Uitwijks Dijkje 4288 JC Uitwijk

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Perceel cultuurgrond gelegen aan het Uitwijks Dijkje te Uitwijk.

Centraal gelegen perceel met directe ontsluiting naar de openbare weg. Geschikt voor akkerbouw.
Het perceel is in gebruik als bouwland. Het betreft 2 kadastrale percelen: Gemeente Woudrichem, sectie G nummer(s) 193 en 194, tezamen groot 3.68.00 HA.

Grondsoort
Betreft Rivierklei gedefinieerd als zware zavel circa 50% afslibbaar.

Het perceel is gedraineerd, de drainafstand is circa 10 meter, voorste stuk vorig jaar gedraineerd, achterop circa 15 jaar geleden.

Er rusten geen productierechten op het perceel met uitzondering van de grondgebonden mestproductierechten.

- Het perceel wordt geleverd vrij van huur en/of pacht.

Bestemming:
Krachtens het vigerend bestemmingsplan “Buitengebied Woudrichem” vastgesteld d.d. 21-06-2011. Is de bestemming Agarisch-2
De voor Agrarisch - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de ontwikkeling van een in hoofdzaak gemengde plattelandseconomie;
b. agrarisch gebruik;
c. nevenactiviteiten (voor zover in 4.1.2 of via omgevingsvergunning voor het afwijken van gebruiksregels kan worden toegestaan);
d. behoud en herstel van landschapswaarden;
e. instandhouding van waarden teneinde de toekomstige, via een wijzigingsbevoegdheid te realiseren ecologische verbindingszones, niet onmogelijk te maken, ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone';
f. instandhouding van waarden ten behoeve van verwezenlijking, behoud en herstel van de ontwikkeling van een natuurlijk watersysteem ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen';
g. cultuurhistorische waarden;
h. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
i. extensief recreatief medegebruik;
j. doeleinden van openbaar nut;
k. erfbeplanting;
l. tuinen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', alsmede voortuinen tussen de aanduiding 'bouwvlak' en de weg;
m. een antennemast;
een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen en sloten, en overeenkomstig de in 4.1.2. opgenomen nadere detaillering van de doeleinden.
(Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Aanvaarding: In overleg.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
7 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grond lengte
366 meter
Grond breedte
99 meter
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

WOUDRICHEM G 194
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
2 ha 92 a 50 ca (geheel perceel)
WOUDRICHEM G 193
Eigendomssituatie
0 ha 75 a 50 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Uitwijks Dijkje

Prijs op aanvraag