Eindhovensedijk 5688 GN Oirschot

€ 374.250 k.k.

Omschrijving

EEN PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond met een grootte van 4.99.00 ha gelegen Eindhovensedijk te Oirschot tegen het defensieterrein. Het perceel is niet voorzien van drainage, maar wel voorzien van een beregeningsput (niet vergund). Het betreft een gunstige kavelvorm met op normale hoogte gelegen zandgrond.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is maïs en gerst.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief redelijk goede zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via een zandpad, Eindhovensedijk. De belendingen betreffen landbouw- en bosgrond.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Oirschot sectie E nummer 202 oppervlakte 4.99.00 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V.

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied, consolideerde versie 2020 van de gemeente Oirschot en heeft daarin de enkelbestemming Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden en gedeeltelijk de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie 5 en Leiding.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 22 november 2017 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 374.250 k.k.
Aangeboden sinds
13 oktober 2021
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
4 ha 99 a 0 ca
Type land
Bouwland
Veldkavels
4 ha 99 a 0 ca
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

OIRSCHOT E 202
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
4 ha 99 a 0 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Eindhovensedijk

€ 374.250 k.k.