Sassenstraat 5394 Oijen

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 00.93.64 ha en 01.40.50 ha

Omschrijving
ALGEMEEN:
Buiten de bebouwde kom van Oijen aan de Sassenstraat gelegen twee percelen landbouwgrond, ter grootte van 00.93.64 hectare en 01.40.50 hectare.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gem Sectie Nummer Omschrijving Oppervlakte
OIJEN E 431 Terrein (akkerbouw) 00.93.64 ha
OIJEN E 290 Terrein (akkerbouw) 01.40.50 ha

Aantekening kadaster:
Perceel te OIJEN, sectie E, nummer 431: grens en grootte “voorlopig”.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: Kadaster Eindhoven).

OMSCHRIJVING:
De percelen landbouwgrond zijn gelegen in het buitengebied van Oijen aan de Sassenstraat en hebben een perceeloppervlakte van 00.93.64 hectare respectievelijk 01.40.50 hectare.
Bodemsoort: lichte zavelgrond.
De percelen landbouwgrond zijn thans in gebruik als grasland.
De percelen zijn niet gedraineerd.
De percelen zijn ontsloten via de openbare verharde weg Sassenstraat.
De percelen worden geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

BESTEMMING:
Perceel 1:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Oss – 2019”, ontwerp d.d. 20 december 2017 en bestemmingsplan “Buitengebied Lith 2013” van de gemeente Oss, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 december 2014 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden - Landschap
Gebiedsaanduiding : Overige zone – bebouwingsconcentratie.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – oeverwal.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Perceel 2:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Oss – 2019”, ontwerp d.d. 20 december 2017 en bestemmingsplan “Buitengebied Lith 2013” van de gemeente Oss, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 december 2014 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – Landschap.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie verwachtingswaarde hoog.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – komgebied.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – overig agrarisch gebied.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – bebouwingsconcentratie.
Gebiedsaanduiding other : Overig – oijense polder.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

GEWAS:
Perceel 1: gewasrotatie:
Jaar 2009: Mais
Jaar 2010: Mais
Jaar 2011: Mais
Jaar 2012: Mais
Jaar 2013: Mais
Jaar 2014: Mais
Jaar 2015: Mais
Jaar 2016: Mais
Jaar 2017: Mais
Jaar 2018: Grasland
Jaar 2019: Grasland

Perceel 2: gewasrotatie:
Jaar 2009: Mais
Jaar 2010: Mais
Jaar 2011: Mais
Jaar 2012: Grasland
Jaar 2013: Grasland
Jaar 2014: Grasland
Jaar 2015: Grasland
Jaar 2016: Grasland
Jaar 2017: Grasland
Jaar 2018: Grasland
Jaar 2019: Grasland

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN:
Op de percelen rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 22 66 15 80 of 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar

INFORMATIE:
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
De aanvaarding: in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs is op aanvraag.
De vraagprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 6% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland
Grondsoort
Zavel

Kadastrale gegevens

OIJEN E 431
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 93 a 64 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing
Verkocht (o.v.) In onderhandeling Beschikbaar

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Sassenstraat

Prijs op aanvraag