Winterkamperweg 7475 Markelo

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Het object betreft een perceel cultuurgrond te Markelo met een oppervlakte van in totaal 1.50.90 hectare groot, kadastraal bekend als gemeente Markelo, sectie O, nummer 245. In bijlage 1 is een overzichtskaart van het object weergegeven. De locatie is in het verleden gebruikt als stortlocatie voor bouw- en sloopafval.

Het perceel ligt in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente en kenmerkt zich door de afwisselende agrarische cultuurgronden, houtwallen en bos- en natuurpercelen. Rondom het perceel zijn verschillende burgerwoningen en agrarische bedrijven gevestigd.

Bodemtype
Het perceel bestaat uit zwak lemig zand (bron: bijlage 2 is de bodemkaart weergegeven.

Bestemming
Voor het aangebodene vigeert bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente’, vastgesteld door de raad op 16 december 2014. Het perceel heeft de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden’ en een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische verwachting 2’ met een gebiedsaanduiding ‘reconstructiewetzone – verwevingsgebied’. In bijlage 3 is het vigerende bestemmingsplankaart van het perceel weergegeven. Meer informatie omtrent de bestemming is te raadplegen via en waterschapslasten
Het perceel is niet belast met herinrichtingsrente. De jaarlijkse waterschaplasten voor ‘ongebouwde eigendommen binnendijks’ bedragen € 57,07 per hectare (prijspeil 2021 Rijn en IJssel).

Zakelijke rechten
Voor zover bekend, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enige andere lasten of beperkingen op het perceel.

Gebruik
Het perceel is in gebruik als grasland middels een tijdelijke bruikleenovereenkomst. Het jachtrecht is niet verhuurd.

Voormalige stortlocatie
Het object betreft een voormalige stortlocatie van bouw- en sloopafval. Recent is er een verkennend bodemonderzoek verricht waarbij de kwaliteit van de afdeklaag als voldoende is beoordeeld en er derhalve geen reden bestaat voor een nader onderzoek naar de kwaliteit van de afdeklaag. Het kopie van het uitgevoerde bodemonderzoek kan op verzoek worden verstrekt. Verkoper wenst het object in de huidige staat met alle zichtbare en onzichtbare gebreken te verkopen. Hier zal in de koopovereenkomst een clausule voor opgenomen worden.

Bijzonderheden
De ontsluiting van het perceel is matig. Koper dient er rekening mee te houden dat de ontsluiting naar de openbare weg wellicht verbeterd moet worden.

Algemeen
Aanvaarding: In overleg
Bezichtiging: In overleg
Vraagprijs: Op aanvraag
Bodemrapport: Op aanvraag

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. A. Brummel
Telefoonnummer :038 – 422 77 69

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
5 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland
Grondsoort
Veen en zand

Kadastrale gegevens

MARKELO O 245
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 50 a 90 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Winterkamperweg

Prijs op aanvraag