• Verkocht

Sassenstraat 5394 Oijen

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
16 maart 2021

Omschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.40.50 ha

Omschrijving
Algemeen
Buiten de bebouwde kom van Oijen aan de Sassenstraat, gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.40.50 hectare.

Kadastrale gegevens
Gemeente OIJEN, sectie E, nummer 290, ter grootte van 01.40.50 ha

Aantekening kadaster:
Voor zover geen bijzonderheden bekend.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.
(Bron: Kadaster Eindhoven).

Perceel:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.40.50 ha, gelegen te Oijen; kadastraal bekend onder de gemeente OIJEN, sectie E, nummer 290, ter grootte van 01.40.50 ha:

Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond is gelegen in het buitengebied van Oijen aan de Sassenstraat en heeft een perceeloppervlakte van 01.40.50 hectare.
Bodemsoort: lichte zavelgrond.
Het perceel is thans in gebruik als grasland.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is ontsloten via de openbare verharde weg Sassenstraat.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Oss – 2019”, ontwerp d.d. 20 december 2017 en bestemmingsplan “Buitengebied Lith 2013” van de gemeente Oss, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 december 2014, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – Landschap.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie verwachtingswaarde hoog.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – komgebied.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – overig agrarisch gebied.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – bebouwingsconcentratie.
Gebiedsaanduiding other : Overig – oijense polder.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Gewas
Perceel: gewasrotatie:
Jaar 2009: Mais
Jaar 2010: Mais
Jaar 2011: Mais
Jaar 2012: Grasland
Jaar 2013: Grasland
Jaar 2014: Grasland
Jaar 2015: Grasland
Jaar 2016: Grasland
Jaar 2017: Grasland
Jaar 2018: Grasland
Jaar 2019: Grasland
Jaar 2020: Grasland

Betalingsrechten / productierechten
Op het perceel rust geen betalingsrechten en geen productierechten.

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 22 66 15 80 of 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar

Informatie
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs is op aanvraag.
De vraagprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 8% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen of mailen:

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
16 maart 2021
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Grasland
Grondsoort
Zavel

Kadastrale gegevens

OIJEN E 290
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
1 ha 40 a 50 ca (geheel perceel)
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.