• Verkocht

Vlaanderbos 4874 LS Etten-Leur

€ 142.988 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
27 november 2018

Omschrijving

PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van circa 01.90.65 hectare

Omschrijving
In het buitengebied van Etten-Leur gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 01.90.65 hectare.
Het perceel is via Hoeven en Etten-Leur gemakkelijk bereikbaar.

ALGEMEEN
Het betreft een perceel landbouwgrond, totaal ter grootte van circa 01.90.65 hectare.
Het perceel is bereikbaar via de Vlaanderbos, via een verharde weg met een brede oprit (erfdienstbaarheid pad). Deze is goed bereikbaar vanuit Etten Leur en Hoeven.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland en is van goede kwaliteit. Het perceel is ca. 20% afslibbaar. Humusgehalte is 4%.
Het perceel heeft een goede structuur en heeft een deklaag van ca. 50 cm.
Het perceel is gedraineerd; drainafstand circa 6,00 m. Ligt langs een grote beek waar men altijd water uit mag pompen voor beregening.
Het perceel is goed qua vochthuishouding, deze is ca. 2.50 boven NAP gelegen.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Het jachtrecht is verhuurd aan Victor Molenaar woonachtig te Hoogstraten België.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente ETTEN-LEUR, sectie O, nummer 2496, ter grootte van 01.90.65 hectare.

Aantekening kadaster:
Op het perceel rust een herinrichtingsrente van:
- Perceelsnummer 2496 : € 166,73 met als eindjaar 2032.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijk gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.
(Bron: De Dienst voor het kadaster en de openbare registers Breda).

BESTEMMING
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Etten-Leur dat is vastgesteld d.d. 30 september 2013, is het perceel landbouwgrond bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2.
Bouwvlak: Bouwvlak (klein gedeelte).
Functieaanduiding: Specifieke vorm van agrarisch – permanente teeltondersteunende voorzieningen.
Gebiedsaanduiding: Luchtvaartverkeerzone
Gebiedsaanduiding other: Groenblauwe mantel
(Bron: Ruimtelijke plannen).

BODEMKAART
Bodemtype: zandgronden; voedselarm en vochtig tot droog.

GEWAS
Gewasrotatie:
Jaar 2009 : braak
Jaar 2010 : mais
Jaar 2011 : mais
Jaar 2012 : mais
Jaar 2013 : mais
Jaar 2014 : mais
Jaar 2015 : mais
Jaar 2016 : uien
Jaar 2017 : aardappelen
Jaar 2018 : bieten

ERFDIENSTBAARHEID PAD
De eigenaar van het heersend erf en de eigenaar van het dienend erf dienen er voor zorg te dragen dat het recht op een zodanige wijze wordt uitgeoefend dat het voor het dienend erf en het heersend erf geen enkele belemmering, beperking of hinder voor de vrije toegang tot het erf oplevert.

Het onderhoud van de erfdienstbaarheid is voor rekening van de eigenaar van het heersend erf, dit betreft het deel van de pad en niet het erf.

Ingeval van bebouwing, verbouwing, splitsing of verandering van aard of bestemming van het dienend erf blijft de erfdienstbaarheid ongewijzigd voortbestaan. Daarbij blijft de pad middels de huidige verharding bestaan.

De gebruiker van het heersend erf houdt de erfdienstbaarheid van de pad en het erf schoon.

In de praktijk betekent dit dat er na werkzaamheden op het perceel de pad vrij moet zijn van vuil (modder) zoals van een goed gebruiker verwacht mag worden.

SCHOUW - SLOOTONDERHOUD
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap “Brabantse Delta” controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').
Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats.

Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. Er wordt dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.
Op de kaart in de verkoopbrochure staan de sloten die het waterschap controleert tijdens de jaarlijkse schouw

BEZICHTIGING
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan rechtstreeks contact op met de heer Ing. R.J.W. (Roy) van Laarhoven, te bereiken op mobiele nummer 06 – 29 52 02 97 of ZLTO Vastgoed telefoon
073 – 217 35 80. De heer Ing. R.J.W. (Roy) van Laarhoven zal u rondleiden.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar

INFORMATIE
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VRAAGPRIJS
De vraagprijs bedraagt: € 7,50 per m².

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 142.988 k.k.
Aangeboden sinds
27 november 2018
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Zavel

Kadastrale gegevens

ETTEN-LEUR O 2496
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 90 a 65 ca (geheel perceel)
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.