Stekelbrem 5491 TE Sint-Oedenrode

€ 144.988

Omschrijving

Perceel landbouwgrond
Vraagprijs: € 6,60 per m²

1. Omschrijving object

Omschrijving
Een perceel landbouwgrond gelegen aan Stekelbrem te Sint-Oedenrode. Het perceel landbouwgrond is gelegen aan een openbare onverharde weg die uitkomt op Zwembadweg en Erica. Het perceel is rondom voorzien van een hekwerk. Op het perceel bevinden zich twee schuilhokken/paardenstallen met houten wanden en golfplatendak en twee containers ten behoeve van opslag. Het perceel is in twee delen verdeeld door middel van een afrastering. Thans in gebruik als paardenwei.

Kwaliteit
Kwalitatief goede zandgrond. Rechthoekige kavelvorm.

2. Overige gegevens

Ontwatering
Ontwatering via omliggende sloten.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Bereikbaar via een openbare onverharde weg Stekelbrem, die uitkomt op Zwembadweg en Erica.

Jachtrecht
De jacht is per jaar verhuurd.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

3. Juridische aspecten van het object

3.1 Privaatrechtelijke aspecten

Kadastraal bekend
Gemeente Sint-Oedenrode
Sectie R
Nummer 362
Oppervlakte 2.16.40 ha

3.2 Publiekrechtelijke aspecten

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode van de gemeente Sint-Oedenrode en heeft daarin de enkelbestemming “Agrarisch met waarden - Landschapswaarden”. Verder heeft het de gebiedsaanduidingen “reconstructiewetzone – extensiveringsgebied” en “leefgebied struweelvogels”.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 maart 2012 en nadien in werking getreden.

Bijzondere voorwaarden bestemmingsplan
Er zijn geen bijzondere voorwaarden.

4. Milieuaspecten

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwater-onderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

5. Overig

Bankgarantie/waarborgsom
Verkoper kan verlangen dat koper een bankgarantie/waarborgsom afgeeft van 10% van de koopsom.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 144.988
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 144.988
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
2 ha 16 a 40 ca
Type land
Bouwland en grasland
Veldkavels
2 ha 16 a 40 ca
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

SINT-OEDENRODE R 362
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 16 a 40 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Stekelbrem

€ 144.988