Headamsterwei 9135 DC Morra

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Perceel land gelegen aan en nabij de Heamdamsterwei te Morra, totaal 1,07,50 ha.

Bestemming:
Volgens het bestemmingsplan Butengebiet Dongeradeel, van de Gemeente Dongeradeel, thans Noardeast Fryslan, vastgesteld op 27 juni 2013, heeft het land de enkelbestemming Agrarisch. Daarnaast is een deel bestemd als “bouwvlak” en “functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf” e.e.a. gerelateerd aan de naastgelegen locatie Headamsterwei 5 te Morra.

Volgens het bestemmingsplan Partiele herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning, vastgesteld op 24 juni 2020 is het land gelegen in een gebied met de “gebiedsaanduiding overige zone – buitengebied Dongeradeel”.

Volgens het bestemmingsplan Paraplubestemming kleine windmolens van de gemeente Noardeast-Fryslan, voorontwerp d.d. 16 juli 2021 is het land gelegen in het plan zoals voornoemd.

Grondsoort:
De grondsoort betreft lichte zavel.

Vorm, grootte:
Het land bestaat uit 1 perceel. De vormgeving en de grootte van de kavel is goed.

Detailhuishouding: Geen drainage.

Jachtrecht: Niet verhuurd.

Ontsluiting: Via de openbare weg.

Waterschapslasten: De gebruikelijke waterschapslasten zijn van toepassing.

Ruilverkavelingslasten: € 18,95 in totaal per jaar met eindjaar 2021.

Betalingsrechten: Er zijn geen betalingsrechten bij de koop inbegrepen.

Aanvaarding: Per transportdatum.

Transportdatum: In overleg.

Betaling Per transportdatum.

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn voor rekening van koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond: Het land is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Erfdienstbaarheid: N.v.t.

Privaatrechtelijke belemmering: N.v.t.

Opstalrecht: N.v.t.

Beheerpakketten: N.v.t.

Kettingbeding: N.v.t.

Inlichtingen De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri?vastgoed BV te Grou
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noard-East Fryslan, Koningstraat 12, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-298888.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
2 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland en grasland
Grondsoort
Zavel

Kadastrale gegevens

ANJUM G 661
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 7 a 50 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Headamsterwei

Prijs op aanvraag