• Verkocht

Heemraad Witweg 1678 HJ Oostwoud

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
22 september 2022

Omschrijving

Klaver Agrarisch Vastgoed biedt namens opdrachtgever circa 22 hectare klei-/zavelgrond aan te Oostwoud.

In het dorp ligt de kavel welke gesplitst wordt door een vaart met tussenliggende dam. De gronden zijn goed bereikbaar middels een betonnen kavel-/strokenpad met laad- en losplein en brede ontsluitingsdam naar de Heemraad Witweg.

De gronden zijn gedraineerd en voor diverse teelten geschikt. Bij de kavels zijn AM-vrij verklaringen aanwezig.

Download de brochure of vraag deze bij ons aan. Tevens kunt u op onze site aanvullende informatie inzien (bestemmingsplan, kadastrale informatie en Boer en Bunder).

OBJECT INFORMATIE
Kadastrale oppervlakte: 21ha. 39a. 50ca.
Kadastraal bekend: gemeente Noorder-Koggenland, sectie N, nummers 759 en 956
Grondsoort: kalkrijke leek-/woudeerdgronden; zavel en klei, beide profielverloop 5
Afslibbaarheid: circa 31 - 37 % Organische stof: circa 7,3 - 7,7 %
(bron: bemestingswijzers Eurofins, data monstername 5 september 2019 en 22 september 2020)
AM-vrij verklaring: aanwezig. Data afgifte 13 november 2019 en 2 oktober 2020 (bron: NAK).
Teeltplan: 2017 t/m 2022 afwisseling van aardappelen, knoflook, tulpen, grasland, bloemkool en spitskool (bron: website Boer&Bunder).
Ontsluiting: middels een brede dam met laad- en losplein naar openbare weg. Betonnen kavel-/strokenpad aanwezig welke door het gehele perceel loopt.
Ontwatering: gedraineerd met kettinggraver om de 11 meter in 2014. Gedeelte nabij Heemraad Witweg tussengedraineerd om de 5 meter.

OVERIGE INFORMATIE
Bestemmingsplan:
- agrarisch, waarde-archeologie 3. Dorpskern I, onherroepelijk vastgesteld d.d. 29 september 2016.
- agrarisch, waarde-archeologie 3. Buitengebied, onherroepelijk vastgesteld d.d. 22 februari 2018. Beide plannen vastgesteld door de raad van de gemeente Medemblik. Datum van raadplegen 2 september 2022. (bron: website Ruimtelijke Plannen)
Omgevingsverordening NH2020: vastgesteld d.d. 15 juni 2022; grondgebied Provincie Noord-Holland, agrarische bedrijven, bodemsanering, landelijk gebied, Noord-Holland Noord - Landelijk gebied, peilbesluit, grondbewerkingen voor permanente bollenteelt uitgesloten. Datum van raadplegen 31 oktober 2022.
Zakelijke rechten: kadastraal perceel gemeente Noorder-Koggenland, sectie N, nummer 956 belast met zakelijk recht vanwege rioolleiding, gerechtigde; gemeente Medemblik. Klic kaart opvraagbaar.
Erfdienstbaarheden: niet bekend.
Bijzonderheden:
- uit de perceelregistratie van Mijn RVO blijkt dat er geen sprake is van blijvend grasland. Datum van raadplegen 14 september 2022.
- jachtrecht verhuurd aan derden.
- de percelen worden aangeboden in volledig eigendom alsmede op basis van erfpacht. Ten aanzien van erfpacht kent ASR Dutch Farmland Custodian B.V. enkele varianten waarover wij graag met u in overleg treden.
- verkoop/uitgifte in erfpacht vindt plaats onder voorbehoud van interne goedkeuring van ASR Dutch Farmland Custodian B.V..
- verkoper heeft de percelen op 31 oktober 2022 in volledig eigendom verkregen. Hierbij is gebruik gemaakt van een voorwaardelijke vrijstelling overdrachtsbelasting op basis van artikel 15.1.q. Koper neemt de verplichting op zich dat het perceel tot 31 oktober 2032 bedrijfsmatig als cultuurgrond wordt gebruikt welke bepaling als een kettingbeding bij de koop wordt opgenomen.
- er wordt bij verkoop als nabetaling een regeling opgelegd gedurende de eerste 20 jaar na juridische levering waarbij de verkoper het recht heeft op 50 % van de (meer)waarde boven de op dat moment geldende agrarische marktwaarde (met als minimum huidige koopprijs). Dit recht wordt in een kettingbeding vastgelegd.
Bij uitgifte in erfpacht zullen er afspraken gemaakt worden over verdeling van eventuele meerwaarde bij bestemmingswijziging gedurende de erfpachttermijn. Deze zijn afhankelijk van welk bedrag betaald wordt als koopsom voor het het erfpachtrecht en welke erfpachtovereenkomst afgesloten wordt. Hierin vindt maatwerk plaats.
Lasten: reguliere lasten.
Ruilverkavelingslasten: circa € 2.200,51, eindjaar 2022.
Vraagprijs: op aanvraag beschikbaar.
Aanvaarding: in overleg.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
22 september 2022
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Type land
Bouwland
Grondsoort
Klei en zavel

Kadastrale gegevens

NOORDER-KOGGENLAND N 759
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
8 ha 56 a 0 ca (geheel perceel)
NOORDER-KOGGENLAND N 956
Eigendomssituatie
12 ha 83 a 50 ca (geheel perceel)

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.