Berkenstraat 4909 BH Oosteind

Verkoop bij inschrijving

Omschrijving

PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Berkenstraat te Oosteind. Het geheel heeft een grootte van ca. 2.25.00 ha. Het betreft een gunstige, rechthoekige kavelvorm op normale hoogte gelegen zandgrond. Het perceel is niet voorzien van drainage en er is geen beregeningsput aanwezig.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Op een gedeelte van het perceel staan kerstbomen en haagplanten. Deze kerstbomen en haagplanten zijn niet in de koop begrepen. Het bouwplan van de afgelopen jaren op het andere gedeelte van het perceel is maïs en tarwe.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief redelijk goede zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
De percelen verkeren in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg, Berkenstraat.
De belendingen betreffen landbouwgrond en een agrarisch bedrijf.

Bijzonderheden
Op een gedeelte van het perceel staan kerstbomen, deze zullen op uiterlijk 31 december 2021 worden uitgestoken door de huidige eigenaar. De kerstbomen zijn niet in de koop begrepen.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden. De koper zal verkoper toegang verlenen tot het verkochte zodat verkoper de kerstbomen kan uitsteken tot 31 december 2021. Koper zal hierin de verkoper nimmer en op generlei wijze belemmeren.

Kadastraal bekend
Gemeente Oosterhout, sectie V, nummer 1257 (ged.), oppervlakte ca. 0.12.00 ha
Gemeente Oosterhout, sectie V, nummer 1258 (ged.), oppervlakte ca. 2.13.00 ha
Totale oppervlakte ca. 2.25.00 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
De percelen zijn gedeeltelijk belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V.

Herinrichtingsrente
Volgens het kadastraal bericht is het perceel Oosterhout V 1257 (ged.) belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente ten bedrage van € 1,98, eindjaar 2024.
Perceel Oosterhout V 1258 (ged.) is belast met een jaarlijkse herinrichtingsrente ten bedrage van € 35,15, eindjaar 2024.

Jachtrecht
De jacht is niet verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan van de gemeente Oosterhout en heeft daarin gedeeltelijk de enkelbestemmingen "Agrarisch" en "Agrarisch met waarden - Landschap" en de dubbelbestemming "Leiding - Gas". Tevens is er op een gedeelte van het perceel een bouwvlak aanwezig, welke een totale grootte heeft van ca. 1.00.00 ha. Daarnaast rust op een gedeelte van het perceel de functieaanduiding "intensieve veehouderij".
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 28 augustus 2014 en nadien in werking getreden.
De regels bij de bestemming(en) zijn als bijlage aangehecht.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Over- en ondermaat
Eventuele over- of ondermaat wordt tegen de inschrijfprijs per m2 verrekend bij de aktepassering.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 21 mei 2021 tot 12:00 uur.
Het inschrijfformulier (in de daartoe bestemde bijgevoegde antwoordenvelop) vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs, Eindhovenseweg 30b,
5683 KH Best, telefoonnummer: 0499 – 37 55 65, e-mail:
of
DGF Notarissen, Brugske 19, 5171 VR Kaatsheuvel. telefoonnummer: 0416 - 27 49 62, e-mail:

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
5 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
2 ha 25 a 0 ca
Huiskavels
2 ha 25 a 0 ca
Type land
Bouwland en grasland
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

OOSTERHOUT V 1257
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 12 a 0 ca (deelperceel)
OOSTERHOUT V 1258
Eigendomssituatie
2 ha 13 a 0 ca (deelperceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Berkenstraat

Verkoop bij inschrijving