• Onder bod

Bovenweg 3291 Strijen

€ 187.335 k.k.

Omschrijving

Perceel bouwland met een oppervlakte van 4.16.30 ha, gelegen aan de Bovenweg te Strijen.

Het perceel is gelegen in het buitengebied aan de westzijde van Strijen, in de gemeente Hoeksche Waard, in de polder het Oudeland van Strijen. Het Oudeland van Strijen is een Natura 2000 gebied. Het perceel bouwland ligt aan de Bovenweg te Strijen en grenst aan de insteekweg, die parallel is gelegen aan de Buisleidingenstraat. Het aangeboden perceel bestaat uit twee aaneengesloten kavels, waarin een sloot is gelegen. Op het perceel is een Bosmanmolen (bemalingspomp) aanwezig.

Gebruik
Het huidige gebruik van het perceel is bouwland.

Herinrichtingsrente/Waterschapslasten
Het aangeboden perceel is belast met een herinrichtingsrente van € 274,32 per jaar met eindjaar 2039. De jaarlijkse waterschapslasten bedragen in 2022 € 102,72 per ha.

Zakelijke rechten
Het perceel is belast met een publiekrechtelijke beperking zijnde een besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming.

Voor zover uit de laatste verkrijgingsakten is gebleken, rusten er geen andere beperkte rechten, erfdienstbaarheden of enig andere lasten of beperkingen uit overeenkomst op de percelen.

Kwaliteit
De grond is van een landbouwkundig redelijke kwaliteit en aan te merken als zware klei, bestaande uit kalkarme drechtvaaggronden, zware klei, profielverloop 1. BRON: STIBOKA
Het perceel is ontwaterd met drainage en daardoor geschikt voor diverse akkerbouwmatige teelten. Met de aanwezige Bosmanmolen wordt het waterpeil in de sloot gereguleerd.

Bestemming
Voor het perceel vigeert het bestemmingsplan Buitengebied Strijen, vastgesteld door de raad op 23 april 2013. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'Agrarisch met waarden – Natuur en Landschapswaarden' en een dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie'.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen, of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten uitvoeren op het aangeboden perceel. De milieukundige toestand van bodem- en grondwater moet voldoende zijn voor agrarische exploitatie, dit kan als ontbindende voorwaarde gelden. In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen waarin is bepaald dat koper het risico van de bodemkwaliteit van verkoper overneemt.

Jacht
De jacht tot het aangebodene is verhuurd.

Betalingsrechten en productierechten
Op het aangeboden perceel rusten geen betalingsrechten en/of productierechten.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak voor een bezichtiging kunt u contact opnemen met Arno Huysmans, mobiel 06-13893841.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 187.335 k.k.
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Onder bod
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

STRIJEN W 220
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
4 ha 16 a 30 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Bovenweg

€ 187.335 k.k.