Groeneweg 3260 Oud-Beijerland

€ 167.580 k.k.

Omschrijving

Perceel grond met een oppervlakte van 02.39.40 ha, gelegen aan de Groeneweg te Oud-Beijerland.

Omschrijving
Het perceel is gelegen ten zuiden van Oud-Beijerland. Het perceel is rechtstreeks ontsloten naar de Groeneweg.

Kadastrale informatie
Het perceel is kadastraal bekend gemeente Oud-Beijerland, sectie G, nummer 28, groot 02.39.40 ha

Gebruik
Het huidige gebruik van het perceel is akkerbouwland.

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
Het aangeboden perceel is niet belast met herinrichtingsrente.
De jaarlijkse waterschapslasten in 2020 bedragen € 122,73 per ha.

Zakelijke rechten
Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op het perceel. Wel is er een erfdienstbaarheid gevestigd over het aanwezige pad, ten behoeve van de kadastrale percelen gemeente Oud-Beijerland, sectie G, nummers 30, 391, 392, 669 en 670.

Kwaliteit
De grond is van een landbouwkundig goede kwaliteit en aan te merken als kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel; profielverloop 2 en 5. Het aangeboden perceel is redelijk ontwaterd middels drainage en mede daardoor geschikt voor
akkerbouwmatige teelten.

Bestemming
Voor het aangeboden perceel vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied Oud-Beijerland', vastgesteld door de raad op 11 juni 2013. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden'.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel. De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
De jacht is voorbehouden aan de gebruiker.

Betalingsrechten en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten, zoals fosfaatrechten.

Terugkooprecht/Aanbiedingsplicht
Bij de verkoop van het onderhavige perceel wordt een terugkooprecht opgenomen ten behoeve van de verkoper of diens rechtsopvolger.

Nabetaling
Op het perceel rust een nabetalingsverplichting die eindigt per 1 januari 2058. Deze nabetaling wordt integraal doorgelegd naar koper. In de leveringsakte is de nabetalingsclausule opgenomen.

Algemeen
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter de Bruin, mobiel: 06-20410659.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 167.580 k.k.
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond
Mogelijke functie(s)
Overig

Oppervlakten

Type land
Bouwland

Kadastrale gegevens

OUD-BEIJERLAND G 28
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 39 a 40 ca (geheel perceel)

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Groeneweg

€ 167.580 k.k.