• Verkocht

Aardgangstraat 4882 NS Klein Zundert

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
15 september 2020

Omschrijving

Prima perceel cultuurgrond ter grootte van 44.960 m².
Gelegen in het buitengebied tussen Zundert en Rijsbergen in het buitengebied

Algemeen
Dit perceel heeft een unieke omvang van ca. 44.960 m² en is gelegen tussen Zundert en Rijsbergen in het boomteeltontwikkelingsgebied. Het perceel heeft een prima kwaliteit, is mooi van omvang en is voorzien van eigen beregeningsbron met enkele hydranten op het perceel. Het perceel heeft een goede doorlatende zandgrond en is aan een openbare zandweg gelegen met wel een sterke ondergrond en het is eenvoudig vanuit 3 zijden te bereiken. Op het perceel hebben de afgelopen jaren boomkwekerijgewassen gestaan. Op verzoek kunnen de laatst genomen bemestingsmonsters uit 2016 nog worden ingezien.

Kadastrale bekendheid
Gemeente Sectie Nummer Grootte
Zundert P 182 4 ha 49 a 60 ca.

Er zijn geen ruilverkavelinglasten aanwezig en ook geen erfdienstbaarheden. Wel zijn er randsloten aanwezig met een normaal gangbare schouwplicht

Bestemming
Het perceel is gelegen in bestemmingsplan “Buitengebied Zundert”, welke op 24 september 2014 is vastgesteld. Hierin heeft het perceel de bestemming:
Enkelbestemming “Agrarisch-Boomteeltontwikkelingsgebied” met een Dubbelbestemming “Waarde archeologie-3” met gebiedsaanduiding “Reconstructiewetzone-verwevingsgebied”
Het perceel zelf heeft geen direct bouwmogelijkheden, maar tijdelijke en permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn onder voorwaarden wel toegestaan. Wel wijzen wij erop dat thans ook een naastgelegen containerveld (kadastraal perceel 183) ook in de bemiddeling is bij ons kantoor. Dit perceel heeft wel aan de noordoostelijke zijde een klein bouwvlak en ook een eigen elektra-aansluiting, zodat een combinatie mogelijk kan zijn. Wij wijzen er wel op dat het verkrijgen van informatie en de onderzoeken hiertoe geheel op verantwoording van koper is en koper jegens verkoper of diens makelaar hier geen aanspraak op kan maken of deze verantwoordelijk te houden in deze. In de bijlagen is nog een kopie van de belangrijkste bestemmingsplanvoorschriften opgenomen. Voor de volledige omschrijving en voorwaarden verwijzen wij u graag naar de site uimtelijkeplannen.nl.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
15 september 2020
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.