Tulderbaan 5063 Oisterwijk

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

Per inschrijving te koop aangeboden:
Perceel cultuurgrond ter grootte van 01.31.70 hectare, kadastraal bekend onder Oisterwijk H 885 en gelegen aan de 'Tulderbaan' te Oisterwijk (Langs de provinciale weg N65)

U kunt geheel vrijblijvend de inschrijfbrochure met inschrijfformulier bij ons opvragen.

Ligging en bereikbaarheid:
Het perceel is ontsloten aan de verharde weg genaamd de ‘Tulderbaan’ te Oisterwijk.
De bereikbaarheid is goed te noemen. Over de ‘ventweg’ de Tulderbaan is het perceel voor groot en klein verkeer zeer eenvoudig te bereiken. De ontsluiting is geregeld middels een goed bereikbare en goed begaanbare inrit.

Grondsoort en bouwvoor:
Het betreft zandgrond gelegen op een vlakte van ten dele verspoeld dekzand gebied, op fijn zand, ondergrond. Het betreft PZN 23 Gooreerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. De ruim 50 cm dikke bouwvoor is humusrijk. De waterhuishouding / capillaire werking en de verkaveling zijn goed te noemen.

Huidig teeltplan:
Op het huidige moment is het perceel in gebruik als grasland (paardenweide), het perceel is voor nagenoeg alle teelten geschikt. Er is 650m2 van het perceel ingericht met een houtwal welke in stand gehouden dient te worden.

Afwatering:
Het perceel is rondom voorzien van afwateringssloten.

Omheining:
De aanwezige omheining betreft afrasteringspalen met stroomdraad. Deze zal worden verwijderd door de eigenaar bij oplevering. Op het perceel is een afsluitbare betonnen kast aanwezig waarin schrikdraad-apparatuur en/of overige zaken veilig opgeborgen kunnen worden.

Herinrichtingsrente:
Op het perceel is geen herinrichtingsrente van toepassing.

Betalings- en productierechten:
Er zijn geen betalingsrechten aanwezig op het perceel.

Oplevering:
Per overdrachtsdatum van 31 januari 2022 zal het perceel, vrij van pacht, in de huidige staat als grasland worden opgeleverd. (Behoudens de aanwezige houtwal, welke in stand gehouden dient te worden.)

Bodem:
Het is verkoper niet bekend dat het registergoed enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het hiervoor door koper beoogde gebruik, of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak, dan wel tot het nemen van ingrijpende maatregelen.

Jachtrecht:
Het genot van het jachtrecht is op het moment verpacht.

Kwalitatieve verplichting / erfdienstbaarheden / zakelijke rechten:
Een gedeelte van het perceel, aan de noordzijde tegen de N65, ter grootte van ca. 650 m2 is ingericht met een houtwal welke in stand gehouden en beheerd dient te worden. Dit zal worden gewaarborgd middels een kwalitatieve verplichting.

Beregeningsvergunning:
Er is geen vergunde beregeningsput aanwezig op het perceel.
Echter in de betonnen kast is een kleine waterpuls aanwezig, t.b.v. water voor het vee.

Inschrijving is mogelijk tot vrijdag 14 januari 2022, 12:00 uur.
Het inschrijfformulier dient alsdan op het notariskantoor aanwezig te zijn.
Notariskantoor: DKT Notarissen Udenhout
Bieder dient het volgende tezamen met het inschrijfformulier in te leveren:
- Kopie geldig paspoort / ID-kaart en/of Rijbewijs
- Bewijs (bankverklaring) dat hij in staat is de koopprijs + kosten te betalen

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
1 ha 31 a 70 ca
Bouwkavels
1 bouwkavel (1 ha 31 a 70 ca)
Type land
Grasland
Grond lengte
177 meter
Grond breedte
74 meter
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

OISTERWIJK H 885
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 31 a 70 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Tulderbaan

Verkoop bij inschrijving