Zuiderdijk 1609 MT Oosterleek

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Circa 19 hectare cultuurgrond gelegen in West-Friesland. Groot gedeelte van het perceel is in 2018 opnieuw gedraineerd.

Download de brochure of vraag deze bij ons aan. Tevens kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (bestemmingsplan, kadastrale informatie en Boer en Bunder).

OBJECT INFORMATIE

Kadastrale oppervlakte: circa 19ha. 10a. 30ca. (inclusief water)

Kadastraal bekend: gemeente Venhuizen, sectie G, nummer 1077 en sectie L, nummer 448 gedeeltelijk, 449, 450 en 1400 gedeeltelijk

Grondsoort: kalkarme leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5 en kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5 (bron: bodemkaart Nederland)

Organische stof: tussen de 8 % en 12,3 % (bron: bemestingswijzer Eurofins, datum monstername 26-08-2021)

Teeltplan: 2017 t/m 2023 grasland, afgewisseld met tulpen (bron: website Boer&Bunder)

Ontsluiting: middels dam met oprit (verhard en onverhard) naar de openbare weg

Ontwatering: linkerdeel opnieuw gedraineerd in 2018 om de 10-12 meter. Rechterdeel gedraineerd in de jaren '70 (ruilverkaveling De Drieban).

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan: agrarisch, dubbelbestemmingen waarde-archeologie 2 en 3, waterstaat-waterkering en gebiedsaanduiding kwaliteitszone. Bestemmingsplan Drechterland Zuid, onherroepelijk vastgesteld d.d. 24 juni 2013 door de raad van de gemeente Drechterland. Datum van raadplegen 17 november 2022. (bron: website Ruimtelijke Plannen)

Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 15 juni 2022; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord - Landelijk gebied, terreinen binnen de vastgestelde kritische afstand van Natura2000 (Markermeer), peilbesluit, grondbewerkingen voor permanente bollenteelt uitgesloten, stiltegebieden (Weidegebied Venhuizen en polder de Drieban). Datum van raadplegen 17 november 2022.

Opstalrechten: gevestigd t.b.v. Liander N.V., ten laste van perceel Venhuizen, sectie L, nummer 1400

Zakelijke rechten: gevestigd, gerechtigde; Liander N.V. m.b.t. percelen Venhuizen, sectie G, nummer 1077 en Venhuizen, sectie L, nummer 448. Klic kaart opvraagbaar.

Erfdienstbaarheden: ten behoeve van het heersend erf perceel gemeente Venhuizen, sectie L, nummer 1401 (trafohuisje, eigendom van Liander N.V.) en ten laste van het dienend erf perceel gemeente Venhuizen, sectie L, nummer 1400 (bron: register hyp4 deel 75280 nr 19).

Bijzonderheden:
- Wkpb Provinciaal monument Westfriese Omringdijk van toepassing op percelen Venhuizen, sectie L, nummers 448 en 1400 (bron: register hyp4 deel 77486 nr 93).
- Uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er deels sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 21 november 2022 (bron: website RVO).
- Het perceel dient kadastraal ingemeten te worden (zie luchtfoto). Kosten hiervan komen voor rekening koper. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- In overleg kan door verkoper een hek worden geplaatst op de nieuwe erfafscheiding.
- Verkoper wenst mest te plaatsen voor 1 mei 2023. Verkoper vraagt derogatie aan.
- Jachtrecht verhuurd aan derden.

Lasten: reguliere lasten.

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
4 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland en grasland
Grondsoort
Klei en zavel

Kadastrale gegevens

VENHUIZEN G 1077
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 61 a 50 ca (geheel perceel)
VENHUIZEN L 448
Eigendomssituatie
9 ha 94 a 72 ca (deelperceel)
VENHUIZEN L 449
Eigendomssituatie
1 ha 63 a 85 ca (geheel perceel)
VENHUIZEN L 450
Eigendomssituatie
0 ha 41 a 55 ca (deelperceel)
VENHUIZEN L 1400
Eigendomssituatie
6 ha 48 a 68 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Zuiderdijk

Prijs op aanvraag