• Verkocht

Burgemeester Jan Smulderslaan 5091 JT Oost West en Middelbeers

Verkoop bij inschrijving

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
8 november 2021

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: EEN PERCEEL LANDBOUWGROND

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Burgemeester Jan Smulderslaan te Oost-, West- en Middelbeers. De kavel is ontsloten door middel van een zandpad en heeft een grootte van 6.00.00 ha. Het betreft een gunstige kavelvorm met op normale hoogte gelegen zandgrond. Het perceel is niet voorzien van drainage en beregeningsput.

De verkoop geschiedt bij inschrijving.

Teeltplan
Het bouwplan van de afgelopen jaren is gras en maïs.

Kwaliteit
Op normale hoogte gelegen, kwalitatief goede zandgrond.

Ontwatering
Ontwatering geschiedt via sloten.

Staat van onderhoud
Het perceel verkeert in een goede staat van onderhoud.

Bereikbaarheid
Het perceel is ontsloten via een zandpad, Burgemeester Jan Smulderslaan te Oost-, West- en Middelbeers. De belendingen betreffen landbouw- en bosgrond, agrarische bedrijven en enkele burgerwoningen.

Betalings- en productierechten
Op het perceel rusten geen betalings- of andere productierechten.

Oplevering
Het perceel wordt opgeleverd in overleg, vrij van pacht, huur of gebruik door derden.

Kadastraal bekend
Gemeente Oost-, West- en Middelbeers sectie C nummer 2504 (ged.) 6.00.00 ha

Privaatrechtelijke bepalingen
Het perceel is gedeeltelijk belast met het Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Saranne B.V. en Gemeente Oirschot.

Jachtrecht
De jacht is verhuurd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Naar opgave kadastraal bericht zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de basisregistratie Kadaster.

Vigerende bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied, geconsolideerde versie 2020 van de gemeente Oirschot en heeft daarin de enkelbestemming Agrarisch, gedeeltelijk de dubbelbestemmingen Waarde - Archeologie 4 en Waarde - Ecologie.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 22 november 2017 en nadien in werking getreden.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft geen onderzoek verricht of laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in bodem of grondwater of naar de aanwezigheid van stoffen die de waarde beïnvloeden.

Koper kan op zijn kosten een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten.

In de koopovereenkomst zal een clausule worden opgenomen dat ontbinding van de koopovereenkomst alleen kan plaatsvinden als de verontreiniging hinderlijk is voor een normale exploitatie als landbouwgrond.
Koper vrijwaart verkoper vanaf datum eigendomsoverdracht van alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging die niet door, in opdracht of met medeweten van verkoper is veroorzaakt.

Verkoopvoorwaarden
De verkoop geschiedt bij inschrijving. De verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier met retourenvelop zijn bijgesloten of kunt u opvragen bij ons kantoor.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot 22 december 2021 tot 12:00 uur.

Het inschrijfformulier (in de daartoe bestemde bijgevoegde antwoordenvelop) vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient dan aanwezig te zijn op het kantoor van:

Van den Berk & Kerkhof Makelaars en Taxateurs, Eindhovenseweg 30b, 5683 KH Best, telefoonnummer: 0499 - 37 55 65, e-mail:

of

Wedemeijer Marks Netwerk Notarissen, Oude Bestseweg 28, 5688 DM Oirschot, telefoonnummer: 0499 - 57 12 14, e-mail:

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
8 november 2021
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
6 ha 0 a 0 ca
Type land
Bouwland en grasland
Veldkavels
6 ha 0 a 0 ca
Grondsoort
Zand

Kadastrale gegevens

OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS C 2504
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
6 ha 0 a 0 ca (deelperceel)

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.