A 1858
Eigendomssituatie
0 ha 3 a 65 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN A 1861
Eigendomssituatie
0 ha 0 a 31 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 2
Eigendomssituatie
0 ha 2 a 32 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 3
Eigendomssituatie
2 ha 82 a 70 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 4
Eigendomssituatie
1 ha 87 a 0 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 5
Eigendomssituatie
1 ha 58 a 40 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 7
Eigendomssituatie
0 ha 3 a 20 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 10
Eigendomssituatie
3 ha 23 a 30 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 11
Eigendomssituatie
0 ha 3 a 50 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 13
Eigendomssituatie
2 ha 36 a 40 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 589
Eigendomssituatie
2 ha 97 a 80 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 618
Eigendomssituatie
3 ha 37 a 40 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 3491
Eigendomssituatie
2 ha 47 a 70 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 3492
Eigendomssituatie
1 ha 87 a 80 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 3850
Eigendomssituatie
1 ha 1 a 60 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 3854
Eigendomssituatie
1 ha 24 a 30 ca (geheel perceel)
KOUDENKERK AAN DEN RIJN B 4669
Eigendomssituatie
1 ha 86 a 55 ca (geheel perceel)
KOUDEKERK AAN DEN RIJN B
Eigendomssituatie
1 ha 44 a 20 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Lagewaard

Prijs op aanvraag