Westdijk 3271 LL Mijnsheerenland

€ 206.240 k.k.

Omschrijving

Overwater Rentmeesterskantoor biedt namens de eigenaar vrijblijvend te koop aan het hierna omschreven perceel grond ter grootte van circa 02.50.00 ha, gelegen ten zuiden van de woning aan de Westdijk 57a te Mijnsheerenland.

OMSCHRIJVING
Het perceel is gelegen in het buitengebied van Mijnsheerenland, in de omgeving van de Westdijk, grenzend aan de hoek Westdijk/Insteekweg. Het perceel is ontsloten naar de Insteekweg bij Westdijk 57a te Mijnsheerenland.

GEBRUIK
Het huidige gebruik van het perceel is akkerbouwland.

HERINRICHTINGSRENTE/WATERSCHAPSLASTEN
Het aangeboden perceel is niet belast met herinrichtingsrente.

De jaarlijkse waterschapslasten bedragen in 2021 € 102,48 per ha.

ZAKELIJKE RECHTEN
Het perceel is niet belast met zakelijke rechten. Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op het perceel.

KWALITEIT
De grond is van een landbouwkundig goede kwaliteit en aan te merken als lichte klei, bestaande uit 78% lichte klei en 22% zware klei. Het aangeboden perceel is geschikt voor diverse akkerbouwmatige teelten.

BESTEMMING
Voor het aangeboden perceel vigeert het bestemmingsplan Landelijk Gebied Binnenmaas, vastgesteld door de raad op 12 december 2013. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'Agrarisch'.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Naar opgave van de gemeente Hoeksche Waard zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten.
 
BODEMONDERZOEK
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel. De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

JACHT
De jacht op het aangebodene is niet verhuurd.

BETALINGSRECHTEN EN PRODUCTIERECHTEN
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

KEUR WATERSCHAP
De Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta heeft op 2 oktober 2014 de Keur van het Waterschap Hollandse Delta vastgesteld. In de Keur is het aangeboden perceel opgenomen.

ALGEMEEN
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg
Vraagprijs € 80.000,00 per ha kosten koper

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Schil Herweijer, mobiel: 06-13229253.

 

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 206.240 k.k.
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland

Kadastrale gegevens

MIJNSHEERENLAND E 1136
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 50 a 0 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing
Verkocht (o.v.) In onderhandeling Beschikbaar

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Westdijk

€ 206.240 k.k.