• Verkocht onder voorbehoud

Rondweg Koudekerke 4371 EN Koudekerke

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Twee percelen weiland, gelegen aan de Rondweg en Braamweg te Koudekerke, ter grootte van resp. 01.79.40 ha en 04.09.55 ha, totaal groot 05.88.95 ha.

Omschrijving
Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
Valkenisse K 2144 03.15.50 ha
Valkenisse K 2159 00.94.05 ha
Valkenisse K 2891 01.79.40 ha
Totaal 05.88.95 ha

Aantekening:
• De percelen zijn belast met het opstalrecht Nutsvoorzieningen als bedoeld in ten behoeve van Waterschap Scheldestromen, gevestigd te Middelburg aan de Kanaalweg 1(4337 PA).
• Op de navolgende percelen rust een herinrichtingsrente van:
- Perceelnummer K 2144: € 63,42 met als eindjaar 2039.
- Perceelnummer K 2159: € 18.90 met als eindjaar 2039.
- Perceelnummer K 2891: € 36,08 met als eindjaar 2039.
• De percelen zijn momenteel geliberaliseerd verpacht.

(Bron: kadaster).

Bestemming
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Veere” van de gemeente Veere, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 30-05-2013 en na goedkeuring door het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan zijn de percelen bestemd als:

Enkelbestemming : Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie – 3
Dubbelbestemming : Waarde – Cultuurhistorie
Gebiedsaanduiding : Geluidszone - weg
Gebiedsaanduiding other : Open, nagenoeg onbebouwd gebied
Gebiedsaanduiding other : Zone nieuwe landgoederen en landschapscampings

Het perceel 2891 is daarnaast bestemd als;
Gebiedsaanduiding : Kreekruggen, gebied met kenmerken bebouwingspatroon

Omschrijving
Percelen weiland

1. Weiland aan de Braamweg/Rondweg te Koudekerke, kadastraal bekend gemeente Valkenisse, sectie K, nummers 2144, groot 3.15.50 ha en gemeente Valkenisse, sectie K, nummer 2159, groot 0.94.05 ha, totaal groot 04.09.55 ha.
Het betreft geëgaliseerde en verwerkte zeekleigrond met plaatselijk dijkveen binnen 120 cm.
De kavelvorm is goed. Het perceel is redelijk vlak gelegen en de ontsluiting is goed.

2. Weiland aan de Rondweg te Koudekerke, kadastraal bekend gemeente Valkenisse, sectie K, nummer 2891 groot 1.79.40 ha.
De drainage is oud. Het betreft grotendeels zware zavelgrond, kalkrijk. De vorm van het perceel is zeer matig (driehoek). De ontsluiting is matig via een brug. Een kleine punt van het perceel is nat.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs is op aanvraag.

Bezichtiging / Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken voor een bezichtiging, bel rechtstreeks de heer F. de Kubber, te bereiken onder 06 – 51 69 57 51 of via ZLTO Vastgoed 0113 – 24 77 47.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland
Grondsoort
Zavel

Kadastrale gegevens

VALKENISSE K 2144
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
5 ha 88 a 95 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Rondweg Koudekerke

Prijs op aanvraag