De Kuilen 5466 Veghel

€ 151.480

Omschrijving

VEGHEL (Eerde), De Kuilen
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.89.35 hectare.

Omschrijving
VEGHEL (Eerde), De Kuilen
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.89.35 hectare.

ALGEMEEN:
In het buitengebied van de gemeente Veghel (Eerde) aan De Kuilen gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.89.35 hectare.

KADASTRALE GEGEVENS:
VEGHEL R 428 Landbouwgrond 00.81.05 ha
VEGHEL R 462 Landbouwgrond 01.08.30 ha
Totaal 01.89.35 ha

Aantekening kadaster:
• Op perceelnummer te VEGHEL, sectie R, nummer 428 rust een herinrichtingsrente van € 143,40 met als eindjaar 2034 en perceelnummer 462 een
herinrichtingsrente van € 210,96 met als eindjaar 2034; derhalve een totale herinrichtingsrente van € 354,36 per jaar.
• Perceelnummer 428 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van:
o TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem;
o Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch (tweemaal);
o Gasunie Transport Services B.V., gevestigd te Groningen.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING:
Perceel landbouwgrond, gelegen te VEGHEL aan De Kuilen:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Veghel, vastgesteld d.d. 22 oktober 2015, is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch.
Dubbelbestemming : Leiding – Hoogspanningsverbinding.
Dubbelbestemming : Leiding – gas.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – radar.
(Bron: ruimtelijke plannen).

OMSCHRIJVING:
Perceel landbouwgrond, gelegen te VEGHEL aan De Kuilen:
- Perceel landbouwgrond heeft een totale perceeloppervlakte van 01.89.35 hectaren.
- Het perceel landbouwgrond is thans in gebruik als bouwland.
- Het perceel is goed ontsloten via de openbare verharde weg “De Kuilen”.
- Volgens de bodemkaart (GIS) bestaat de bodem uit: beekeerdgronden.
- Er rusten geen productierechten en geen betalingsrechten (eventueel wel bij te kopen) op het perceel.
- Hoogspanningsleiding loopt er voor een deel over het perceel.
- Het perceel is niet gedraineerd en er is geen beregeningsput.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
- Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Biemans.

Gewasrotatie:
Jaar 2011 : grasland
Jaar 2012 : grasland
Jaar 2013 : grasland
Jaar 2014 : grasland
Jaar 2015 : grasland
Jaar 2016 : grasland
Jaar 2017 : grasland
Jaar 2018 : mais
Jaar 2019 : mais

Jaar 2009 : grasland
Jaar 2010 : grasland
Jaar 2011 : mais
Jaar 2012 : grasland
Jaar 2013 : grasland
Jaar 2014 : grasland
Jaar 2015 : grasland
Jaar 2016 : grasland
Jaar 2017 : grasland
Jaar 2018 : mais
Jaar 2019 : mais

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 –53 39 76 30 of 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar

INFORMATIE
Informatieplicht / onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AAANVAARDING:
De aanvaarding: in overleg.

VRAAGPRIJS:
Vraagprijs De Kuilen (00.81.05 hectare) is bepaald op € 7,00/m2 kosten koper
Vraagprijs De Kuilen (01.08.30 hectare) is bepaald op € 8,00/m2 kosten koper

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 151.480
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 151.480
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

VEGHEL R 428
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 89 a 35 ca (geheel perceel)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

De Kuilen

€ 151.480