Rolleweg 4751 VA Oud Gastel

€ 359.805

Omschrijving

Perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 04.23.30 ha, gelegen nabij de Rolleweg in Oud Gastel.

Omschrijving
Het aangeboden perceel landbouwgrond is gelegen nabij de Rolleweg in het buitengebied van Oud Gastel, in het midden van de dorpskernen van Stampersgat en Oud Gastel. Het perceel is ontsloten via een kavelpad aan de oostkant van het perceel. Dit kavelpad is ontsloten naar de Rolleweg. De verbindingsweg tussen de dorpskern van Oud Gastel en buurtschap Gastelsveer. Op het perceel is een mestbassin gesitueerd.

Gebruik
Het huidige gebruik van het perceel is voornamelijk akkerbouwland.

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
Het aangeboden perceel is belast met een herinrichtingsrente van € 4,06 met als eindjaar 2024. De jaarlijkse waterschapslasten van het Waterschap Brabantse Delta bedragen in 2020 € 61,77 per ha.

Zakelijke rechten
Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

Kwaliteit
De grond is van een landbouwkundig goede kwaliteit en aan te merken als zavelgrond, bestaande uit kalkrijkrijke poldervaaggronden met profielverloop 1 en 5. Het aangeboden perceel is goed ontwaterd door middel van drainage en daardoor uitermate geschikt voor diverse akkerbouwmatige teelten.

Bestemming
Voor het aangeboden perceel vigeert het bestemmingsplan 'Eerste herziening buitengebied Halderberge', vastgesteld door de raad op 14 december 2017.

In dit bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming: 'Agrarisch met waarden-Landschapswaarden' (art. 4),
de dubbelbestemming:'Waarde-Archeologie 2' (art. 29) en de gebiedsaanduidingen: 'Milieuzone-reservering water-berging' (art. 36.14), 'Overige zone-landschappelijk open gebied' (art. 4).

Toekomstige ontwikkelingen
Naar opgave van de gemeente Halderberge zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten op het aangebodene.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grond-wateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel. De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
De jacht is niet verhuurd.

Betalingsrechten en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten circa 4 betalingsrechten. Er zijn uitdrukkelijk geen productierechten bij het aangebodene inbegrepen.

Algemeen
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg
Vraagprijs: € 8,50 per m²

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Arno Huysmans, mobiel: 06-13893841.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 359.805
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland

Kadastrale gegevens

OUD EN NIEUW GASTEL G 402
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
4 ha 23 a 30 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Rolleweg

€ 359.805