Gebleektendijk 6034 RD Nederweert-Eind

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Percelen cultuurgrond gelegen aan Gebleektendijk ong. te Nederweert-Eind met een totale grootte van 22,65.80 ha.

De grond is te koop per inschrijving.

Het inschrijfformulier kunt u tot en met 21 december 2023 vóór 13.30 uur inleveren bij:
MHK Notarissen Weert, Biest 2 te 6001 AR Weert

U kunt het inschrijfformulier opvragen bij ons kantoor via 0492-661884 of

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De percelen zijn gelegen in het buitengebied van Nederweert aan Gebleektendijk, nabij nummer 7.
De percelen zijn bereikbaar middels een verharde weg.

KADASER PER KOOP
KOOP I
Verkoop I is kadastraal bekend als:
- Gemeente Nederweert, sectie P, nummer 128
- Gemeente Nederweert, sectie P nummer 129
- Gemeente Nederweert, sectie P, nummer 229 *
- Gemeente Nederweert, sectie P, nummer 230 *
- Gemeente Nederweert, sectie P, nummer 326
- Gemeente Nederweert, sectie P, nummer 368

* Op een gedeelte ligt een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht t.b.v. Saranne B.V.

Samen groot: ca. 12,88.70 ha

KOOP II
- Gemeente Nederweert, sectie P. nummer 143
- Gemeente Nederweert, sectie P, nummer 146
- Gemeente Nederweert, sectie P, nummer 147
- Gemeente Nederweert, sectie P, nummer 371
Samen groot: ca. 9,77.10 ha

KOOP III
- Massa van Koop I en Koop II
Samen groot: ca. 22,65.80 ha

BESTEMMINGSPLAN
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Nederweert" en heeft hierin
de bestemming: Agrarisch met waarden - Openheid en Natuur. Met aanduiding:
- Dubbelbestemming; Waarde - Archeologie
- Dubbelbestemming; Waarde - Bufferzone hydrologisch gevoelige gebieden
- Dubbelbestemming; Waarde - Ecologische verbindingszone
- Dubbelbestemming; Leiding - Hoogspanningsverbinding
- Dubbelbestemming; Waterstaat - Beschermingszone watergang
- Figuur; hartlijn leiding - hoogspanningsverbinding
- Gebiedsaanduiding; milieuzone - boringsvrije zone
- Gebiedsaanduiding; reconstructiewetzone - extensiveringsgebied
- Gebiedsaanduiding; vrijwaringszone - straalpad

Voor meer informatie over het bestemmingsplan verwijzen wij u naar

BIJZONDERHEDEN
- De levering geschiedt in verpachte staat. De einddatum van de geliberaliseerde pacht is 21 december 2024.
- De pachtopbrengsten voor seizoen 2024 zijn voor koper. Zijnde € 1.300,- per ha.
- De percelen zijn in gebruik geweest voor aardappelen, mais, grasland en luzerne,
- De koop is verdeeld in 5 percelen. Waarvan 2 via een zandweg zijn te bereiken.
- Voor de hoogspanningsmast op koop I ontvangt de eigenaar een vergoeding van € 250,- per jaar.
- De gronden bestaan uit veldpodzolgronden; lemig fijn zand
- Een gedeelte van koop II, zijnde ca. 2,5 ha, is peil gestuurd gedraineerd

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland

Kadastrale gegevens

NEDERWEERT-EIND P 128
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
5 ha 18 a 20 ca (geheel perceel)
NEDERWEERT-EIND P 129
Eigendomssituatie
0 ha 12 a 50 ca (geheel perceel)
NEDERWEERT-EIND P 143
Eigendomssituatie
2 ha 87 a 20 ca (geheel perceel)
NEDERWEERT-EIND P 146
Eigendomssituatie
1 ha 18 a 10 ca (geheel perceel)
NEDERWEERT-EIND P 147
Eigendomssituatie
1 ha 66 a 40 ca (geheel perceel)
NEDERWEERT-EIND P 229
Eigendomssituatie
3 ha 1 a 40 ca (geheel perceel)
NEDERWEERT-EIND P 230
Eigendomssituatie
2 ha 66 a 20 ca (geheel perceel)
NEDERWEERT-EIND P 326
Eigendomssituatie
1 ha 41 a 40 ca (geheel perceel)
NEDERWEERT-EIND P 368
Eigendomssituatie
0 ha 49 a 0 ca (geheel perceel)
NEDERWEERT-EIND P 371
Eigendomssituatie
4 ha 5 a 40 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Gebleektendijk

Verkoop bij inschrijving