Schippersdijk 5451 NC Mill

Prijs op aanvraag

Omschrijving

PERCELEN LANDBOUWGROND

Omschrijving
Twee percelen landbouwgrond met een totale oppervlakte van 2.31.65 ha. Perceel I heeft een oppervlakte van 1.37.60 ha, waarvan ca. 5.000 m² bos) en perceel II heeft een oppervlakte van 0.94.05 ha. De percelen zijn gelegen in het buitengebied van Mill en ontsloten via de verharde weg, Schippersdijk.

Teeltplan
Het bouwplan van perceel I (Mill M 316) van de afgelopen jaren is als volgt:

2019: maïsland
2018: maïsland
2017: maïsland

Het bouwplan van perceel II (Mill N 238) van de afgelopen jaren is als volgt:

2019: grasland
2018: grasland
2017: grasland

Kwaliteit
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Overige gegevens

Ontwatering
Ontwatering geschiedt door middel van sloten.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
goed, via verharde weg Schippersdijk

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Juridische aspecten van het object

Privaatrechtelijke aspecten

Kadastraal bekend
1. Mill M 316 1.37.60 ha
2. Mill N 238 0.94.05 ha
Totaal 2.31.65 ha

De kadastrale kaart is als bijlage aangehecht.

Privaatrechtelijke bepalingen
Perceel Mill M 316 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen behoeve van Brabant Water N.V.

Perceel Mill N 238 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen behoeve van Waterschap Aa en Maas.

Herinrichtingsrente
De percelen zijn belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente ten bedrage van:

- Mill M 316 € 11,54 eindjaar 2027
- Mill N 238 € 7,87 eindjaar 2027

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke aspecten

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Mill en Sint Hubert" van de gemeente Mill en Sint Hubert en hebben daarin de volgende bestemmingen:

Perceel Mill M 316
Gedeeltelijk de enkelbestemming "Agrarisch met waarden - Groenblauwe mantel" en gedeeltelijk de enkelbestemming"Bos". Het perceel beschikt over de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 2".

Perceel Mill N 238
Gedeeltelijk de enkelbestemming "Agrarisch met waarden - Groenblauwe mantel" en gedeeltelijk de enkelbestemming"Bos". Het perceel beschikt gedeeltelijk over de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 2" en gedeeltelijk "Leiding".

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juni 2013 en nadien in werking getreden.

Bron:

Tevens zijn beide percelen gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018" vastgesteld op 26 septeber 2019. De percelen hebben hierin dezelfde dubbelbestemmingen als in het bestemmingsplan "Buitengebied Mill en Sint Hubert.

De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Milieuaspecten

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Overig

Bankgarantie/waarborgsom
Verkoper kan verlangen dat koper een bankgarantie/waarborgsom afgeeft van 10% van de koopsom.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
2 ha 31 a 65 ca
Type land
Bouwland, grasland en bosperceel
Veldkavels
2 ha 31 a 65 ca

Kadastrale gegevens

MILL M 316
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 37 a 60 ca (geheel perceel)
MILL N 238
Eigendomssituatie
0 ha 94 a 5 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Schippersdijk

Prijs op aanvraag