Eiland 4528 KG Sint Kruis

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Een perceel landbouwgrond ter grootte van 16.73.80 hectare, ten zuiden van de Liniedijk en ten oosten van het Eiland in Sint Kruis.

Omschrijving
Kadastrale nummers
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 150 - 01.19.90 ha.
Gemeente Aardenburg, sectie P, nummer 557 - 15.53.90 ha.

Bodemclassificatie:
Zware zavel in associatie met lichte klei. De grond is goed droogteresistent.

Vlakligging en vorm:
Goed.

Ontsluiting:
Het perceel is ontsloten op de Sint Jorisweg en het Eiland.

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Ten zuiden en westen van het perceel loopt een watergang. In het midden van het perceel ligt vanaf de zuidkant gedeeltelijk een ondiepe watergang.

Tussen de kadastrale percelen Aardenburg P150 en 557 ligt een gerioleerde sloot in eigendom van Waterschap Scheldestromen en kadastraal bekend als Aardenburg P 407. Vanwege het feit dat het een gerioleerde sloot betreft kunnen de percelen desondanks toch als één geheel gebruikt worden.

Zie voor een meer gespecificeerde weergave van de ontwatering de bijgevoegde afbeelding.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
Conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sluis’, vastgesteld op 23 juni 2011, heeft het westen als bestemming: agrarisch -1 (art. 4). De rest heeft als bestemming: agrarisch (art. 3)

Conform het ‘Sluis, parapluplan archeologie’, vastgesteld op 31 januari 2019, hebben de percelen als dubbelbestemming: waarde-archeologie 2 (art. 6)

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie:
2020: Consumptieaardappelen
2019: Vezelvlas
2018: Engels raaigras
2017: Suikerbieten
2016: Wintertarwe
2015: Pootaardappelen
2014: Zaaiuien
2013: Wintertarwe
2012: Consumptieaardappelen
2011: Wintertarwe
2010: Wintertarwe
2009: Suikerbieten

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen of telefonisch via 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden
Referentienummer: 16

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
2 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

AARDENBURG P
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
15 ha 53 a 90 ca (geheel perceel)
Eigendomssituatie
1 ha 19 a 90 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Eiland

Prijs op aanvraag