• Verkocht

Bobeldijk 1647 CD Berkhout

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
23 juli 2020

Omschrijving

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt ruim 8,5 hectare grasland aan gelegen achter Bobeldijk 1c te Berkhout.

GRASLAND

Oppervlakte: circa 8ha. 78a. 45a. (inclusief ontsluitingspad)

Kadastraal bekend: Wester-Koggenland, sectie AA, nummers 351 en 607.

Grondsoort: koopveengronden op (meestal niet-gerijpte) zavel of klei, beginnend ondieper dan 1,20m (bron: bodemkaart website NVM Geografische Informatie).

Afslibbaarheid: niet bekend.
Organische stof: niet bekend.

Teeltplan: 2009 t/m 2019 grasland 2020 grasland en bloembollen (bron: website Boer&Bunder/eigenaar).

Ontsluiting: middels aan te leggen ontsluitingspad (circa 7m breed) naar de openbare weg.

Verkaveling: goed. Strook betonplaten aanwezig op het perceel. De betonplaten kunnen worden gebruikt bij de aanleg van het ontsluitingspad.

Ontwatering: gedraineerd om de 12m, aangelegd in 1985. En deels tussendrainage om de 6m, aangelegd in 2019.

Grondwaterregulatie: 1,20m – maaiveld.

Lasten: reguliere lasten.

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan: agrarisch, bouwvlak en waarde–archeologie 5. Bestemmingsplan Landelijk Gebied, vastgesteld d.d. 27 juli 2013 door de raad van de gemeente Koggenland, datum van raadpleging 23 juni 2020 (bron: website Ruimtelijke Plannen).

Structuurvisie en Provinciale Milieuverordening: structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Milieuverordening vastgesteld d.d. 28 september 2015; Grondgebied Provincie Noord-Holland, fijnmazige waterberging, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, oude zeekleilandschap, weidevogelleefgebied, gebied voor grootschalige landbouw, datum van raadpleging 23 juni 2020.
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Provinciale Ruimtelijke Verordening geconsolideerd d.d. 3 september 2019; grondgebied Provincie Noord-Holland, weidevogelleefgebied, kleinschalige oplossingen voor duurzame energie, datum van raadpleging 23 juni 2020.

Erfdienstbaarheden: niet van toepassing.

Zakelijke rechten: opstalrecht nutsvoorzieningen gevestigd op perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AA, nummer 352 gedeeltelijk, gerechtigde N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland omtrent een watertransportleiding (bron: akte hyp4 61586/146). Klic kaart opvraagbaar.
Publiekrechtelijke beperking: belemmeringenwet privaatrecht m.b.t. watertransportleiding op perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AA, nummer 352 gedeeltelijk (bron: akte hyp4 59585/191).

Bijzonderheden:
- uit de perceelsregistratie van Mijn RVO blijkt dat er sprake is van blijvend grasland, datum van raadpleging 2 juli 2020 (bron: website RvO).
- perceel gemeente Wester-Koggenland, sectie AA, nummer 352 gedeeltelijk dient kadastraal ingemeten te worden (zie kadastrale kaart). Kosten hiervan komen voor rekening koper. Over-/ondermaat wordt verrekend; zo mogelijk bij de juridische levering, via de afrekening van de notaris.
- aanleg ontsluitingspad is voor rekening en risico van koper. Verkoper maakt strook vooraf geheel bomenvrij en plaatst een erfafscheiding op de nieuwe kadastrale grens.
- talud sloot westzijde wordt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beschoeid.
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- koper kan geen rechten ontlenen aan het bouwvlak.

Betalingsrechten: gaan mee over (zijn bij de koop inbegrepen).

Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.

Aanvaarding: in overleg.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
23 juli 2020
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland
Grondsoort
Veen

Kadastrale gegevens

WESTER-KOGGENLAND AA 351
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
4 ha 5 a 60 ca (geheel perceel)
WESTER-KOGGENLAND AA 607
Eigendomssituatie
4 ha 72 a 85 ca (geheel perceel)

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.