Ruigeweg 1751 HH Schagerbrug

€ 330.562 k.k.

Omschrijving

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt een perceel cultuurgrond aan, gelegen naast “Het Ananasbos”.

Het naastgelegen bosperceel van circa 5,8 hectare wordt aangeboden door onze collega’s van Klaver Makelaardij. Op verzoek kunnen wij u hier meer informatie over geven of u kunt rechtstreeks contact opnemen met Klaver Makelaardij.

CULTUURGROND

Oppervlakte kadastraal: 2ha. 64a. 45ca. (inclusief ontsluitingswegen)
Oppervlakte conform opgave: 2ha. 02a. 51ca. (bron: website Boer&Bunder)

Kadastraal bekend: gemeente Zijpe, sectie D, nummer 4186 gedeeltelijk

Grondsoort: vlakvaaggronden grof zand (bron: bodemkaart Nederland).

Teeltplan: 2019 lelie, 2020 Japanse haver, 2021 mais (bron: site Boer&Bunder).

Ontsluiting: middels dam met ontsluitingsweg (158m lang en 3m breed voorzien van betonplaten) naar de openbare weg.

Ontwatering: gedraineerd om de circa 6 meter, ouder dan 15 jaar.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch, waarde-aardkundig waardevol gebied, waarde-archeologie 4, waarde-archeologie 5, gebiedsaanduiding vrijwaringszone-molenbiotoop (400 meter). Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, vastgesteld d.d. 18 mei 2016 door gemeente Schagen, datum van raadpleging 13 september 2021(bron: site Ruimtelijke Plannen).
Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 16 november 2020; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord, terreinen binnen de vastgestelde kritische afstand van Natura2000, oude bosgroeiplaatsen, peilbesluit, permanente bollenteelt. Gedeeltelijk Natuurnetwerk Nederland en K8 Wildrijk en Ananas. Datum van raadpleging 13 september 2021.

Erfdienstbaarheden:
- Over de ontsluitingsweg (noordwestzijde tegen het Ananasbos aan) is een erfdienstbaarheid van weg gevestigd, ten behoeve van het gemaal van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en ten behoeve van het perceel van de Stichting “de Zijper Molens’’ (gelegen bij Ruigeweg 101). De huurders van Ruigeweg 101 hebben op basis van een persoonlijk recht het recht om gebruik te maken van het overpad. De bezoekers van de camping hebben dit recht niet.
- Bij verkoop en de daarop volgende akte van levering, zal er tevens een erfdienstbaarheid van weg gevestigd worden over de ontsluitingsweg, ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Zijpe sectie D nummers 4059, 358, 2233 en 2221.
- Op het perceel is aan de zuidwestzijde eveneens een ontsluitingsweg gelegen. Over deze ontsluitingsweg is een erfdienstbaarheid van weg gevestigd, ten behoeve van de percelen behorend bij Ruigeweg 97.

Zakelijke rechten: eigendom belast met opstalrecht nutsvoorzieningen, gerechtigde; gemeente Schagen. Klic kaart opvraagbaar.

Bijzonderheden:
- Perceel dient kadastraal ingemeten te worden. Kosten hiervan komen voor rekening koper(s). Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- Perceel kadastraal bekend gemeente Zijpe sectie D nummer 3121 behoort niet tot het aangebodene. Dit perceel is eigendom van Liander, waarop een trafo-huisje is gelegen.
- Jachtrecht verhuurd aan derden tot en met 31 maart 2023.
- Er wordt een meerwaardeclausule bedongen voor het geval het mogelijk wordt -op grond van een bestemmingswijziging, omgevingsvergunning of andere planologische procedure- het perceel binnen 10 jaar na juridische levering te gebruiken voor recreatieve doeleinden of woondoeleinden, per te realiseren recreatiewoning of wooneenheid. Nadere informatie verkrijgbaar bij Klaver Agrarisch Vastgoed.

Betalingsrechten: niet van toepassing.

Vraagprijs: € 125.000,- per hectare kosten koper.

Aanvaarding: in overleg. Geliberaliseerd verpacht tot en met 31 juli 2022.

Aanvullende documenten (kadastrale kaart en bestemmingsplan met bijhorende voorschriften) zijn via ons kantoor opvraagbaar.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 330.562 k.k.
Aangeboden sinds
2 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland en grasland
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

ZIJPE D 4186
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 64 a 45 ca (deelperceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Ruigeweg

€ 330.562 k.k.